Medimagazin logo

DSÖ amalgam kullanımını azaltmak istiyor

Doğaya bırakılacak civa miktarını azaltmak için amalgam dolgu kullanımının azaltılması çağrılarına karşın, alternatif dolgu materyallerinin halen çok pahalı olduğu ve güvenilir olmadığı da ifade ediliyor
Kaynak: MEDİMAGAZİN DIŞ HABERLER - Doç. Dr. Çağatay BARUT
DSÖ amalgam kullanımını azaltmak istiyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) komisyonlarından biri, dünya çapında diş tedavisinde yeri olan amalgam kullanımının azaltılması ve bu sayede doğaya bırakılacak olan civa miktarının azaltılması çağrısında bulundu.

Global Ağız Sağlığı Programı Sorumlusu Dt. Poul Erik Petersen, “Medscape Medical News”e yaptığı açıklamada, çevresel açıdan bakıldığında dental amalgam kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi.

Dt. Petersen, Birleşmiş Milletler’in dünya çapında civa kullanımını azaltmaya yönelik çabaları kapsamında gerçekleştirilen iki günlük konferansa başkanlık yaptı. DSÖ, konferans sonuçlarını 11 Ekim 2011 tarihinde bir rapor olarak yayınladı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 16-17 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda 15 ülkeden 29 uzman, dental amalgam kullanımı sonucunda atmosfere, toprağa ve suya her yıl 180-240 ton civa karıştığını açıklamıştı. Yılda 80-100 ton civanın geri kazanıldığı ya da güvenli bir şekilde imha edildiği biliniyor. Ancak, amalgam kullanımın tamamen bırakılamayacağı, çünkü alternatif dolgu materyallerinin halen çok pahalı olduğu ve güvenilir olmadığı ifade edildi.

Raporda, yeni dolgu materyallerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, dolgu materyallerinin koruyucu hizmetlerin etkin kullanımıyla azaltılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Ancak, Amerikan Diş Hekimleri Birliği Sözcüsü Dt. Rodway Mackert yaptığı açıklamada, dental amalgam kullanımını azaltmanın çok gerekli olmadığını, zira bu şekilde doğaya bırakılan civa miktarının ihmal edilebilecek düzeyde düşük olduğunu belirtti.

Orta ve düşük gelir düzeyi olan ülkelerde diş çürüklerinin giderek artan ölçüde problem teşkil ettiği, bu durumun Batı tarzı tüketim tarafından körüklendiği kaydedildi. Ancak, buna karşın etkin koruyucu hizmetlerin henüz yeterince devreye girmediği de biliniyor. Sonuç olarak, bu ülkelerdeki dolgu maddesi ihtiyacının artması bekleniyor.

 

Kaynak: www.medscape.com/medscapetoday

dsö
amalgam
kullanımını
azaltmak
istiyor
Yorum (3)
şahin öztürk
AMALGAM RAPORU Son günlerde basında yer alan dişhekimliğinde amalgam kullanımı ile ilgili yayınlara açıklık getirmesi bakımından Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) ve Amerikan Dişhekimleri Birliği ortak raporu aşağıdadır. Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur. FDI Dünya Dişhekimliği Federasyonu Yıllık Dişhekimliği Kongresi Genel Kurul önergesi % 84 oyla, 4 Eylül 2010 Cumartesi günü geçmiştir. Şunlar çözülecektir: Dünya çapında, dişhekimliği çalışanlarının bağımsız ve yetkili sesi olan FDI Dünya Dişhekimliği Federasyonu, diş çürüklerinden etkin bir şekilde korunma ve birleşik destek programlarının aşamalarla arttırılması, garantilenmesi ve desteklenmesi konusunda hükümetlere çağrıda bulunur. Dental amalgamı da içeren günümüz restorasyon materyallerinin kullanımının aşamalarla azaltılması ile sonuçlanacak koruyucu hastalık yönetimiyle bağlantılı olmalıdır. Bu önlemler, özellikle avantajlı durumda olmayan ve tedavi ihtiyacı içinde bulunan kişiler için optimal ağız sağlığını güvence altına alır. İleride şunlar çözülecektir: Amalgam güvenilir ve yüksek derecede etkili bir restoratif materyaldir. Küresel halk sağlığını idame ettirmek ve korumak için ancak alternatif ve uygun bir restoratif materyal mevcut olduğunda amalgam kullanımının aşamalarla azaltılması söz konusu olabilir. DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ VE AMERİKAN DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN AMALGAM KONUSUNDAKİ SON BİLİMSEL RAPORLARINI SON GÜNLERDE MEDYANIN ÇEŞİTLİ ORGANLARINDA YER ALAN TARTIŞMALARA CEVABEN DİŞHEKİMLERİNİN DİKKATİNE SUNUYORUZ. ADA Aralık 2010 Raporu ve FDI 2011 Bildirisi’nin Ortak Sonuçları · Dental amalgam, güvenilir ve efektif (etkili, işe yarar) bir restoratif materyaldir. · Mekanik direnci yüksek, kenar adaptasyonu ve uzun süreli kalıcılığı ile geniş okluzal diş yüzeylerinin restorasyonu için çok uygundur. · 6 yaş ve daha büyüklerde, dental amalgam ile sağlık açısından oluşan yan etkiler arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır. · Ayrıca 2 araştırmada, 6 yaş ve daha büyüklerde, amalgamın kullanımı ile ilişkili olarak herhangi bir nörolojik ve böbrek sorunu bulunamamıştır. · FDA, bilimsel araştırmalara dayanarak dental amalgamdan açığa çıkan civa buharının 6 yaş ve daha yaşlı bireylerde civa ile ilişkilendirilebilecek yan etkiye neden olmadığına karar vermiştir. · Dental amalgam ile 6 yaş altı çocuklarda oluşan civa günlük dozu , günlük tahmini oluşan dozdan daha düşüktür. · Dental amalgamdan oluşan annenin sütündeki civa buharının bebek için bir risk oluşturmadığına karar vermiştir. · Dental amalgamın sağlık ile ilgili, bilimsel kanıtlarla temellendirilmiş pozitif korelasyonu yoktur. Dental amalgam ile sistemik hastalıklar, dental amalgam ile hamile kadınlar ve dental amalgam gelişen fetüsler arasında bir risk olduğu bilimsel çalışmalarla desteklenememektedir. · Eğer esaslı bilimsel kanıtlar ortaya konulursa ADA, dişhekimlerinin amalgam kullanmayı durdurmalarını isteyecektir fakat şu an için gerek bireyin, gerek toplumun ağız sağlığı için kullanılan amalgam güvenlidir. · Özellikle genç hastalarda ve özel bakım ihtiyacı olan hastalarda kullanımı avantaj sağlar. Ağız ortamının kurutulamadığı durumlarda eğer amalgam kullanılamayacaksa, genel anesteziye ihtiyaç duyulur ki; bu daha büyük bir risk ihtiva eder. · Özellikle toplumun daha az hizmet alan yerlerinde, yüksek çürük riski ve yüksek hastalık oranları olan topluluklarda dental amalgamın önemi çok daha fazlalaşmaktadır. Amalgamın sınırlandırılması bu topluluklarda hem sağlık hem de finansal açıdan çok ciddi sorun oluşturacaktır. · 2007’deki hakemli çalışmada dental amalgamın parsiyel ve tamamen yasaklanmasının varsayımı durumunda, etkilerini ortaya koymuştur.Bu varsayıma göre ortaya çıkan sonuçlar: 1.Fiyatlar yükseldiği için Amerika’da her sene 15.444.021 daha az restorasyon yapılacak. 2.Amalgamın yasaklanması kompozit ve kron yapımını, ki her ikisi de pahalı işlemlerdir, yükseltecektir. 3.Yasağın sadece çocuklarla sınırlı tutulmasında dahi ilk yıl 1.1 milyar $ ve daha sonra15 senelik periyotta 13 milyar$ bir maliyet artışı olacağı hesaplanmaktadır. WHO 2009 Cenevre raporu ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve FDI: Amalgamın güvenli olduğuna ve toplumun sağlığı açısından önemine vurgu yapmıştır.Çok geniş araştırma ve klinik deneyim sonrası amalgamın güvenli olduğu ortaya konmuştur. WHO raporunda ayrıca bir çok sigorta sisteminin kompoziti karşılamayacağı ifade edilerek: Amalgam restorasyonlarının zorluk derecesine göre fakülte kliniklerinde 32$’- 47$’ aralığında – kompozitlerin ise 42$’dan 62$ aralığında maliyetlerinin olduğu ifade edilmektedir. Yapılma süresinin de kompozitlerde amalgamın 2 katı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Ağızda kalma süresi de amalgamın ortalama 12 yıl, kompozitlerin ise ortalama 6-8 yıl verilmektedir. Günümüzde amalgamın yerine kullanılabilecek arka bölge dişlerin derin çürük kavitelerinde ve de diş etinin altına ilerlemiş kavitelerde kullanılmak üzere aynı işlevsellikte direkt restoratif materyal (alternatif ürün) yoktur. Yerine kullanılacak materyal olarak ileri sürülen, özellikle reçine esaslı kompozitlerin de çevresel açıdan sağlıklı bir alternatif olup olmadığının da bilimsel araştırmalarla ortaya konması gerekmektedir. Son günlerde ÜLKE TV adlı medya kuruluşunda dişhekimliğinde kullanılan "Amalgam" restorasyon materyali ile ilgili yanlı ve haksız bir tartışma yürütülmektedir. Amalgam restorasyonların insan sağlığına zararlı olduğu konusunda ısrarla dile getirilen bu görüşlere cevaben, Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) ve Amerikan Dişhekimleri Birliği'nin (ADA) son bilimsel raporlarını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Amalgam konusunda dile getirilen olumsuz görüşler, toplumun ağız ve diş sağlığı sorunlarını çözmeye yardımcı olmadığı gibi bilakis toplumun çeşitli kesimlerinden gelen tepkilerden anlaşıldığı üzere tedirginlik yaratmakta ve soru işaretlerine neden olmaktadır. Birliğimize ulaşan haklı tepkilere tercüman olmak ve kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere; yukarıda adı geçen yayın kuruluşunda yayınlanacak bir programa konuk olma yönündeki talebimiz, maalesef program yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır. Bu durum objektif yayın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu talebe duyarsız kalınması ve olumsuz eleştiriler, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları adına üzüntü vericidir. Türk Dişhekimleri Birliği konunun hukuki boyutta takipçisi olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; "Amalgam" bütün dünyada kabul gören bir restorasyon materyalidir. Dünyada ve ülkemizde de meslektaşlarımız tarafından hasta tedavisinde güvenle kullanılmaktadır. Günümüzde dental amalgamın yerine kullanılabilecek alternatif bir restorasyon materyali yoktur. Kamuoyunun dikkatine sunarız. Saygılarımla, Prof.Dr.Taner YÜCEL Türk Dişhekimleri Birliği
0
Cevapla
Dt.Ali
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 2011 Bildirisi ve Amerikan Dişhekimleri Birliği'nin (ADA) Aralık 2010 Raporu'nun Ortak Sonuçları • Dental amalgam, güvenilir ve efektif (etkili, işe yarar) bir restoratif materyaldir. • Mekanik direnci yüksek, kenar adaptasyonu ve uzun süreli kalıcılığı ile geniş okluzal diş yüzeylerinin restorasyonu için çok uygundur. • 6 yaş ve daha büyüklerde, dental amalgam ile sağlık açısından oluşan yan etkiler arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Ayrıca 2 araştırmada, 6 yaş ve daha büyüklerde, amalgamın kullanımı ile ilişkili olarak herhangi bir nörolojik ve böbrek sorunu bulunamamıştır. • Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bilimsel araştırmalara dayanarak dental amalgamdan açığa çıkan civa buharının 6 yaş ve daha yaşlı bireylerde civa ile ilişkilendirilebilecek yan etkiye neden olmadığına karar vermiştir. • Dental amalgam ile 6 yaş altı çocuklarda oluşan civa günlük dozu, günlük tahmini oluşan dozdan daha düşüktür. • Dental amalgamdan oluşan annenin sütündeki civa buharının bebek için bir risk oluşturmadığına karar vermiştir. • Bilimsel kanıta dayalı çalışmalar Dental amalgamın sağlık için güvenli olduğunu oraya koymaktadır.
0
Cevapla
gölgelice
Aspirin kullanmayın zararlı, Reye sendromu yapar, kloramfenikol kullanmayın, zararlı idiyosenkrazik bir hastalık yapar! Amitiriptilin kullanmayın zararlı, ne yapar? Bilmem! Amalgam kullanmayın zararalı, ne yapar... Hepsinin bir tek zararı var; ucuz. Nedense hep ucuzların zararı var, acaba neden?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir