Medimagazin logo

Hacettepe Üniversitesi eczacılık, diş hekimliği,tıp fakültesi için öğretim üyesi ilanı açtı

Hacettepe Üniversitesi; diş hekimliği, tıp, eczacılık, sağlık bilimleri fakültelerinde akademik personel ihtiyacı için ilan yayınladı
Hacettepe Üniversitesi eczacılık, diş hekimliği,tıp fakültesi için öğretim üyesi ilanı açtı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hacettepe Üniversitesinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı şu şekilde: 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere(http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) sağlamaları gerekmektedir. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lumaddedeki ifadeye tabi olacaklardır. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir. Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir. Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Kök kanal yıkama solüsyonları alanında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Eczacı olmak ve Doçent unvanını Farmasötik Kimya alanında almış olmak.

4 - Doçent unvanını Sosyoloji Bilim alanında almış olmak ve göç sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Lisans, Yüksek Lisans derecelerini Felsefe alanından almış olmak, Felsefe alanında Doktora derecesine sahip olmak.

6 - Lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak.

7 - Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve astronomi eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 - Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak ve biçimlendirici değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

9 - Analitik Kimya veya Polimer temelli elektrokimyasal sensörler alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Yaşam modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 - “Holder süreklilik” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12 - İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

13 - Plastik sanatlar grafik, grafik tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 - Doçent unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak ve en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

15 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

16 - Doçent unvanını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında almış olmak.

17 - Doçent unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, etkinlik analizi ve nicel karar analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Doçent unvanını Çağdaş Dünya Tarihi alanında almış olmak.

19 - Uluslararası İlişkiler alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Doçent unvanını aynı alandan almış olmak. İnsan haklarının korunması alanında çalışmalar yapmış olmak.

20 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçent unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

21 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

22 - Mühendislik Jeolojisi alanında doğal yapı malzemelerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

23 - Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

24 - Arazi deneyleriyle zemin davranışlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

25 - Yüksek performanslı bilgisayar mimarileri ve paralel programlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26 - Kompozit ve tekstil malzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

27 - Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

29 - Ergoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

31 - Spor ve Antrenörlük alanında çalışmalar yapmış olmak.

32 - Çocuk Kardiyoloji Yan Dal uzmanı olmak ve pulmoner hipertansiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

33- Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Board Sertifikasına sahip olmak, muskuloskelatal hastalıklarda kardiyopulmoner değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

34 - Radyonuklid tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

35 - Oküler doku biyomekaniği ve dansitometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

36 - Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak

37 - Tırnak yatağı kapilleroskopisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

38 - Canlı vericili karaciğer nakli ve laparoskopik karaciğer cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

39 - Çocuk Ürolojisi konusunda yurtdışı akademik deneyime sahip olmak.

40 - Nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

41 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, Doktora derecesini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak ve Tıbbi Genetik uzmanı olmak.

42 - Biyomühendislik alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Doçent unvanını Biyomühendislik alanında almış olmak. Doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 43 - Halk Sağlığı uzmanı olmak.

44 - Tarih alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Balkanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

45 - Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, orkestra, koro, oda müziği ve sinema-televizyon müziği alanlarında eser sahibi olmak.

46 - Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hastane enfeksiyonları alanında çalışmalar yapmış olmak.

47 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Doktora derecesine sahip olmak, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak. İlan olunur.

hacettepe üniversitesi
akademik ilan
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir