Medimagazin logo

A grubu da E grubu da yüzde 200 fark alabilecek

A grubu da E grubu da yüzde 200 fark alabilecek
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

    T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

22/10/2013


KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU

(1) Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2013 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret tavan oranları 31/12/2012 tarihinde Kurum Web sayfasında yayımlanmıştır.

(2) Ancak 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/9/2013 tarihli ve 2013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıflamaya esas teşkil eden 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceği hükme bağlanmıştır.

(3) Bu nedenle 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” Kurum Başkanlık Makamının 21/10/2013 tarihli olurları ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 22/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceklerdir.

Tüm ilgililere duyurulur.

a
grubu
da
e
grubu
da
yüzde
200
fark
alabilecek
Yorum (1)
selim ileri
devlet diyor ki benden bu kadar ..hakkınızı vatandaştan alacaksınız .olayın özeti bu..ayrıca her şeye rağmen örneğin Bursada,son beş yılda özele gitme oranı %5 den %25 e çıkmış durumdadır...Vatandaş hem para vermekten şikayet ediyor ama özeli artan oranda tercih ediyor.Bu tablonun iyi irdelenmesi gerekir.Devasa şehir hastaneleri yapmak bana göre çok mantıksız.Hem işletme maliyeti çok yüksek hem de kamunun hantal yapısı hizmet kalitesini istenen düzeyde tutturması nerede ise imkansız.Ama ortada milyar tl aşan inşaat maliyetleri var...ihalesi var yolsuzluğu var...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir