Medimagazin logo

Türkiye İlaç Sektörü Analizi

Daha önce SB Strateji Geliştirme Başkanlığı da yapan ve halen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı olan Mehmet Atasever, ilaç sektörünü analiz ederek kitap hazırladı.
Türkiye İlaç Sektörü Analizi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

“Türkiye İlaç Sektörü Analizi” kitabında, Türkiye ilaç sektörünün, sektörü etkileyen gelişmelerin ve mali yapısının farklı perspektiflerden analiz edilerek kapsamlı bir çalışma yapıldı.


Analiz, 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ilaç sektörünün nasıl geliştiği, finansmanı ve ilaca yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi ve hedefleri incelendi.

Kitap yedi temel bölümden oluşuyor:
Birinci bölümde: Türkiye Sağlık Sistemi ve 2003 yılı öncesinin değerlendirilmesi yapılmış, Türkiye sağlık sisteminde sağlanan gelişmelere ana hatlarıyla yer verilmiş ve 2002-2013 döneminde sağlık harcamalarının gelişimi ve sağlık hizmet menmuniyeti anlatılmıştır.


İkinci bölümde: Türkiye İlaç Sektörü, ilaç endüstrisi, ilaç sektöründe dış ticaret, ilaç firmaları, ilaç dağıtım kanalları ve eczacılık insan kaynakları incelenmiştir.
Üçüncü bölümde: 2002-2014 Döneminde Türkiye ilaç sektörünü etkileyen gelişmelere ana hatlarıyla yer verilmiştir.


Dördüncü bölümde: Türkiye’de ilaç finansmanı, kamu ilaç bütçesinin oluşturulması, fiyatlandırma ve geri ödeme sistemi anlatılmıştır.


Beşinci bölümde: Türkiye’deki ilaç harcamalarının gelişimi yıllar itibarıyla, finansmanı sağlayanlara, sağlık hizmet sunucularına ve fonksiyonlarına göre nominal ve reel rakamlarla mukayeseli olarak incelenmiş, grafiklerle desteklenmiştir. Ayrıca ilaç harcamalarının GSYH, sağlık harcamaları, faiz dışı kamu harcamaları ve vergi gelirleri ile mukayeseleri yapılmıştır.


Altıncı bölümde: Türkiye’deki ilaç tüketimi, fiyat ve pazar analizi yapılmış ve OECD ülkeleri ile mukayese edilmiştir.


Yedinci bölümde: Türkiye ilaç sektörünün stratejisi, yerli ilaç üretim çalışmaları, ilaç sektöründe Ar-Ge faaliyetleri ve ilaç sektör hedefleri anlatılmıştır.

 

türkiye i̇laç sektörü analizi
mehmet atasever
ilaç sektörü
Yorum (1)
Mücahit Altuntaş
Sayın Strateji Geliştirme Başkanlığı yapan Mehmet Atasever acaba ? Sağlık söktörünün ihtiyaca yönelik değil pazara yönelik tutumları konusunda farkındalık geliştirdi mi ? Soruyu ve konuyu açersak ! yani ! Kamu hastanelerinin CEOlara teslim edilmesi , kar realiziasyonu mantığı , yada ihalelerde %70 doluluk gibi kavramlar ! görmezden gelindi mi ? Devam edelim , Sağlık sektöründe sürekli odaklanılan (müşteri)menuniyet kavramı bir yana neden on yılda ilaç tüketimi %100 artttı ! Sağlık söktöründe memnuniyet neden bilimsel kriterler değilde müşteri yada hasta odaklı referanslar ile gidiliyor ? Sağlık sisteminin siyasallaşması ( bilimel-örgün -özerk - kurumsallaşmış yapılar yerine bir parti hegemonyasında sürdürülen başarı öyküleri ) , %300 artan işlem oranları ARKA PLAN vaziyetlerine STRATEJİ KAVRAMI AŞKINA değinilimeye değer mi? Türkiyede sağlık anlayışı önleme odaklı mı yoksa işlem tetkik odaklı mı ? Bu konuyla ilintili performasn sistemi ve malpraktsi sisteminin hangi odaklara hizmet ettiği ? Sağlıkta önemli tüketim ve maliyet unsuru olan ilaç konusu , sağlık sisteminin arka plan sağlık stratejisiyle ilişkisi ? Kendisinden yada bu konularda bilgi , ön görü sahibi olan insanlardan rica ediyorum. Ricam Neden son on yılda ilaç tüketimi artışı (%100 !) , Sağlıkta iş yükü ve işlem artışı ( %300 ! ) ve Bu iki konuyla bağıntılı ilaç tüketimi artışı! ilişkisi . Neden ana eksen sağlk sistemi sorunlar böylesi başlıklarda tartışılmıyor , ele alınmıyor , bağıntı kurulmuyor , yada daha kötüsü görmezden geliniyor ! Neden ? Bağıntımı yok ? Ben absurd şizofrenik bağıntı yada ilişki mi kuruyorum ? Bu fikir yürütmelerde , strateji konularında çalışmış bir insanın , insanlarımızın ele alma yada al(a)mama hallerinde arıza nerede ? Dr.Mücahit Altuntaş İç hastalıkları uzmanı 16 haziran 2015
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir