Medimagazin logo

Sanofi, diyabet öncesi ve erken dönem diyabetle ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı

Sanofi, 6 yıldır devam eden ve dönüm noktası niteliğindeki ORIGIN adlı (Başlangıç Glarjin Müdahalesi ile Sonuç Azaltımı) çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Sanofi, diyabet öncesi ve erken dönem diyabetle ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 Sonuçlara göre, Lantus®  (insulin glarjin [rDNA kökenli] enjeksiyon) standart bakım ile karşılaştırıldığında tedavi süresince kardiyovasküler (KV) sonuçlar üzerine anlamlı olarak pozitif veya negatif bir etki göstermemektedir. Ayrıca sonuçlar, insulin glarjinin pre-diyabetten tip 2 diyabete olan gelişimi yavaşlattığını göstermekte ve insulin glarjin kullanımı ile artmış kanser riski arasında bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Çalışma bulguları Amerikan Diyabet Birliği'nin 72. Bilimsel Toplantısı'nda sunuldu ve ayrıca New England Journal of Medicine (NEJM) dergisinde online olarak yayınlandı.

ORIGIN, kardiyovasküler sonuçlar üzerinde standart bakıma karşı insülin glarjin ile tedavinin etkilerini değerlendirmek için tasarlanmış altı yıllık bir randomize klinik çalışmadır. Çalışma dünya çapında, pre-diyabetik ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli 12.500 katılımcıyı kapsamış olup, bu katılımcılardan 6.264'ü açlık normoglisemisine ulaşmak için titre edilmiş insülin glarjini almak üzere randomize edilmiştir. Eş birincil sonlanım noktaları kardiyovasküler ölüm ya da ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü ya da ölümcül olmayan inmenin bileşimi ve kardiyovasküler ölüm ya da ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü ya da ölümcül olmayan inme ya da revaskülarizasyon prosedürü ya da kalp yetmezliği için hastaneye kaldırılmanın bileşiminden oluşmaktadır.

 

McMaster Üniversitesi, Hamilton, Ontario/Kanada'da çalışan ve ORIGIN çalışmasının Baş Araştırmacısı olan Dr. Hertzel Gerstein konuyla ilgili şunları söyledi: "Şimdi, gelecekteki sağlık sonuçları ile ilgili olarak, insülin glarjin hakkında diğer herhangi bir şeker düşürücü ilaca nazaran daha fazla bilgiye sahibiz. Özellikle, mükemmel glisemik kontrolü korumakta, disglisemi ilerlemesini yavaşlatmakta ve uzun dönemli hiçbir ciddi sağlık etkisi bulunmamaktadır. Dahası, akademik olarak öncülük edilen ve analizi yapılan bu çalışma, endüstri ve akademi arasındaki işbirliğinin mükemmel bir örneğidir."

 

ORIGIN, çalışma süresi boyunca erken dönem disglisemiye sahip olan bu katılımcılarda açlık normoglisemisine ulaşmanın kardiyovasküler sonuçları etkilemediğini gösterdi (ilk eş birincil sonlanım noktası: Tehlike Oranı [Risk oranı(hazard ratio), HR]: 1,02; p = 0,63, Anlamlı Değil; ve ikinci eş birincil sonlanım noktası: HR: 1,04; p = 0,27, Anlamlı Değil).

İnsülin glarjin, 6,2 yıllık takip süresi boyunca sürdürülen hedeflenmiş uzun dönemli glisemik kontrolü gerçekleştirmiştir (ortalama açlık plazma glukozu 5,2 mmol/L, HbA1c %6,2).

İnsülin glarjin ve herhangi bir kanser için artmış risk arasında hiçbir ilişki yoktu (HR: 1,00; p=0,97, Anlamlı Değil). Ne birleşik halde tüm kanserlerin analizi ne de herhangi bir organ spesifik kanser türünün analizinde insülin glarjin kullanıcıları için artan bir riski ortaya koymamıştır.

Sonuçlar insülin glarjinin pre-diyabetten (BAG,BGT) tip 2 diyabet gelişimini %28 yavaşlattığını göstermiştir (HR: 0,72; p = 0,006). Diğer ikincil sonuçlar mikrovasküler sonuç (böbrek ve göz hastalığı ölçümleri; (HR: 0,97; p= 0,43)) ve tüm nedenlere bağlı ölümün (HR: 0,98; p= 0,70) bir bileşimini içermektedir. 

Sanofi Global Diyabet Medikal İşler Başkan Yardımcısı Dr. Riccardo Perfetti şunları söyledi: "Pre-diyabet ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli hastalarda, ORIGIN uzun bir zaman süresince, normale yakın düşük ve istikrarlı HbA1c düzeylerini korumanın ve pre-diyabetten diyabete gelişimin potansiyel olarak geciktirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Sanofi, diyabet ve uzun dönemli glisemik kontrolün etkisinin anlaşılmasını daha iyi hale getirmek için önemli bir katkı olarak bu çalışmaya sponsorolmaktan gurur duymaktadır."

Hipoglisemik olaylar seyrektir. İnsülin glarjin kolunda, ağır hipoglisemi oranı hasta-yıl başına 0.01 episod iken standard bakımiçin, hasta-yılı başına 0.01 episoddur. İnsülin glarjin ile genel hipoglisemi oranları 100 hasta-yıl başına olaylı 16.7 hasta iken standart bakım için 100 hasta-yıl başına olaylı 5.2 hastadır. Buna ek olarak, insülin glarjin kolundaki katılımcılar için kilo artışı çalışma süresi boyunca ortalama 1,6 kilogramlık bir değerle makuldü.

ORIGIN, insülinlerin genellikle kullanılmadığı bir popülasyonda1 insülin glarjin kullanımını araştırmış ve diyabetin erken dönemlerinde insülin glarjin tedavisinin başlatılmasının potansiyel yararları ve riskleri konusunda yeni veriler sağlamıştır (çalışmaya katılımda tanıdan itibaren geçen ortalama hastalık süresi: 5.8 yıl).

 

Sanofi Global Diyabet Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Chancel konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu son derece önemli uzun dönemli çalışmayı mali olarak destekleme taahhütümüz, diyabeti tedavi etmek ve anlamak için yeni yollar belirlemeye yardımcı olma hedefimizi örnekliyor. Sanofi'nin ORIGIN gözlemlerini ilave iki yıl daha uzatacağını söylemekten mutluluk duyuyorum. Tüm bu veriler, 47 milyon üzeri gerçek yaşam hasta-yıldaki2 ve klinik geliştirme programlarındaki 80.000 katılımcıyı içeren 10 yılı aşkın klinik deneyimdeki kapsamlı Lantus® bulgularının üzerine eklenecektir."

sanofi
diyabet
öncesi
ve
erken
dönem
diyabetle
ilgili
araştırma
sonuçlarını
açıkladı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir