Medimagazin logo

Rekabet Kurumu ilaç sektörünü mercek altına aldı

Rekabet Kurumu, "perakende, ilaç, kömür, doğalgaz, otomotiv ve bankacılık" gibi önemli sektörleri mercek altına aldı.
Rekabet Kurumu ilaç sektörünü mercek altına aldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, daha önce akaryakıt ve sürücü kurslarına ilişkin sektör araştırmalarını tamamlayan kurum, bu yıl da 8 önemli sektör hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumun sektör araştırmaları, bir yandan sektördeki çözülmesi gereken sorunları, eksiklikleri ya da alınması gereken tedbirleri ortaya koyarken, bir yandan da sektör hakkında herhangi bir şikayet geldiğinde kuruma, kararlarında ışık tutuyor.

Araştırma sonuçları devamında da sektöre ilişkin yeni rekabetçi düzenlemeler sürecini başlatıyor.

Buna göre, hızlı tüketim ürünleri perakende sektöründe son bir yıldır sürdürdüğü çalışmanın ilk aşaması tamamlayan Rekabet Kurumu, araştırmanın ikinci bölümü için çalışmalarını sürdürüyor.

'Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu" ile hızlı tüketim ürünleri perakendeciliğindeki rekabet koşullarını inceleyerek pazardaki rekabet sorunlarına yönelik önerileri tartışmaya açılırken, araştırmanın ilk bölümünde Türkiye'de faaliyet gösteren hızlı tüketim ürünleri perakendecileri ve tedarikçilerden elde edilen veriler ile perakendeci-tedarikçi ilişkisinde muhtemel rekabet sorunları masaya yatırıldı.

"Beşeri İlaç Sektör Araştırması" da başlatarak, ilaç sektörünün yapısının ve sektörde rekabeti etkileyen unsurların kapsamlı bir şekilde ortaya konulmasını amaçlayan kurum, araştırma ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan bilgi ve verilerin analizine devam ediyor ve bu kapsamda kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcileri ile iletişim sürdürüyor.

Kurumun ilaç sektörüne ilişkin araştırmasının bu yıl içerisinde sonuçlandırılması planlanıyor.

Kömür ve doğalgaz sektör araştırması

Doğalgaz konusunda da Rekabet Kurulu'nun sektöre ilişkin çeşitli kararları bulunurken, henüz piyasa dizaynı ve rekabetin tesisi aşamasında olunması sebebiyle, sektörün tamamına yönelik geniş kapsamlı bir sektörel çalışma yapılıyor.

Sektöre ilişkin güncel rekabet politikasının oluşturulmasının önemi olduğunu düşünen Kurum, doğalgazın tedariki ve ithalatından nihai tüketiciye ulaşmasına kadar devam eden değer zincirinin tamamını kapsayan söz konusu çalışmayı, bu yıl içinde tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor.

Özellikle ısınma amaçlı ithal kömür pazarına yönelik olarak yürütülmekte olan "Kömür Sektör Araştırması" ile de yurtdışında ve yurtiçinde kömüre olan talep, petrol ve doğalgaz piyasasındaki gelişmelerin tespiti, başta Çevre Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri, dünyada ve bölgedeki kömür kaynaklarının dağılımının belirlenmesi amaçlanıyor.

Araştırmada, ayrıca yurtdışındaki teşebbüslerin fiyat politikasından da etkilenen ithal kömür piyasasına yönelik olarak geliştirilebilecek politikaların belirlenmesi de amaçlar arasında yer alıyor.

Otomotiv de inceleme altında

Otomotiv sektörüne ilişkin olarak yürütülen sektör araştırması ile de 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, motorlu taşıtların dağıtımı ve satış sonrası hizmetler ile yedek parçalar pazarları bakımından yaratmış olduğu etkiler tespit edilecek.

Sektör araştırması, söz konusu tebliğin etkilerinin ortaya çıkartılmasının yanı sıra düzenlemenin başvurulduğu kaynağı teşkil eden komisyon düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin takip edilmesi bakımından önem taşıyor.

Bankacılık sektör araştırması

Bankacılık hizmetlerine yönelik olarak başlatılan sektör araştırmasında, sektörün arz ve talep yapısı, yoğunlaşma ve rekabet düzeyi incelenecek ve rekabeti azaltan yapısal veya mevzuattan kaynaklanan sorunlar tespit edilecek.

Ayrıca, bu sorunlara yönelik pro-aktif politika önerileri getirilmesi ve sektöre yönelik kredi kartı işbirlikleri, ATM paylaşımı gibi konularda alınan muafiyet kararlarının pazardaki etkisi değerlendirilecek.

Çevre ve atık yönetimi ile çiğ süt araştırması

"Çevre ve Atık Yönetimi" Sektör araştırması ise özellikle 2011 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen "Atık Çerçeve Yönetmeliği"nin, sektörde yaratacağı ivme ile birlikte anılan sektörde rekabet politikası ile çevre politikasının uyumlu bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanabilmesi ve sektörün gözetim altında tutulabilmesini teminen başlatıldı.

Ayrıca yapılan bazı şikayetler üzerine, tüm sektörü ilgilendiren yapısal sorunları işaret eden hususlar çerçevesinde, süt sektöründe, özellikle çiğ süt fiyat oluşum mekanizmasının ve yapısal durumun ortaya konulmasına yönelik olarak inceleme de yapılıyor.

Geleceğe dönük çıkarımlar yapmak için...

Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, sektör araştırmalarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, ilgili piyasa hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, inceleme yapılan alanda olup biteni, işleyişi anlamak,  sektör araştırmaları yaptıklarını söyledi.

İncelemeleri amaca dönük yapmayı istediklerini vurgulayan Kaldırımcı, kendilerine bir müracaat ve şikayet geldiğinde, sektör araştırmasındaki bilgilerden de yararlanılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaldırımcı, "Böyle bir durumda konuyu sağlıklı şekilde değerlendirelim, kararlar verirken, güvenilir gereksinimlere dayanalım, politika geliştirelim istiyoruz. Rekabetin nasıl sağlanacağına ilişkin yeterli güvenilir bilgiler olduğu takdirde daha sağlıklı tercihler yapılacaktır. Bu her sektör için de böyle" dedi.

Sektör raporu çerçevesinde kamuoyunu aydınlatmak gereği duyarlarsa, kamuoyuna ilgili kamu kurum kuruluşlarına, meslek sivil toplum örgütlerine elde ettikleri sonuçları duyuracaklarını anlatan Kaldırımcı, bu şekilde sektöre dönük neler yapılması gerektiğinin de kolayca anlaşılacağını sözlerine ekledi.

rekabet
kurumu
ilaç
sektörünü
mercek
altına
aldı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300