Medimagazin logo

Bütçe Uygulama Talimatı hekimlik mesleğine ve hasta haklarına saldırıdır

15 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na yapılan eklerle 20 Aralık 2005 tarihi itibarıyla getirilen kısıtlamalarla vatandaşlarımızın sağlığı tehdit ediliyor, başta 50.000 pratisyen hekim olmak üzere hekimler mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.
Bütçe Uygulama Talimatı hekimlik mesleğine ve hasta haklarına saldırıdır
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI HEKİMLİK MESLEĞİNE VE HASTA HAKLARINA SALDIRIDIR.

TÜM HEKİMLERİMİZİ VE HASTALARIMIZI, BİLİMSEL MESLEKİ DEĞERLERİMİZE VE SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ.15 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na yapılan eklerle 20 Aralık 2005 tarihi itibarıyla getirilen kısıtlamalarla vatandaşlarımızın sağlığı tehdit ediliyor, başta 50.000 pratisyen hekim olmak üzere hekimler mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.

Bu uygulama vatandaşlarımızı iki tercihle karşı karşıya bırakıyor:
1. İlaçlarını kendi paraları ile almak. ( İçinde olduğumuz ekonomik koşullarda karnını doyurmakta zorlanan milyonlarca yoksulun böyle bir tercihe yönelmesi olanaklı değil.)
2. Reçetelerinin ilgili uzman hekimler tarafından yazılmasını talep etmek. (Yetersiz hastane ve uzman sayısı, kabusa dönen hastane önü kuyruklar, haftalar sonrasına alınabilen randevularla bu seçenek de olanaklı görülmüyor.)

Toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit edecek olan bu uygulamanın tüm çağdaş sağlık hizmeti sunulan ülkelerdeki uygulamalara ters düştüğü de açıktır. Tüm dünyanın daha kolay ulaşılabilen daha ekonomik ve daha etkili olan, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi anlayışına yöneldiği günlerde Maliye Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu bu düzenlemeler ülkemizde başta depresyon, KOAH, astım, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi, hipertansiyon, migren, diabet ve üst solunum yolu hastalıkların tedavisinde aksamalara sağlık sorunlarının ağırlaşmasına, komplikasyonların giderek artmasına yol açacaktır.

Toplum sağlığını hiçe sayan, özellikle pratisyen hekimleri mesleklerini yapamaz hale getirecek olan, vatandaşlarımızı hastane önü kuyruklarına terk etmek anlamına gelen" bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

Sınırlı ülke kaynaklarını korumak ve etkili bir şekilde kullanmak hepimizin sorumluğudur. Biz hekimler olarak, bilimsel ve etik tam bir mesleki bağımsızlık içerinde etkili ve aynı zamanda en ekonomik tedaviyi uygulamaya özen gösteriyoruz, göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı'nın başta "Akılcı İlaç Kullanımı" eğitimleri olmak üzere sürekli mesleki gelişimimiz için daha fazla olanak ve destek sağlamasını istiyoruz.
Bu sorumluluk içinde hükümetleri de mesleğimizi sınırlayan uygulamaların tersine sağlığı ticaret olmaktan çıkartacak uygulamalara, ilaç ihale yolsuzluklarını önlemeye davet ediyoruz. Hastane merkezli tedavi edici hizmetleri önceleyen sağlık anlayışının yerine " insanların hasta olmasını önlemeyi önceleyen" birinci basmak sağlık hizmetlerine yönelmeye, sağlık ocaklarını desteklemeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz.
Hekim-hasta ilişkisinde temel olan hastayı takip ve tedavi etme sorumluluğunu üstlenmiş hekimin kararıdır. Hekimin insiyatifini ortadan kaldıran reçete düzenlemeyi neredeyse sağlık kurulu raporlarına indirgeyen bu uygulama hekimlik mesleğinin temel ilkelerine ve en temel hasta hakkı olan tedavi hakkına müdahaledir.
Hükümet BUT ile, hastalarımıza katkı payının ödenmemesi, daha uzun süreli tedavi düzenlenmesi vb ek kazanımlar ve kolaylıklar getirmesi amacıyla düzenlenen sağlık kurulu raporlarını başta kronik hastalıklar olmak üzere bir çok hastalığın tedavisi için zorunluluk haline getirmektedir. Böylece sağlık kurulu raporu alamayan (pek çok ilçe hatta ilde sağlık kurulu oluşturacak yeterince hekim yoktur) ya da almak istemeyen hastaları tedaviden yoksun bırakmaktadır.
Ayrıca neredeyse sadece klinik ve temel laboratuar muayenesi ile tanısı konulabilecek astım, KOAH, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların bile pratisyen hekimlerce tanısının konulamayacağını ya da suistimal yapılacağını düşünen ilgililer, pratisyen hekimlere ve diplomalarını vermiş olan tıp fakültelerine güvenmediklerini ifade etmiş olmaktadır.

TÜM HEKİMLERİMİZİ VE HASTALARIMIZI, Sağlık Bakanlığı'na yapacakları şikayetleri ile ya da İstanbul Tabip Odası'na iletecekleri dilekçeleri ile BİLİMSEL MESLEKİ DEĞERLERİMİZE VE SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

--------------------------------------------------------------------------------


HEKİM DİLEKÇESİ örneği:

İlgili makama,

15 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na yapılan eklerle 20 Aralık 2005 tarihi itibarıyla getirilen kısıtlamalarla vatandaşlarımızın sağlığı tehdit ediliyor, bu ülkede ciddi paralar harcanarak yetiştirilen hekimler mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.
Ben bu ülkede çalışan bir hekim olarak bu uygulamanın yol açacağı sorunlara ortak olamam, seyirci kalamam. Bu talimatnamenin benim hekimlik uygulamalarımı olumsuz etkilediğini ve vatandaşlarımızı sağlık sorunlarının içine ittiğini belirtmek istiyorum.
Bilimsel değerlere aykırı, insan sağlığını hiçe sayan, toplum sağlığını tehdit eden ve kendi yetiştirdiği hekimleri mesleklerini yapamaz hale getiren bu uygulamaların durdurulmasını, söz konusu "talimat"ın iptal edilerek bilimsel mesleki değerler ve sağlık hakkını esas alan bir düzenlemenin yapılmasını diliyorum.


VATANDAŞ DİLEKÇESİ örneği:

İlgili makama,

Son değişikliklerle yürürlüğe konan Bütçe Uygulama Talimatnamesi nedeniyle;
Sağlık ocağında ya da hastanede hekimlerin verdiği tedaviler/reçetelerin getirilen kısıtlamalar nedeniyle geri ödemesinin yapılmaması yüzünden tedavimde/ilaçlarımı teminde güçlerle karşılaşmakta ve mağdur olmaktayım. Tedavimi güçleştiren hatta engelleyen bu uygulamanız sağlık sorunlarımın artmasına neden olmakta, yaşamımı tehdit etmektedir.
Bizlerin sağlık hizmetine ulaşmasını engelleyen, sağlığımızı hiçe sayan, bizleri hastane önü kuyruklarda çile çekmeye zorlayan bu uygulamanın derhal yürürlükten kaldırılmasını,
Tıp bilimine uygun olarak ve kolayca tedaviye ulaşmamı sağlayacak, mağduriyetimi ortadan kaldıracak yeni düzenlemenin acele olarak yapılmasını diliyorum.

Sağlık Bakanlığı iletişim:
Mithatpaşa Cad. No:3
06434 Sıhhıye/ANKARA
Şikayet Telefonu: 184
Faks: 0 312 431 48 79

İstanbul Tabip Odası iletişim:
Türkocağı Cad. No:17
Cağaloğlu/İstanbul
Tlf.:0 212 5140292/4 hat
Faks: 0 212 5133736
bütçe
uygulama
talimatı
hekimlik
mesleğine
ve
hasta
haklarına
saldırıdır
Yorum (12)
ESAK
Bence AA'ya atfen yazılmış güzel ama pek güzel bir yazı, "anlayana !" demekten başka eklenecek bir şey yok sanırım....Ağzınıza sağlık...
0
Cevapla
Mustafa
Güzel yazmışsınız hocam, ama sık yapılan bir hatayı siz de yapmışsınız; aldıkları ödül Nobel değil IgNobel ödülüdür. (Yani Nobelin esprili versiyonu) Gerçi bu çalışma ciddi bir çalışmadır o ayrı.
0
Cevapla
Cengiz TAŞÇI
Değerli Hocam, Yazınız muhteşem. Bu durumları günlük hayatta hep tanımlardık ama bu kadar güzel ve bilimsel bir tanımlamayı yazınızdan okuyunca taşlar yerli yerine oturuyor. Kaleminize sağlık. Sevgi ve saygılarımla.. Dr Cengiz TAŞÇI Gaziantep
0
Cevapla
Dilek Özcengiz
Mustafa Bey,yazıyı gönderdikten sonra ben de IgNobel yazmadığımı fark ettim. Hatta bir düzeltme yazmayı düşündüm, siz bu yanlışı düzelttiniz. Çok çok teşekkürler...
0
Cevapla
Bedia Deringöl
Yazınızı çok beğendim.Narsisizmin de toplumda giderek arttığını ve insanların kifayetsiz oldukları halde egolarının ne kadar şişmiş olduğunu görüyorum.Neredeyse bir' zangalaklar' toplumuna dönüşüyoruz..Zangalaklara yetki vermeye devam edilecek mi?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir