Medimagazin logo

Yurttan grev manzaraları (CANLI YAYIN)

Tüm yurttan grev manzaraları 2 gün boyunca bu haberde....
Yurttan  grev manzaraları (CANLI YAYIN)
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen iş bırakma eylemi İstanbul'da başladı. İstanbul Tıp Fakülkesi Çapa Hastanesi Kampüsü'nde kurulan çadırda toplanan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları kısa bir yürüyüş yaparak çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.
  

  Sağlık Sosyal Hizmet Sendikası ile İstanbul Tabip Odası'nın koordineli olarak organize ettiği iş bırakma eyleminde "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız, hastanelerimiz kapatılmak satılmak isteniyor, insanca çalışmak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.


    Kampüste kurulan çadır önünde toplananlar arasında İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören de yer aldı. Grup adına basına açıklamalarda bulunuldu. Sağlık çalışanları adına konuşan Osman Öztürk, amaçlarının daha kaliteli çalışma ortamı ve daha iyi hizmet vermek olduğunu anlattı. Öztürk ayrıca Çapa’daki çadırın yanı sıra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne de benzer bir çadırın kurulduğunu belirtti.


    Basın açıklamasının ardından çadır önünde toplanan sağlıkçılar hastane kampüsü içinde yürüyüş yaptı. Slogan atarak yürüyen sağlıkçılar kampüs içinde diğer hastanelerden gelen arkadaşlarıyla birleşerek yeniden çadır önüne kadar yürüdü.

 


 

 

TRABZON’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVE GİTMEDİ
 


TRABZON (İHA) - Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde 19-20 Nisan tarihleri arasında "Herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti" talebiyle greve gitmesi beklenirken, Trabzon’da sağlık çalışanları greve gitmedi.


Trabzon’da sağlıkçıların iş bırakma eylemine katılmadıkları gözlenirken, Fatih Devlet Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve KTÜ Farabi Hastanesi’nde sağlık hizmeti normal işleyişinde sürdü. Greve Rize, Gümüşhane ve Giresun’daki sağlık çalışanlarının da katılmadığı öğrenildi.

 


 

 

UŞAK TABİP ODASINA ÜYE DOKTORLAR HASTANE BAHÇESİNDE EYLEM YAPTI
 

UŞAK (İHA) - Türk Tabipler Birliği’ne bağlı doktorların ülke genelinde başlattığı 2 günlük greve Uşak Tabip Odası’na üye hekimler de katıldı.


Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Tarkan Amuk, hükümet tarafından yerine getirilmeyen 15 talepleri için 2 günlüğüne greve gittiklerini duyurdu. Uşak Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan bir grup doktor adına konuşan Tabip Odası Başkanı Tarkan Amuk, doktorların isteklerinin acilen yerine getirilmesini istediklerini söyledi. İyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için 15 talepleri bulunduğunu belirten Amuk, “Hekimlerin çalışma hakkı ve özgürlüğünü ihlal eden düzenlemeler kaldırılmalı. Tam gün çalışma konusunda Türk Tabipler Birliği’nin önerdiği düzenleme yapılana kadar 5947 sayılı Tam Gün yasasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda hareket edilmeli” dedi.


Hekim ücretlerinin Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı taslağa göre belirlenmesini de istediklerini ifade eden Dr. Tarkan Amuk, “Hekimlere insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sunulmalı. Ayrıca sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran ve sağlık hizmetinin önündeki engel olan bütün katkı ve katılım payları gibi ilave ücretler kaldırılmalı” dedi.

 


 

 


Vatandaşlardan eylem yapan sağlık çalışanlarına tepki

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve çeşitli sağlık örgütlerinin destek verdiği iş bırakma eylemi İstanbul Anadolu yakasında da devam ediyor. Hastaneye randevulu geldikleri halde kendileriyle ilgilenilmediğini söyleyen bazı vatandaşlar, iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.


Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde erken saatlerden itibaren çadır kuran hekimler, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, hasta bakıcılar ve taşeron sağlık işçileri, eylem yaptı. greve başladı. Poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanlar, ellerindeki dövizlerle hastalara grevde oldukları mesajı verdi. Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren konuşmalar yapılarak talepler sıralandı. Sağlık çalışanları, ücretlerin arttırılmasını ve performans sisteminin kaldırılmasını istedi. Ancak eylem sırasında konuşma yapan Dr. Oya Övünç ve Dr. Mecit Çalışkan'ın son yıllarda doktorların iyi para kazandıklarını, ancak mutlu olamadıklarını söylemeleri dikkat çekti.


Bu arada randevulu olarak hastaneye gelen bazı hastaların tedavilerinin yapılmadığı görüldü. Eyleme tepki gösteren bazı hastalar ise kendilerine hakaret edildiğini öne sürdü.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ BIRAKMA EYLEMİ -HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇADIR KURULDU

 

İSTANBUL (A.A) - Sağlık çalışanlarının iki günlük iş bırakma eylemi çerçevesinde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'in yanına çadır kuruldu.


     Hastane girişine, üzerinde ''İş Güvencesi, Gelir Güvencesi, Can Güvenliği, Mesleki Bağımsızlık, Herkese Eşit Ücretsiz Sağlık İçin Bu Hastanede GöREV Var'' yazılı pankart asan sağlıkçılar, hastanenin Acil Servisi yanına da ''GöREV Çadırı'' kurarak, poliklinikler önünde çeşitli dövizler açtı.


     İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak parçası oldukları halkın sağlığından endişe ettiklerini belirterek, ''Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın, hizmeti üreten olarak bizleri de hizmetten yararlanan halkımızı da mağdur etmesini istemiyoruz'' dedi.


     Demirdizen, her vatandaşın onuruyla çalışacağı, herkesin bir işinin olacağı, tehdidi olmayan güvenceli çalışma yaşamı istediklerini ifade ederek, taşeronlaşma, sözleşmeli çalışma gibi güvencesiz çalışma biçimlerini reddettiklerini kaydetti.


     Vatandaşların tamamına, katkı, katılım payı ödemeden erişebilecekleri, ilave ücret ödemelerini gerektirmeyen, eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istediklerini dile getiren Demirdizen, şunları söyledi:


     ''Bizler sağlıklı yaşamın ön şartı olan herkese güvenceli iş, güvenceli gelirin yanı sıra sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bizler halkımıza daha iyi ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak halkın sağlık hakkını ve taleplerimizi daha güçlü haykırmak ve ısrarlı takipçisi olmak için bir araya geldik. Sağlık hizmetini üreten biz sağlık çalışanları 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın mağduru olmak istemiyoruz.''
     Demirdizen, iki günlük iş bırakma eylemince, Acil Servis ve yatan hastalar dışında hizmet verilmeyeceğini belirtti.


     Hastane doktorlarından Gastroenteroloji Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. Ayşe Oya Övünç de performans sisteminin kendilerini para için çalışır hale getirdiğini, bu sistemle hiç kimsenin yüreği ile iş yapar hali gelmediğini, bunun da yaygınlaştığını ve bu durumun hastalar için tehlike arz ettiğini söyledi.


     Hastanenin Psikiyatri Bölümü Klinik Şefi Uzm. Dr. Mecit Çalışkan da hastalara daha iyi bakmak için burada olduklarını ve bunun mücadelesini verdiklerini belirterek, hastanın 5-10 dakikada muayene edilerek tedavi edilemeyeceğini, hastalara gerçek hekim gibi bakmak istediklerini, para için yapılan mesleğin meslek olmadığını dile getirdi.

 


 

DOKTORLARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ
 

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesinde görev yapan Doktorlar ve Hemşireler iş bırakma eylemi yaptı.


Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde görev yapan Doktorlar ve Hemşireler hastane girişinin önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Toplanan gurup adına bir basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Zonguldak Şube Sekreteri Zeki İbik, “13 Mart'ta Ankara'da 30 bini aşkın sağlıkçının katıldığı "Çok Ses Tek Yürek" mitingi ile taleplerimizi haykırmıştık. Fakat İktidar ve ilgili bakanlık taleplerimize kulak tıkamışlardı. Şimdi de, 19-20 Nisan tarihlerinde acil haller dışında sağlık hizmeti sunmayacağız ve yaşamsal taleplerimizi yeniden ileteceğiz. Yine ciddi bir uyarıda bulunacağız. Kamusal alanın tasfiyesine, iş güvencemizin elimizden alınmasına ve kazanılmış haklarımıza yönelik saldırı politikalarına hız veren Ak Parti iktidarına karşı tüm emekçilerin öfkesi her geçen gün artıyor. Sağlık hizmetleri piyasalaştırılarak, hastalar müşteriye, sağlık çalışanları ise, bu piyasacı mantığın düşük ücretle, güvencesiz, uzun süreli, acımasızca çalıştırılan elemanlara” dönüştürülmek istenmektedir. Dolayısı ile sağlık hakkına yönelik saldırılara karşı durmak, sadece sağlık emekçilerinin değil, sağlık hizmetinden faydalanan tüm vatandaşlarımızın görevidir. Çünkü sağlık hizmetini ticarileştirmek; en temel insan haklarına aykırılık oluşturmaktadır. Anayasal güvence altında olması gereken sağlık hizmeti artık metalaştırılmıştır, alınan satılan bir mal haline getirilmiştir. Seçimden sonraya kurnazca bekletilen kamu hastane birlikleri yasası ile sağlığın kamusal kutsallığı yerle yeksan edilecektir. Bu birlik yasasına karşı durmak tarihsel bir görevdir. Sağlık çalışanları uzun süredir giderek artan oranda, gerçek anlamda sağlık hizmeti sunmak yerine, sadece ve sadece hastalarına bakmaya zorlanan koşullarda hizmet üretmeye devam etmektedirler. Bu yöndeki taleplerimizde ne yazık ki siyasal iktidar tarafından inatla dikkate alınmamıştır. Bugün nasıl performansa dayalı döner sermaye çarkına inat sağlık hizmeti verirken yüreğimizi ortaya koyuyorsak, sağlık hakkı ve emeğimiz için 19-20 Nisan’da yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Bizler erişilemeyen sağlık hizmetini, erişilebilir kılmak için bu görevi gerçekleştirip, grev yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sahip olduğumuz ve olacağımız haklarımızın korunması için duyarlı olmaya çağırıyoruz. Seçime dayalı halkçı politikalarla göz boyama ustalığına girişen iktidarı halkın ve çalışanların seslerine kulak vereye çağırıyoruz. Hastanemizde de son birkaç aydır böylesi bir kadrolaşma çabası izlenmektedir. Gerek ek ödemelerde, gerekse de birimler arası yer değiştirmelerde iktidara yakın sendikanın ben yaptım oldu mantığıyla sergilemiş olduğu, çalışma huzurunu bozan ilkesizlikleri halen yaşanmaktadır. Hiçbir dönemde hekimler ve sağlık çalışanları bu denli mağdur edilmemişti. Artık bütün bunlara dur demenin vaktidir” dedi.

 


 

 

SAĞLIKÇILARDAN 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ
 

YALOVA (İHA) - Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) bağlı doktorlar Yalova Devlet Hastanesi'nde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.


SES ve TTB tarafından tertiplenen bir günlük iş bırakma eylemi Yalova'da da yapıldı. Yalova Devlet Hastanesi'nde çalışan 50'ye yakın hekim ve sağlık personeli, acil servis ve yoğun bakım haricindeki poliklinik hizmetlerini durdurdu. Poliklinik binası önünde toplanan sağlık personeli adına açıklama yapan SES Yalova Temsilcisi Nezaket Ünal, "Gün geçmiyor ki sağlık alanı çıkarılan yasalarla talan edilmesin. Gün geçmiyor ki sağlık çalışanları baskıya, şiddete, sömürüye maruz kalmasın. Gün geçmiyor ki halkımız ve halkın bir parçası olan biz sağlık emekçileri eczanelerde, hastanelerde, ilaç ve muayene faturaları ile karşılaşmayalım. Yıllardır sağlığı özelleştirme çabaları sürüyor. Halkımız özel hastanelere katılım payı ödemeye mecbur bırakılıyor. Biz sağlıkçılar sözleşmeli statülerde birilerinin kapılarına kul edilmeye çalışılmaktayız. Mesai saatlerimiz uzatılıyor. Ücretler günden güne azalıyor, fazla, yoğun ve şiddetli çalışma yaygınlaşarak kadrolar gösteriliyor. Geçici görevlerle başka kurumlarda çalıştırılıyor. Tıp akademilerinden mezun olan arkadaşların tayinleri yapılmazken, atananlar ise kadrosuz, iş güvencesiz 4/B, 4/C, 4924 gibi isimlerle sözleşmeli çalıştırılıyor. Aile bütünlüğünü parçalayacak tayinler yapılıyor. Sağlık personeli açığı ise günden güne büyüyor" dedi.
TTB Yalova Temsilcisi Dr. Doğan Erkırlı ise, "Maksadımız kimseyi mağdur etmek değil. Biz sadece hak arayışı içerisindeyiz. Sesimizi duyurma çabasındayız. Servislerde acil hastalarımıza bakılıyor" şeklinde konuştu.


Sağlık personeli daha sonra sloganlar atıp olaysız bir şekilde dağıldı.

 


 

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE GREV

 


AYDIN (İHA) - Türk Tabipler Birliği’nin ülke genelinde uyguladığı grev Nazilli Devlet Hastanesi’nde de yapıldı.Hastane bahçesinde toplanan doktorlar bir açıklama yaptı. Açıklamayı Türk Tabipleri Birliği Aydın Tabip Odası genel sekreteri İlknur Yılmaz okudu..Yılmaz yaptığı açıklamada;”Sağlık hizmeti ekip işidir. Hekimi, diş hekimi, hemşiresi, laborantı, hizmetlisi,radyoloji teknisyeni/teknikeri, sağlık teknisyeni/teknikeri, fizyoterapisti,biyologu,ebesi,çevre sağlığı teknisyeni, eczacısı,paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikoloğu, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü hepsi bu ekibin bir parçasıdır. Her biri olmazsa olmazdır, her biri, nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerlidir” dedi.


Açıklamasında ,her alanın kendisine özgü farklı sorunları ve sıkıntıları olmakla birlikte ortak sorunlarında çok olduğuna değinen Yılmaz;.”Bugün bu çevrede hep birlikteyiz. Ve hiç kuşku yok ki, bu eylemi bir disiplin içerisinde, bize yakışan bir ağır başlılıkla ve o ölçüde karalılıkla sürdüreceğiz. Bugün Grevdeyiz. Çünkü çok insani ahlaki gerçeklerimiz vardır. Dahası taleplerimiz bütünüyle karşılanabilir ve gerçekçi taleplerdir.


Biz bugün; Mesleğimizin etik ilkelerinin gösterdiği çerçevede, kanıta dayalı bilimin bilgisi ve tecrübesi ışığında, sadece ve sadece insanların yararını gözeterek, özgürce uygulamak istediğimiz için Grevdeyiz. Katkı payı adı altında hastaların ceplerinden para çıkmamasını istediğimiz için Grevdeyiz. Kısacası biz bugün; Hayattaki en değerli hazinenin insandan ve sağlık olduğunu bildiğimiz için grevdeyiz” diye konuştu.

 


 

 

Başkentliler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı

Ankara'da aniden yağan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar köprü altlarına ve metro istasyonlarına doğru koştu. Bazı vatandaşlar yağmurdan poşet ve karton parçalarıyla korunmaya çalıştı. Sağlık çalışanlarının düzenlediği mitinge katılan bazı eylemciler de yoğun yağmur sebebiyle eylemi terk etti.

 


 

 

Sağlık çalışanlarının grevine belediye çalışanları ve öğretmenler katıldı

Kırklareli'nde yapılan sağlık grevine sağlıkçılardan çok belediye çalışanları ve öğretmenler katıldı. 'Herkese eşit nitelikte ulaşılabilir ücretsiz sağlık hizmeti' talebiyle yapılan grevde hükumet aleyhine sloganlar atıldı. Basın açıklamasına sağlık çalışanlarından çok KESK ve EĞİTİMSEN üyelerinin katılması dikkat çekti.


Grev dolaysıyla, Kırklareli Tabipler Odasına kayıtlı olduğu söylenen bir labaratuar teknisyeni, hizmetli ve anestezi teknisyenin hastaneye gelen vatandaşlara bir şeyiniz yok daha sonra gelin bugün grev var dediği ve hastaları geri gönderdiği iddia edildi. Greve tepki gösteren hastalar ise, her ay tıkır tıkır maaşını alan insanlar. Madem vatandaşı düşünüyorlar önce hastalarına baksınlar diye tepki gösterdi.

 


 

 

Sağlık çalışanlarını Anadolu yakasında da iş bıraktı

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve çeşitli sağlık örgütlerinin destek verdiği iş bırakma eylemi İstanbul Anadolu yakasında da devam ediyor. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eyleme katılan personelin sayısının düşük olması nedeniyle sağlık hizmetinde aksamalar yaşanmıyor.
    Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 11:00 sıralarında toplanan her iki hastaneden eyleme destek veren yaklaşık 150 çalışan, ellerindeki dövizlerle hastalara grevde oldukları mesajı verdi.
    Daha sonra yürüyüşe geçen grup önce Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önüne geldi. Burada bir süre slogan atan kalabalık Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yürüyüşünü sürdürerek Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik girişi önünde durdu.
    Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Aktan, sağlık çalışanlarının istediği tek şeyin herkese sağlık ve güvenli bir gelecek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Sağlığın herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz olması gerekir. Bugün eğer meydanlardaysak, bugün iş bıraktıysak, bu ülkede daha iyi sağlık hizmeti verilmesi amacıyla yapıyoruz bunları. Biz iş ve gelir güvencesi istiyoruz, can güvencesi istiyoruz, gelecek güvencesi istiyoruz, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bugünkü eylemimiz bir uyarı niteliğindedir, taleplerimizi yerine getirilinceye kadar eylemlerimiz sürecek.”
    Öte yandan eylemin sürdüğü sırada randevulu gelen hastaların polikliniklerde tedavi ve diğer işlemlerinin aksamadan sürdüğü gözlendi.

yurttan
grev
manzaraları
Yorum (13)
hasan can
sonuna kadar destekliyoruz kaybedecek bir şeyimiz yok
0
Cevapla
hekim hekimoğlu
buradaki arkadaşlara daha çok zam yapılsın
0
Cevapla
ekrem çelebi
burada saolsun önce başhekim aradı grev yapmayın diye, sonra bölüm başkanı asistana arattırdı en son kendisi geldi kontrol etti. grev yapana tutanak tutarım diye...tabii baktığım her hasta hoca adına giriliyor performans...yazık biz asistanların durumu çoook yazık.lanet olsun böyle hocalara...
0
Cevapla
aslı akaltun
destekliyor ve yapıyoruz..film koptu..kaybedecek ne kaldı...
0
Cevapla
S
Trabzon'da "çalışın köleler" mantığı yürüdüğü için grev olmaması da süpriz olmamış. Kendi fakültemizde döner azalmasın diye 3-5 günlük KENDİ YILLIK İZNİMİZDEN kullanmamıza bile izin verilmiyor. En fazla yılda iki seferde alınacakmış izinler. Hasta bakmaktan ünvanımın anlamını bile unuttum valla, "Araştır(ama)ma Görevlisi"
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir