Medimagazin logo

"Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" açıklandı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AİFD) dünyanın saygın danışmanlık kuruluşlarından PricewaterhouseCoopers (PwC)’ye hazırlattığı “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu", Ankara’da yapılan bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.
"Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" açıklandı
AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-İlaç sektörünün 2023 vizyonunu ortaya koyan ve bu hedeflere giden yol haritasını çizen "Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" açıklandı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nce (AİFD) dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından PricewaterhouseCoopers (PwC)’ye hazırlatılan rapor, Ankara’da yapılan bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

 

Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, PhRMA Türkiye Üst Düzey Çalışma Grubu Başkanı Stephane Lassignardie, PwC Türkiye Sorumlusu Kıdemli Ortak Cansen Başaran Symes ve AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman iştirak etti. Bakanlıklardan birçok üst düzey yetkili ve uzman da toplantıya katıldı.

 

İlaç sektörü ve Hükümet aynı vizyonda birleşti

Toplantının açılış konuşmasını yapan AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman şunları söyledi:

"Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu”, Hükümetimizin 2023 vizyonunun ilaç sektörü tarafından nasıl desteklenebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapor, sadece öneriler getirmekle kalmayıp, bu önerilerin nasıl gerçekleştirileceğini de somut bir şekilde tanımlıyor. Tüm paydaşlarımıza ve ülkemize, Türkiye ilaç sektörünün geleceğine giden bir yol haritası sunuyoruz. Raporumuzun vizyonu, Türkiye ilaç sanayisinin 2023'te 'küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi ve bölgesel bir yönetim merkezi' olmasıdır. Bu vizyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanmakta olan Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi vizyonuyla örtüşmektedir.

 


RAPORUN AYRINTILARI VE SGK BAŞKANININ İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK MESAJLARI HAFTAYA MEDİMAGAZİN'DE


 

Berkman şöyle devam etti:

"Ülkemiz ilaç sektörünün daha çok uluslararası yatırım çeken, daha fazla üretim ve ihracat yapan, dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunan ve hastalarımıza uluslararası standartlarda hizmet kalitesi sunan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Biz, yenilikçi ilaç sektörü olarak, 2023 itibarı ile 23 milyar ABD dolarını aşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar-Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörünün hayal olmadığına inanıyoruz."

 

Toplantıda, PwC ortaklarından Serkan Tarmur "Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Bu sunumun ardından, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan rapora ilişkin bir görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Son olarak, "İlaçta küresel Ar-Ge ve üretim merkezi Türkiye" konulu panel gerçekleştirildi.  PwC Türkiye Sorumlusu Kıdemli Ortak Cansen Başaran Symes'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, konuşmacı olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sektörler Dairesi Başkanı Mustafa Zuhurat Çaycı ve AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman katıldı.

 

Kapsamlı ve uygulanabilir bir rapor

 "Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu" dünya ilaç sektöründeki gelişmeleri değerlendirdikten sonra, Türkiye ilaç sektörünün konumunu ve koşullarını irdeliyor. Rapor, Türkiye ilaç sektörünün küresel düzeyde rekabet edebilecek kaynak ve potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

 

Bilimsel verilere dayanılarak hazırlanan raporda, dünya ülkelerindeki en iyi uygulama örneklerine yer veriliyor. Raporda, gerçekçi ve uygulanabilir, Türkiye'nin koşullarına, özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun somut politikalar öneriliyor.

 

İlaç sektörünün, Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde stratejik öneme sahip öncü sektörlerden biri olduğu ifade edilen rapora göre, 2023 yılında, 23 milyar ABD dolarınıaşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar-Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörü mümkün...

 

Sürecin temel sacayakları

Türkiye ilaç sektörünü 2023'e taşıyacak sürecin bazı temel sacayakları olduğu ifade edilen raporda, öncelikle Türkiye’nin sağlık bilimleri alanında yenilikçiliği destekleyen, Ar-Ge ve katma değerli üretim yetkinliğini ilaç sektörünün merkezine yerleştiren uzun vadeli bir politika belirlemesi ve uygulaması gerekliliği vurgulanıyor.

 

Raporda ayrıca hukuki ve idari düzenlemelerin, kamu sağlığı, kamu otoritesi ve ilaç sektörü arasında dengeyi gözetecek şekilde yapılması ve uygulanması gerektiği vurgulanıyor.  

 

Raporun üzerinde durduğu diğer önemli konular arasında ise, sürdürülebilir bir ilaç sektörü için güncel ve gerçekçi bir bütçe hazırlanması ve yenilikçi ilaçların hastalara gecikmeden sunulabilmesi amacıyla pazara erişim koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. “İyi İmalat Uygulamaları” sertifikasyonu, ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme gibi pazara erişim süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önlenmesi gerektiği ifade ediliyor. 

 

Rapora göre, pazara erişim süreçlerinde mevzuatta belirlenen süreler dahilinde hareket edilmesi, hastaların yenilikçi ilaçlara diğer gelişmiş ülkelerle aynı zamanda erişmesine olanak sağlayacağı gibi uluslararası ilaç yatırımlarının Türkiye'ye gelmesine de katkıda bulunacak.

"türkiye
i̇laç
sektörü
vizyon
2023
raporu"
açıklandı
Yorum (2)
ahmet er
türkiye de yerli sanayi tamamen bitirildi,hükümetin son yıllardaki eczacılara yönelik politikaları yüzünden.hala utanmadan 2023 hedefinden bahsediyolar.ben 2023 ilaç sektörünü çok net bir şekilde görüyorum.o da şöyle; *binlerce eczacı mezun eczane açma hakkına sahip olmadan piyasada karın tokluğuna çalıştırılacak,bir kısmı da işsizliğe mahkum edilmiş olacak *bilmem kaçıncı eczacılık fakültesi daha hayırlı olsun diye açıklamalar yapılmaya devam edecek *eczanelerin sağlık danışmanlığı yapılan birer merkez olmaktan çok uzaklaşıp sadece birer ticarethaneye dönüştürülme evrimi tamamlatılmış olacak *ülkede yerli ilaç sanayiinin bitirildiği gibi ilaç sektörüyle ilgili tüm basamaklar da emperyalist devletlere satılmış olacak
1
Cevapla
ahmet er
arkadaşlar basit bi gıda üretim tesisinde bile denetleme yapılması için gıda mühendisinin gözetiminde olması gerekiyo diye biliyorum.örneğin lpg ve petrol ofislerinde makine mühendisleri mesul müdür olarak çalışıyor.doğalgaz döşeyen firmalarda makine mühendisi mesul müdür olarak çalışıyor.peki neden ilaç gibi kritik bi mevzuda bu işin eğitimini alan eczacıların adı geçmiyor acaba???bunların yasa ile yaptırımı getirilmelidir diye düşünüyorum.eczacılık fakültesindeki hocalarımız ve endüstride çalışan eczacıların bu konuyu gündeme getirmelerini şiddetle öneriyorum.
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir