Medimagazin logo

Sağlık kuruluşlarına 'kalite, hasta ve çalışan güvenliği' puanı geliyor

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetine yönelik standartları içeren Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi'ni hayata geçiriyor
Kaynak: AA
Sağlık kuruluşlarına 'kalite, hasta ve çalışan güvenliği' puanı geliyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bakanlıkça hazırlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmeliğe, kurumsal yapısı Bakanlıkça tanımlanan, sağlıkta kalite standartları, kalite göstergeleri, kalite değerlendirmeleri, rehberler ve Türkiye Klinik Kalite Programı'ndan oluşan Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında belirlenen standartlar yansıtılırken, bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, kamu ve özel sektöre ait hastaneler, tıp merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık kuruluşları, tıbbi laboratuvarlar gibi tüm sağlık kurum ve kuruluşları, Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında, sağlıkta kalite standartlarına uygun düzenlemeler yapacak.

Kurum ve kuruluşlar, hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini merkeze alan standartların tamamını içeren Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda öz değerlendirmelerini yapacak. Bu değerlendirmeden elde edilecek veriler, ilan edilen takvime göre Bakanlıkça oluşturulan elektronik sisteme kaydedilecek ve bu çerçevede gerekli görülen iyileştirme faaliyetleri yürütülecek.

Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin rehberler yayımlanacak

Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, internet sitesinden yayımlanacak. Ayrıca SKS konusunda uzaktan ya da yüz yüze eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki kalite çalışmalarını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak amacıyla il sağlık müdürüne bağlı olacak şekilde "il kalite koordinatörlüğü", sağlık kurum ve kuruluşlarında ise "kalite yönetim birimleri" kurulacak.

Yönetmelikte, hastaneler için kalite yönetiminden sorumlu birimlerin yapılanması ve görevlendirilecek personel sayısına ilişkin detaylar da düzenlendi.

Sağlık kuruluşlarına "kalite, hasta ve çalışan güvenliği" puanı

Bakanlık, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında ölçme ve değerlendirme faaliyetini yerine getirecek. Ölçme ve değerlendirme süreci Bakanlıkça oluşturulan elektronik sistem aracılığıyla yönetilecek.

Değerlendirmeler, belli tarihlerde ve gerekli hallerde sağlık kuruluşuna haber vermeden yapılabilecek.

Kalite değerlendirmeleri, Sağlıkta Kalite Standartları Ölçme, Değerlendirme ve Puanlandırma Sistematiği'ne uygun olacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarına ilişkin kalite puanı ile kurumsal hizmetler ve hasta, çalışan güvenliği puanı, puanlandırma sistematiğine göre hesaplanacak. Ölçme ve değerlendirme sonuçları, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 10 gün içinde Bakanlıkça oluşturulan elektronik sistem üzerinden sağlık kurum ve kuruluşlarına iletilecek.

Kalite iyileştirme eylem planları hazırlanacak

Sağlık kurum ve kuruluşları, değerlendirmeler sonucunda "kısmen karşılanıyor" ve "karşılanmıyor" olarak tespit edilen standart ve göstergelere yönelik kalite iyileştirme eylem planlarını hazırlayacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları, takip eden değerlendirme tarihine kadar geçerli olacak.

95 ve üstü kalite puanı alan sağlık kuruluşları ilan edilecek

Yönetmeliğe göre, sağlıkta kalite değerlendirmesi sonucunda 95 ve üstü kalite puanı alan sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlık veya genel müdürlük internet sitesinden ilan edilecek. Ayrıca bu sağlık kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıkça SKS logo kullanım hakkı ve ilgili mevzuatı çerçevesinde plaket veya başarı belgesi verilecek.

Ayrıca uluslararası akreditasyonu yapılan standartlar kapsamında akreditasyon belgesi alan sağlık kurum ve kuruluşları, belgenin geçerli olduğu süre boyunca, sağlıkta kalite değerlendirmelerinden muaf tutulacak.

Kalite değerlendirmelerinde görev alacak sağlıkta kalite değerlendiricilerine yönelik eğitimler verilecek.

saglik bakanligi
turkiye saglikta kalite sistemi
saglik kuruluslari
Yorum (3)
Devrimci Derviş
aynısını seçimden seçime halk yöneticilere yapacak deniyordu , onca feryatlar, küfürler, ülkeyi terketme atraksiyonları mevcut durumu zerre değiştirmedi. çalan memnun çaldıran memnun , sazı.
11
Cevapla
Ömer Hayyam
sağlık subjektif bir olgudur. minimal rahatlatıcı bir tedavi yüksek memnuniyet getirebilirken, zorlu ve başarılı bir tedavi memnuniyetsizlik gösterebilir. sergio canavero keşke kafa naklini yapabilse bu adamlardan başlasa. hekimle hastanın arasından çıkın artık.
1
Cevapla
bozeren
şimdiye kadar yok muymuş?
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir