Medimagazin logo

Özel hastaneler, yeşil kart, üniversiteler: Haksız yere milyonlar gidiyor

Maliye Bakanlığının kamu harcamalarına ilişkin incelemeleri, yeşil kart kullanımından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, kamuda özel güvenlik, yemek ve temizlik firmalarından özel hastanelere kadar birçok alanda mevzuata aykırı işlemlerle devletten haksız yere milyonlarca lira para alındığını ortaya koydu
Özel hastaneler, yeşil kart, üniversiteler: Haksız yere milyonlar gidiyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Maliye Bakanlığının kamu harcamalarına ilişkin incelemeleri, yeşil kart kullanımından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, kamuda özel güvenlik, yemek ve temizlik firmalarından özel hastanelere kadar birçok alanda mevzuata aykırı işlemlerle devletten haksız yere milyonlarca lira para alındığını ortaya koydu.


Maliye Bakanlığı muhasebat kontrolörleri, son dönemde kamu harcamalarına dönük özel inceleme programları gerçekleştirdi. Bu çerçevede ''yeşil kart, üniversite hastanelerinin alacaklarının tespiti, Sağlık Bakanlığına devredilen SSK hastaneleri personelinin fark tazminatı işlemleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılan ödemeler ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri'' büyüteç altına alındı.

Bu incelemelerde önemli oranda usulsüz ödemeyle karşılaşılırken, en fazla suistimalin yeşil kart kullanımında olduğu görüldü.

Muhasebat Genel Müdürlüğü denetim elemanlarının harcamalarla ilgili incelemelerinde ortaya çıkan bazı veriler şöyle:

7 milyon yeşil karta iptal
Bakanlık oluru ile 16 ilde yeşil kart hamillerinin yeşil kart almak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelendi.

Bu illerde yeşil kartlıların gelir durumlarının tespitine yönelik kurumların bilgi sistemlerinden yararlanılarak, yeşil kartın usulüne uygun verilip verilmediği araştırıldı. Yersiz verilen yeşil kartlara ait tedavi ve ilaç giderleri tespit edildi.

Denetim raporlarında yer alan öneriler doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Bilgi Sisteminde vize tarihi dolanlara 15 Ağustos 2007 tarihinden itibaren otomatik olarak bloke uygulaması başladı.

Yeşil kart uygulaması ''suistimal uygulaması'' oldu. İncelemelere paralel 2006 yılında 792 bin 800 yeşil kart iptal veya bloke edilirken, bu sayı 2007 yılı sonunda 4 milyon 884 bin 602'ye ulaştı. 2008 yılı Ekim ayı sonu itibariyle de 14 milyon 649 bin yeşil karttan 7 milyon 105 bin 108'i iptal veya bloke edildi.

16 ilde dönem içinde yeşil kartlıların sağlık ödemelerinin taranması sonucunda da, her 100 TL'lik harcamanın 15,3 TL'sinin haksız, yersiz ödeme olduğu sonucuna varıldı.

İncelemeye alınan illerden Konya'da yeşil kartlılar için haksız ödeme oranı yüzde 36,6'ya ulaşırken, söz konusu oran Hatay'da yüzde 30,9, Kahramanmaraş'ta yüzde 28,9, Bursa'da yüzde 23,6, Gaziantep'te yüzde 22,7, İstanbul'da yüzde 18,8, Antalya'da da yüzde 17,4 olarak belirlendi.

Yeşil kartlılara aylık ödemesi
Denetimler sırasında haksız yere yeşil kart verilenlerden 2022 Sayılı ''65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'' gereği aylık alanlar da araştırıldı.

Bu dönemde 16 ilde 85 bin 109 yeşil kartlıya haksız yere aylık ödendiği tespit edildi. Yersiz ödenen aylık miktarının toplamı ise 77 milyon 415 bin 146 TL olarak hesaplandı.

Yeşil kartlılara bu kanun uyarınca denetimlere başlanan 2007'nin ilk yarısında 73,53 TL, ikinci yarısında 76,63 TL, 2008 yılının ilk yarısında 78,91 TL, ikinci yarısında ise 83,08 TL aylık ödendi. Söz konusu tutar bu yılın başında 86,41 TL'ye yükseldi.

Sağlık personeline fazla ödeme
Sağlık Bakanlığına devredilen SSK hastaneleri personelinin fark tazminatı işlemlerine dönük denetimlerinde de, 72 ildeki 149 hastanede görev yapan toplam 50 bin 694 personelin durumu incelendi.

47 inceleme raporunun düzenlendiği bu denetimler sonucunda, 9 milyon 895 bin 310 lira fazla ve yersiz ödeme saptandı.

Bu şekilde Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile aynı maaş ve ek ödeme alması gereken bu hastanelerin personeline yapılan fazla ve yersiz ödemelerin önüne geçildi.

Özel hastane denetimleri
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tedavi Protokolü esaslarınca Maliye Bakanlığına verilen denetim yetkisi çerçevesinde, bu kuruluşlarda tedavi gören kamu personeli ile yeşil kart sahiplerinin tedavi işlemleri, bilgi işlem sistemlerinden elde edilen verilen üzerinden ilk kez incelemeye alındı.

Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de en fazla tedavi ödemesi yapılan 51 özel sağlık kurum ve kuruluşu, mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 16 inceleme raporu düzenlendi ve 1,1 milyon YTL fazla ve yersiz ödeme bulundu.

Üniversite hastaneleri
Tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan kişiler ile yeşil kartlılara sunulan tedavi hizmet bedellerinden 31 Mart 2008 tarihinden önce düzenlenen faturalardan, 10 Haziran 2008 itibariyle tahsil edilmemiş alacakların tam ve doğru olarak belirlenmesi için Ankara'da pilot uygulama yapıldı.

İncelemede Döner Sermaye Saymanlıklarının muhasebe kayıtları ve hastane bilgi işlem sisteminden elde edilen verilerden yararlanılarak hastanelerin ödeme ve terkin kapsamındaki alacakları tam ve doğru olarak belirlendi.
A.A
özel
hastaneler
yeşil
kart
üniversiteler:
haksız
yere
milyonlar
gidiyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir