Medimagazin logo

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversiteleri, belediyeler ve organize sanayi bölgeleri bünyesindeki sağlık tesislerini ve bağlı birimlerini kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Faaliyet izin belgesi: Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış sağlık tesisinin kurumsal bilgilerini, kapasitelerini, bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerini içeren ruhsat belgesine bağlı olarak Bakanlıkça düzenlenen Ek-4c’de yer alan belgeyi,”

“k) İlçe sağlık müdürlüğü: Toplum sağlığı merkezinin kurulmadığı ilçelerde birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden, bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen, destekleyen ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bağlı birimlerinden dolayı bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan idari birimi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Bünyesinde birinci basamak sağlık tesisi bulunan ilçe sağlık müdürlüğü (İSM)/Toplum sağlığı merkezi (TSM).

b) Aile sağlığı merkezi (ASM).

c) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).

ç) Kurum tabipliği.

d) Poliklinik.

e) Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi.

f) Ağız ve diş sağlığı polikliniği.

g) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer sağlık tesisleri/üniteleri.

(3) Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi,

b) Enfeksiyon kontrol birimi,

c) Organ bağış birimi,

ç) Evde sağlık hizmeti birimi,

d) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM),

e) Aile hekimliği birimi (AHB),

f) Sağlıklı hayat merkezi (SHM),

g) Göçmen sağlığı merkezi/Güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi,

ğ) İş sağlığı ve güvenliği birimi (İSG),

h) Sağlık evi,

ı) Bağımlılık danışma merkezi,

i) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak benzer birimler,

bağlı birim olarak eklenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlçe hastanesi.”

“(3) İkinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi (GETAT),

c) Obezite merkezi,

ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),

d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,

e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,

f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),

g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,

ğ) Gebe okulu,

h) İnme ünitesi,

ı) Kemik iliği nakil merkezi,

i) Organ bağış birimi,

j) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,

k) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,

l) Transfüzyon merkezi,

m) Palyatif bakım merkezi,

n) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,

o) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,

ö) Kalp merkezi,

p) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,

r) Evde sağlık hizmetleri birimi,

s) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,

ş) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),

t) Nöromüsküler hastalıklar birimi,

u) Perinatal merkez,

ü) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler,

bağlı birim olarak eklenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üçüncü basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Eğitim ve araştırma hastanesi.

b) Dal eğitim ve araştırma hastanesi.

c) Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi.

ç) Üniversite hastanesi.

d) Üniversite dal hastanesi.

e) Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi.

f) Üniversite enstitüsü hastanesi.

(3) Üçüncü basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi (GETAT),

c) Obezite merkezi,

ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),

d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,

e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,

f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),

g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,

ğ) Gebe okulu,

h) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,

ı) Ek hizmet binaları,

i) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,

j) Organ bağış birimi,

k) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,

l) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,

m) Kalp merkezi,

n) Kemik iliği nakil merkezi,

o) Organ nakli merkezi,

ö) Kapsamlı onkoloji merkezi,

p) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,

r) İnme ünitesi/İnme merkezi,

s) Kordon kanı bankası,

ş) Transfüzyon merkezi,

t) Palyatif bakım merkezi,

u) Evde sağlık hizmetleri birimi,

ü) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,

v) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,

y) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),

z) Nöromüsküler hastalıklar birimi,

aa) Perinatal merkez,

bb) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler,

bağlı birim olarak eklenir.”

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

kamu saglik tesisleri ruhsatlandirma yonetmeligi
yonetmelik
resmi gazete
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir