Medimagazin logo

SGK, özel hastanelerle sözleşmeleri yeniledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerle yaptığı sözleşmeleri yeniledi.
SGK, özel hastanelerle sözleşmeleri yeniledi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

1 Ocakta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle özel hastanelere, Sağ lık Bakanlığının izniyle yaptıkları kampanya ya da tarama çerçevesinde check-up'tan geçirdikleri kişileri kuruma bildirme zorunluluğu getirildi.


SGK'nın özel hastanelerle yaptığı "2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi"ne göre özel hastaneler reklam, kampanya ve yönlendirme yapamayacak.

Sağlık hizmeti sunucularınca Sağlık Bakanlığından izin alı nmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılanların isimleri ve T.C. kimlik numaraları, liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15'ine kadar SGK'ya bildirilecek.
Mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapılamayacak, tespit edilen bu durumlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilerek, gelen cevabi yazı uyarınca sözleşme ve kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak.

Ayrıca, mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak kampanya ya da tarama da yapılamayacak.
Sağlık hizmet sunucuları, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramayacak ve yönlendirme yapamayacak.

-Cezalarla ilgili düzenleme-

Cezalarda tekerrür uygulamasına son verilen yeni düzenlenen sözleşmede, bazı fiillerle ilgili hastanenin cirosu ile orantılı cezalar öngörüldü.
Hasta ya da yakınından mevzuata aykırı şekilde ilave ücret alındığı tespit edildiği takdirde, ilave ücret alınan her bir hasta için, cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki 1 yıllık fatura ortalaması 100 bin liraya kadar olanlara bin lira, 100 bin-500 bin lira arasındakilere 2 bin lira, 500 bin-1 milyon lira arasındakilere 4 bin lira, 1 milyon lira ve üzerindekilere ise 6 bin liradan az olmamak üzere, fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanacak.
Ancak fazla alınan ilave ücret ilgiye iade edilirse öngörülen ceza yar ıya düşecek.
Yapılan işlemin ait olduğu branş dışında başka bir branşta kuruma fatura edildiği belirlenirse de her bir takip için 3 bin liradan az olmamak üzere işlem bedelinin 5 katı ceza verilecek.
Kuruma fatura edilmemesi gereken bir işlemin fatura edilmesi halinde de bir fatura döneminde 3 bin liradan az olmamak üzere işlem bedelinin 5 katı ceza uygulanacak.
Sözleşmenin bazı hükümlerinin ihlali halinde de özel sağl ık kuruluşuna 3-20 bin lira arasında değişen cezalar verilecek.
Özel hastanenin sözleşme feshine itirazı halinde, işlemin ve cezai ş artın uygulamas ı durdurulacak.

-Tahkime gidilebilecek-

Sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 yıl s üreli fesih işlemleri ile 100 bin lira üzerindeki cezai şarta ilişkin süre, tutar ya da fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilecek.
Bu maddenin yürürlük tarihi ile diğer usul ve esasları kurum daha sonra belirleyecek.
Bir fatura döneminde tespit edilen, aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanacak.
Ancak bazı fiillerle ilgili öngörülen cezai şart tutarları hariç, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı, ilgili fatura döneminden önceki son 1 yıllık fatura tutarı ortalamasının yüzde 30'unu geçemeyecek.
Yeni sözleşmeyle ayrıca özel hastanelerde çalışan hekimlere, sözleşmeye aykırı bazı fiilleri kasten işledikleri tespit edilirse cezai müeyyideler uygulanacak.
Kasıtlı olarak faturalama ihlali yapan, Sağlık Bakanlığının yasakladığı ilaçları reçeteleyen ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunan hekimle ilgili 6 ay süreyle SGK'ya hizmet bildirilemeyecek.
Buradaki takip yükümlülüğü kuruma ait olacak.

-Sözleşmenin feshi-

Sözleşmenin fesih nedeni belirli maddelerle sınırlı olmak kaydıyla özel hastane, para cezasını öngörülen şartlarda öderse tekrar sözleşme imzalanabilecek.
Buna göre, yapılan işlemle ilgili, 250 bin liradan az olmamak şartıyla, feshin tebliği tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ortalama fatura tutarının, fesih süresinin her bir yılı için 1,5 katının peşin ödenmesi halinde, kurum bu özel hastane ile tekrar sözleşme yapabilecek.
Önceki düzenlemeye göre hangi şartta olursa olsun fesih süresi içinde tekrar sözleşme yapılamıyordu.
Sözleşmesi feshedilen özel hastanenin bu feshe konu olan fiili kasten yaptığı tespit edilen mesul müdürü, sahibi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortakları, diğer şirket türlerinde ise ortakları, başka bir özel hastanede bu pozisyonlarda yer aldığı takdirde, kurum, bu kişilerin yeni görev aldığı hastane ile de fesih süresince yeni bir sözleşme yapmayacak.
Yeni sözleşmede cezai işlemlerde dikkate alınacak "Kasıt unsuru"na da açıklık getirildi.
Bir işlemin kasıtlı sayılabilmesi için bilerek ve isteyerek yapılması, haksız kazanç sağlamak veya kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla gerçekleştirilmesi şartı gözetilecek.
Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının var sayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması, yapılan işlemin hata ile yapıldığı d üşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınacak.
Zorunlu durumlarda tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için randevu önceki sözleşmede en fazla 10 gün sonraya verilirken, yeni sözleşmeyle bu süre 15 güne çıkarıldı.

sgk
özel
hastanelerle
sözleşmeleri
yeniledi
Yorum (4)
EY
SGK GENE BİR SÜRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞ. VATANDAŞI SOYMAYA DEVAM ET DİYOR ÖZELE AÇIKÇA. FAZLA ÜCRETİ 3 KEZ YAKALARSAM KAPATIRIM EKRANINI DESENE KARDEŞİM NEYDEN KORKUYORSUN.
0
Cevapla
emg
BU İFADE NE DEMEK"? Bir işlemin kasıtlı sayılabilmesi için bilerek ve isteyerek yapılması, haksız kazanç sağlamak veya kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla gerçekleştirilmesi şartı gözetilecek. Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının var sayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması, yapılan işlemin hata ile yapıldığı d üşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınacak." VURGUN YAPABİLİRSİNİZ AMA ÇOK ÇOK ABARMAYIN DEMEK. Ne yazık ki üzülmekten başka elimizde bir şey gelmiyor...
0
Cevapla
Asım asım
Sosyal devlet, emeklisinin ve çalışanının yerine hertürlü sağlık giderlerini üstlenmelidir.hastaları gözü para kazanma hırsı bürümüş özel hastahanelerin ve Doktorların keyfine bırakmamalı, hastalardan 10.000 - 15.000TL sı isteyen bu saçma uygulamalara devlet geç kalmadan derhal el koymalı ,
0
Cevapla
KPRENSİ
T.Ceza Kanununa göre suçun varlığı "kasta"bağlıdır."Suç" işlenmiş ise kararını ceza mahkemeleri verir!Bilirkişi incelemeleri vb yargısal işlemler yapılmadan kimseye suçlu denilemez.SGK hukukçuları bunu bilir.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir