Medimagazin logo

TKHK'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı, palyatif bakım merkezlerinde görev yapan personele, öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapacak.
TKHK'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiş ve  aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” ibaresi “Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1 sayılı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar tablosunda yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden,

b) Ek-2 sayılı İkinci Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,” ibarelerinden,

c) Ek-3 sayılı Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,”  ibarelerinden,

sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun (A) bölümünün (2) numaralı satırının 2 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (D) bölümünün (3) numaralı satırının 2 nci sütununda yer alan “Yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

“Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden”

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

tkhk'na
bağlı
sağlık
tesislerinde
görevli
personele
ek
ödeme
yapılmasına
dair
yönetmelikte
değişiklik
yapılması
hakkında
yönetmelik
Yorum (3)
a.s
Doktorların tüm ek ödeme sorunlarını çözdünüz bu yönetmelik ile. Tebrikler :))
0
Cevapla
ali s.
şimdi genel sekreter sadece isterse dönerin yüzdesini keser ve daha az verecektir.özellikle adsmler yandı.
0
Cevapla
mahmut
Dağ bir kere daha sivrisinek doğurdu!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir