Medimagazin logo

'Döner sermaye sorunu tamamen çözüldü'

Sağlık Sen'den yapılan açıklamada, bir çok hastanede sorun haline gelen döner sermaye probleminin çözüldüğü belirtildi.
'Döner sermaye sorunu tamamen çözüldü'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Sen'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 21.08.2015 Tarih ve “Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu yazısına istinaden başlayan sağlık personelinin döner sermaye mağduriyeti tamamen çözüldüTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 21.08.2015 tarih ve “Aylık Gelir Ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu yazısında özetle sadece Sabit Ek Ödeme miktarı  Döner Sermaye Komisyonunun maksimum karar alabileceği   miktarı aşıyorsa Döner Sermaye Komisyonunda, Performansa Dayalı Ek Ödeme için karar alınmaması; Sabit ek ödeme miktarı Döner Sermaye Komisyonunun maksimum karar alabileceği miktarın altında kalıyorsa Sabit Ek Ödeme ile bu tutar arasındaki fark kadar Performansa Dayalı Ek Ödeme yapılması için Döner Sermaye Komisyonunda karar alınması gerektiği vurgulanmıştı. Buna göre Türkiyede yaklaşık 120 hastane hiç döner sermaye dağıtamayacak seviyeye gelmekte, yaklaşık 500 civarında hastane ise daha az ek ödeme dağıtarak sağlık çalışanları mağdur olmaktaydı.Hazine payının %15 ten % 1 e düşürülme yetkisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda idi. Sendikamızın girişimleri ile tüm genel sekreterliklere ulaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmış bu mağdur olan hastanelerin hazine payının düşürülmesi sağlanarak  bu mağduriyetler azaltılmış fakat tam olarak  çözüm olmamıştı.


Bu mağduriyeti tamamen çözmek için “209 sayılı kanunun 5. Maddesine göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez.” Hükmü gereğince hazine payının düşürülmesi yanında genel sekreterliklere mağdur olan hastanelere %65 e kadar dağıtma yetkisinin verilmesinin sorunu tamamen çözeceği sendikamızca değerlendirilmiştir.Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, sendikamızın girişimleri sayesinde hazine payının düşürülmesi yanında Genel Sekretrliklere de %65 e kadar döner sermaye dağıtma yetkisini vermiş olup sağlık personellerinin döner sermaye mağduriyetleri tamamen çözüme kavuşturulmuştur.Tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.

'döner
sermaye
sorunu
tamamen
çözüldü'
Yorum (12)
BOLU TABİP ODASI, SES ve TÜRK SAĞLIK SEN
Sağlık-Sen'in yaptığı açıklama tek kelime ile fırsatçılık. Bildiğiniz gibi 3 gün önce Bolu'da Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi'nde bir g(ö)rev eylemi yapıldı. Eylemin ilk günü TKHK başkan yardımcısı apar topar Bolu'ya geldi. Eylemin bitirilmesi istendi. Ertesi sabah Uzman Hekimlerle yapılan görüşmede hazine payının süresiz olarak %15'ten %1'e düşürüldüğü ifade edildi. Ayrıca Bolu'ya özel Psikiyatri Hastanesi-Fizik Tedavi hastanesi döner sermaye bütçesinin birleştirilmesi için bakanlığa görüş bildirileceği ifade edildi. Aynı gün bakanlık tarafından eylemin bitirilmesi gerektiği, ülkenin diğer yerlerindeki dal hastanelerine sıçraması durumunda kötü sonuçlarının olabileceği ifade edildi. Aynı görüşmede uzman hekimler grevi bitirmedikleri takdirde soruşturma ve bilimum tehditlerle tehdit edildi. Uzman hekimler kararlılıkla grevi 2 güne tamamladı. beklentilerin karşılanmaması durumunda tekrar gerekirse greve devam edileceği ifade edildi. Bunun ertesi günü apar topar TKHK bir genelge yayınlayarak döner sermaye üst limitini %65'e çıkardığını açıkladı. Bunun Sağlık Sen'in bir kazanımı olduğu tamamen yalan ve fırsatçılıktan ibarettir. Saygılarımızla
0
Cevapla
bulent
Yüzde altmış bese kadar artırılan hastanelerin fazlası başka hastanelerin yüzde elli altında azaltılarak dengelenecek ,,birileri yine mağdur olacak yeni bazli bazlı ek ödeme Yönetmeliği herhalde rafa kalkti, ,,
0
Cevapla
Pt
O kadar anlasilir olmuş mi bi sey anlayan oldumu meyi cozmusler Nasil cozmusler
0
Cevapla
Performans canavarı
Bu sadece verilmiş bir yetki. Öncelikle sabit üstüne dagitamayan hastanelere uygulanacaktır. Sadece randevulu olanlar ve acil vakalar bakılsa,hastane bütçeleri çöker.Değil sabit ödemeleri, hastalara yemek bile cikaramazlar. Performans sisteminin merkezinde hekimin olduğu hatirlatmazsak,bizi sabite razı edecekler
1
Cevapla
m k
Sorunun kaynağı öncelikle 209 sayılı kanun ve döner sermaye yönetmeliğinin ilgili maddesinin döner sermaye komisyonuna verdiği yetkinin genelgeyle bakanlıkça devre dışı bırakılması nedeniyledir. Aslında hukuki olarak kanun ve yönetmelik genelgeden üsttedir ve genelgelerin ve yazıların kanun ve yönetmelik hükümlerini ortadan kaldırması söz konusu olamaz. Döner sermaye dağıtımında komisyonun dağıtımına karar verdiği tutara göre hesap yapılması gerekirken, hesabın sonunda hastanenin bütçesinden çıkacak paraya göre döner sermaye hesabı yapılmaktadır ve bu mevcut genelgeye aykırıdır. Ayrıca bu sorunun çözümü maalesef sekreterliklere yetki vermekle mümkün değildir. Kurumun öncelikle yönetmeliğe aykırı olarak döner sermaye hesabının yapılmasını istediği 21-08-2015 tarihli yazısını tamamen geri çekmesi ve mevcut döner sermaye yönetmeliği ve 209 sayılı kanuna göre döner sermaye hesabının önündeki engelleri kaldırması gereklidir. Yani sendikanın ilgili yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açması gereklidir konuşarak yazınızda belirtildiği gibi bu sorunu her yerde ve eşit şekilde çözülmesi mümkün değildir. Aksi halde daha önce mahkemelerce iptal edilmiş döner sermaye dağıtım miktarlarının genel sekreterlik kontrolüne verilmesi uygulaması tekrar getirilmiş ve personelin eline geçen döner sermaye miktarları yine birilerinin insafına ve karne notlarına bırakılmış olmaktadır. ÖZET OLARAK DÖNER SERMAYE HESABI HASTANENİN KASASINDAN ÇIKACAK PARAYA GÖRE DEĞİL,YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK DÖNER SERMAYE KOMİSYONUNUN KARAR VERDİĞİ MİKTARA GÖRE HESAPLANMALIDIR. BU BÖYLE OLMADIĞI SÜRECE BİRİLERİNE YETKİ VEREREK BU PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR. saygılar
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir