Medimagazin logo

Hukukçu Hekimler Enstitüsü: ‘Türk Ceza Kanunu nezdinde de gündeme alınacağına inanıyoruz'

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren yasa teklifi ile ilgili Hukukçu Hekimler Enstitüsü adına değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Ertunç Mega, Av. Dr. Yakup Gökhan Doğramacı “derneğimizce son derece olumlu bir gelişme” açıklamasında bulundu
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Hukukçu Hekimler Enstitüsü: ‘Türk Ceza Kanunu nezdinde de gündeme alınacağına inanıyoruz'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN-Sağlık çalışanına yönelik şiddet, derhal müdahale edilmesi gereken acil ve hayati bir tehlike haline geldiğini belirten Uzm. Dr. Ertunç Mega ve Av. Dr. Yakup Gökhan Doğramacı “şiddet karşısında sadece çalışan zarar görmemektedir. Şiddet neticesinde çalışan iş göremez hale gelmekte, sürekli devam etmesi gereken sağlık hizmeti aksamakta ve çalışan yanında hastalar da zarar görmektedir  “ dedi. Dernek olarak kanun teklifini incelediklerini belirten ikili şu açıklamalarda bulundu: 
    “Bilindiği üzere, 18 Ocak 2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6514 Kanun Numaralı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 
07.05.1987 tarihli ve 3359 Kanun Numaralı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır. 
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.” şeklindeki Ek 12’nci madde düzenlenmiş idi.
    “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı ile T.B.M.M. Başkanlığına 30.10.2018 tarihinde sunulan Kanun Teklifi’nin, sağlık çalışanına yönelik şiddet hakkında düzenleme öngören 24’üncü maddesi, 
“7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturulmasında, kolluk tarafından müşteki mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.” şeklindedir.
    Teklif’in 24’üncü madde gerekçesinde, adli işlemlerin düzenlenmesi yönündeki zorunluluk;
a)    Sağlık çalışanına yönelik şiddet suçunun soruşturulmasında, kolluk tarafından müşteki mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadelerinin işyerinde alınması ve,
b)    Sağlık çalışanına yönelik şiddet suçu şüphelisinin yakalandıktan sonra Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirileceği hususlarına işaret etmektedir.
Teklif’in 24’üncü maddesinde, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca gerekli tedbirler alınmakla birlikte, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve verimli yürütülebilmesi için, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlarda uygulanacak bazı adli işlemlerin yeniden düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarının şiddete karşı daha etkin korunması zorunluluğu ortaya çıkmıştır” şeklinde yer bulan gerekçe metni ile, meslektaş milletvekillerimizin;  
a)    Adli işlemlerin yeniden düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarının şiddete karşı daha etkin korunması zorunluluğuna işaret etmeleri, 
b)    Mezkûr ek metin ile fiziksel şiddet dışında sözel şiddeti de kapsam içine alma yönündeki iradeleri,
c)    Yakalama koruma tedbirini işaret ederek ek madde düzenlemesi teklif etmeleri,
Derneğimizce son derece olumlu bir gelişme olarak karşılanmıştır.

Meslektaş milletvekillerimizin, adli işlemlerin düzenlenmesi yönündeki değişiklik teklifinin, TBMM Genel Kurulunda da kabul yönünde bir irade oluşturacağını ümit ederek, sağlık çalışanlarının şiddete karşı daha etkin korunması zorunluluğu temelinde teklif ettikleri değişikliği, 5237 Kanun Numaralı Türk Ceza Kanunu ile 5271 Kanun Numaralı Ceza Muhakamesi Kanunu nezdinde de gündeme alacakları inancında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.” 

hukukçu hekimler enstitüsü
ertunç mega
yakup gökhan doğramacı
sağlıkta düzenleme
yasa teklifi
Yorum (1)
Frankie Bellevan
en iyisi Millet sizinle uğraşmadığı Sürece Milletle Dalaşmamak... Kanunlara Yasalara Güvenmekten ziyade Sezgilerinize Güvenmekte Yarar var...
7
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir