Medimagazin logo

Yurttan grev manzaraları-2(CANLI YAYIN)

MUĞLA'DA DOKTORLARIN BİR BÖLÜMÜ EYLEME KATILMAYARAK HASTA KABUL ETMEYİ SÜRDÜRDÜ -EDİRNE DEVLET HASTANESİNDE BAZI BÖLÜMLER DIŞINDA POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLİYOR -HATAY TABİP ODASI BAŞKANI MATKAP: ''AMACIMIZ GELİRİMİZİ ARTIRMA DEĞİL, SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİDİR''
Yurttan grev manzaraları-2(CANLI YAYIN)
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Polikliniklerinin önünde, Aydın Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Aydın Şubesi tarafından eylem düzenlendi.
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık çalışanları, ''Tam Gün Yasası ve Performansa Dayalı Ücret Uygulamasını'' protesto etmek, ''özlük haklarının korunmasını'' istemek amacıyla iki günlük iş bırakma eylemi başlattı.


     Muğla Tabib Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Muğla Devlet Hastanesinin farklı noktalarında stantlar açarak, hastanenin farklı noktalarına ''Grevdeyiz, acil serviste görevdeyiz'' yazılı pankartlar astılar ve hastaneye gelenlere iş bırakma eylemlerinin amaçlarını anlattılar.


     Hastanede bildiriler dağıtan Tabip Odası ve SES üyeleri, servisler ve poliklinikleri gezerek, sağlık çalışanlarına eyleme katılım çağrısı yaptı.


     Muğla Tabib Odası Başkanı Dr. Naki Bulut, acil servis önünde yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için acil servislerde hizmet sunacaklarını, yatan hastalara, çocuk, kanser hastası ve gebe kadınlara sağlık hizmeti vereceklerini belirterek, ''Bunun dışındaki vatandaşlarımızdan da bize anlayış göstermelerini bekliyoruz'' diye konuştu.
     SES Muğla Şube Başkanı Turgay Aslan ise vatandaşlara katkı ve katılım payı ödemeden erişebilecekleri, ilave ücret ödemelerini gerektirmeyen eşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak istediklerini söyledi.


     İş bırakma eylemi nedeniyle hamileler, yaşlılar ve böbrek hastaları, polikliniklerden aldıkları randevular iptal edilerek acil servise yönlendirildi. Acil servise yönlendirilen hastalarla rapor almak için bekleyen hastalar zaman zaman yoğunluğa neden oldu.


     Doktorların bir bölümünün ise eyleme katılmayarak hasta kabul etmeyi sürdürdü. Eyleme katılmayan doktorların hasta kabul ettikleri polikliniklerde uzun kuyruklar oluştu.


     Muğla Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, ''iş bırakma eylemi'' nedeniyle il genelinde vatandaşların herhangi bir mağduriyetinin söz konusu olmadığını söyledi.
    
     -EDİRNE-
    
     Edirne Devlet Hastanesi'nde muayene sırası alan ve polikliniklerde muayene sıralarının gelmesi için bekleyen hastalar, iş bırakma eyleminden etkilenmediklerini söyledi.
     Hastanede, poliklinik hizmeti verilmeyen servislerden ortopedi servisinde iş bırakma eylemi nedeniyle hastalar muayene edilmediklerini belirterek, parmağıyla ilgili sorun olan hasta ise ''Doktorlar grevdeymiş. Parmağımda bir sorun vardı. Süloğlu ilçesinden geldim, ama muayene olamadan geri dönüyorum'' dedi.
     İş bırakmaların münferit olduğunu ve iş bırakanların uyarıldığını belirten hastane yetkilileri, iş bırakma eylemi nedeniyle hastahanelerinde hizmet üretimi noktasında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını belirttiler.
    
     -ÇANAKKALE-
    
     Çanakkale Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.
     Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Nihat Gülhan, burada yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemelerle sağlığın finansmanında, kamu sigorta kaynaklarının savurganca kullanıldığını öne sürerek, SSK sağlık birimlerinin yok edildiğini, muayenehanelerin kapatılarak, ortamın yabancılara satıldığını ve sigorta şirketlerine pazarlanabilir hale getirildiğini savundu.
     Yapılan düzenlemelerle hastanelerin satışı ve herkesin iş güvencesinden yoksun sözleşmeli hale getirilmesinin söz konusu olduğunu iddia eden Gülhan, sağlık çalışanları olarak halkın, sağlık hakkını ve haklı taleplerini daha güçlü bir şekilde duyurmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
     Gülhan, ''Kamu sağlık kurumlarında döner sermayeden sözleşmeli, vekil ve taşeron işçisi adı altında her türlü güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmaya, angaryaya son verilmesini istiyoruz'' diye konuştu.
    
     -HATAY-
    
     Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, Antakya Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, amaçlarının gelirlerini artırma değil, sağlık hakkı mücadelesi olduğunu söyledi.
     Sağlık Bakanlığının ''Sağlıkta Dönüşüm Programı''nın bir parçası olmak istemediklerini ifade eden Matkap, dört ana talepleri gerçekleşene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
     Hastalarla doktorlar arasına parasal ilişkilerin girmesini istemediklerini ifade eden Matkap, ''Amacımız gelirimizi artırma değil, sağlık hakkı mücadelesidir'' dedi.
    
     -ZONGULDAK-
    
     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Yüksek, başhekimlik binası önünde yaptığı basın açıklamasında, performansa göre ücretlendirme sisteminin hekimler arasında rekabete yol açtığını, hekimlik uygulamalarını değersizleştirdiğini, hastaları puana dönüştürdüğünü öne sürerek, bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istedi.
     Aile hekimlerinin devlet memuru statüsüne geçirilmesi ve bu statünün haklarına sahip olması gerektiğini belirten Yüksek, şunları kaydetti:
     ''Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalı, Sağlık Bakanlığına devredilme girişimleri durdurulmalıdır. Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit ücretsiz, niteliksiz hizmetlerin önündeki öncelikli engel olan katkı, katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.''
     SES Zonguldak Şube Başkanı Halil Karagülmez de Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, yıllardır uygulanan politikalarla sağlığın insan hakkı olmaktan çıkarılarak, üzerinden kar edilecek meta haline getirildiğini öne sürdü.
     TTB Zonguldak Şubesinin destek vermediği bildirilen eyleme, az sayıda katılım olduğu gözlendi.
    
     -KIRKLARELİ-
    
     Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir, Kırklareli Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sağlıkçıların mutsuz ve geleceğiyle ilgili kaygılar yaşadığı için eyleme gittiklerini söyledi.
     Performansa dayalı ücretlendirmeyle sağlık çalışanları arasında rekabet ve ayrılıkçılığa yol açan haksız bir mücadelenin başladığını iddia eden Muhacir, nitelikli sağlık hizmeti yerine hastaları müşteriye ve performansın bir materyali haline getiren bu uygulamaların Hipokrat'ın ''Önce zarar verme'' ilkesine dahi uymadığını savundu.
     Topluma eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istediklerini belirterek, ''Sözleşmeli 4-B, 4-C, 4924 taşeron, vekil gibi statülerde adaletsiz ve güvencesiz, esnek, kuralsız, fazla çalıştırmaya son verilmelidir. Bugün sağlık çalışanlarının temel maaş göstergeleri pek çok diğer eş düzeydeki eğitim görenlerin çok altındadır. Bir hekimin eğitim süresi ve aldığı temel maaş eşdeğer eğitimi gören bir hakimin maaşının çok altındadır'' diye konuştu.

 

"DÜN TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ EYLEMDEYDİ, BUGÜN İSE DOKTORLAR VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI"


ESKİŞEHİR (İHA) - 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Yücel Yenilmez, dün Türk Eczacılar Birliğinin eylemde olduğunu bugün ise doktorların ve sağlık çalışanlarının meydanlarda olduğunu söyledi.
Doktorların ve sağlık çalışanlarının yapmış olduğu eyleme destek verdiklerini ifade eden Yenilmez, " 'Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek’ ana teması altında; sağlıkta özelleştirmeye karşı iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü katkı-katılım paylarının kaldırılması
ana talepleriyle gerçekleştirilecek bu hak arama eylemi süresince, acil birimleri haricinde hastanelerde sağlık hizmeti sunulmayacaktır" dedi.


Yenilmez açıklamasını şöyle sürdürdü; "Yakın bir zaman önce Türk Eczacıları Birliği öncülüğünde, mesleğimizdeki yakıcı sorunları gündeme getirmek amacıyla bir günlük eczane kapama eylemi gerçekleştirilmiş ve yalnızca nöbetçi eczanelerden eczacılık hizmeti sunulmuştu. Bugün doktorlar ve diğer sağlık çalışanları da meslektaşlarının artan sorunlarına çözüm üretmek, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için benzer bir eylem gerçekleştirmektedir. Bu haklı ve meşru eylemi gerçekleştirecek yol arkadaşlarımız olan hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, halkımızı eylemin amaçları konusunda duyarlı olmaya ve tüm yetkilileri sorunların çözümü noktasında adım atmaya davet ediyoruz."

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TAM GÜN YASASI'NI, PERFORMANSA DAYALI ÜCRET UYGULAMASINI PROTESTO ETMEK VE ÖZLÜK HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA AYDIN'DA EYLEM DÜZENLENDİ


AYDIN (İHA) - Sağlık çalışanları, Tam Gün Yasası'nı, performansa dayalı ücret uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla Aydın'da eylem yaptı.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Polikliniklerinin önünde, Aydın Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Aydın Şubesi tarafından eylem düzenlendi.


ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve eski ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun da destek verdiği eylemde, slogan atılmazken, alkış tutuldu.


Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Eralp Atay, burada yaptığı basın açıklamasında, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu belirterek, her bir sağlık çalışanının, nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerli olduğunu belirtti.


Sağlık içindeki her alanın kendisine özgü farklı sorunları ve sıkıntıları olmakla birlikte, ortak sorunlarının da olduğunu vurgulayan Atay, “Bugün g(ö)revdeyiz. Çünkü çok insani ve ahlaki gerekçelerimiz var. Dahası taleplerimiz bütünüyle karşılanabilir ve gerçekçi taleplerdir. Mesleğimizi etik ilkelerin gösterdiği çerçevede, kanıta dayalı bilimin bilgisi ve tecrübesi ışığında, sadece ve sadece insanların yararını gözeterek, özgürce uygulamak istediğimiz için g(ö)revdeyiz. Katkı payı adı altında hastaların ceplerinde para çıkmamasını istediğimiz için g(ö)revdeyiz. Bu ülkede başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara iş, güvenceli gelir, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları istediğimiz için g(ö)revdeyiz. Kısacası bugün, hayattaki en değerli hazinenin insan ve sağlık olduğunu bildiğimiz için g(ö)revdeyiz.


Bugüne kadar Türkiye'de bu kadar temiz, bu kadar ne istediğini bilen, bu kadar ağır başlı ama kararlı bir biçimde pek az g(ö)rev yapıldı. Ancak bu düzeyde sorumluluk gözeten bir girişimi dahi, başka zeminlere çekip, süreci bir cezai soruşturmanın, bir disiplin soruşturmasının malzemesi haline getirmeye kalkışmak hiç kimseye ve makama yakışmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

 

 

  -KARABÜK-
    
     Karabük'te sağlık çalışanları, Tam Gün Yasası'nı, performansa dayalı ücret uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla iş bırakma eylemi başlattı.
     Şirinevler Devlet Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alkışlı protesto da bulundu.
     Grup adına açıklama yapan Doktor Rıdvan Üney, vatandaşların katkı ve katılım payı ödemeden erişebilecekleri ''Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti'' sunmak istediklerini anlatan Üney, şöyle dedi:
     ''Biz sağlık çalışanları olarak halkın sağlık hakkını ve taleplerimizi daha güçlü haykırmak, ısrarlı takipçisi olmak için bir araya geldik. Biz, artık iş ve gelir güvenceli çalışalım istiyoruz. İlgili bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun günübirlik uygulamaları ve istekleri nedeniyle hastalarla karşı karşıya kalmayalım. Sağlıklı sistem için önce bu hizmeti sunan çalışanların bedensel ve ruhsal sağlığını koruyalım.''
     Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
    


     -AYDIN-
    
     Sağlık çalışanları, Tam Gün Yasası'nı, performansa dayalı ücret uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla Aydın'da eylem yaptı.
     Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Polikliniklerinin önünde, Aydın Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Aydın Şubesi tarafından eylem düzenlendi.
     ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve eski ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun da destek verdiği eylemde, slogan atılmazken, alkış tutuldu.
     Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Eralp Atay, burada yaptığı basın açıklamasında, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu belirterek, her bir sağlık çalışanının, nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerli olduğunu belirtti.
     Sağlık içindeki her alanın kendisine özgü farklı sorunları ve sıkıntıları olmakla birlikte, ortak sorunlarının da olduğunu vurgulayan Atay, şöyle konuştu:
     ''Bugün görevdeyiz. Çünkü çok insani ve ahlaki gerekçelerimiz var. Dahası taleplerimiz bütünüyle karşılanabilir ve gerçekçi taleplerdir. Mesleğimizi etik ilkelerin gösterdiği çerçevede, kanıta dayalı bilimin bilgisi ve tecrübesi ışığında, sadece ve sadece insanların yararını gözeterek, özgürce uygulamak istediğimiz için görevdeyiz. Katkı payı adı altında hastaların ceplerinde para çıkmamasını istediğimiz için görevdeyiz. Bu ülkede başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara iş, güvenceli gelir, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları istediğimiz için görevdeyiz. ''
     Konuşmanın ardından grup, alkış tutarak, olaysız bir şekilde dağıldı.
    


     -ADANA-
    
     Adana'da sağlık çalışanları, Tam Gün Yasası'nı, performansa dayalı ücret uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla iş bırakma eylemi başlattı.
     Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi polikliniklerinde toplanan grup, basın açıklamasının ardından araçlarla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi önüne geldi.
     Burada da bir süre bekleyen grup, havanın yağışlı olmasına rağmen ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.
     Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Cem Kaan Parsak, burada grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak artık huzur istediklerini söyledi.
     Anlık politik manipülasyonlara alet edilmeksizin geleceklerini programlayabilmek istediklerini ifade eden Parsak, şunları kaydetti:
     ''Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanmamız, yapılan yasa ve yönetmeliklerdeki belirsizlik ve hukuksal karşılıklar, durumu daha da karıştıracak olan yasa tasarıları bizleri 19-20 Nisan tarihlerinde sesimizi duyurabilmek için grev yapmaya itti. Meslektaşımız olan üst düzey siyasetçiler söylemlerinde halk ile hekimleri ayrı iki taraf ilan ederek 'ben halkımın yanındayım' mesajı vermektedir. Ancak unutulan nokta şunlardır: Biz sağlık personeli her zaman halkın yanında, onlarla iç içe olduk. Bunu yaparken oy değil, ettiğimiz yemin vardı ilham noktamızda.
     Türkiye'de yaşayan herkesle ortak, insanca yaşamak istiyoruz. Popülist politikalarla parasal ilişkiler kurulmuş bir sağlık sistemi değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak mesleğimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz.''
     Daha sonra grup olaysız şekilde dağıldı.
    


     -UŞAK-
    
     Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Tarkan Amuk ''Hekimlerin çalışma hakkı ve özgürlüğünü ihlal eden düzenlemeler kaldırılmalı'' dedi.
     Amuk ve beraberindeki bir grup hekim, Uşak Devlet Hastanesi Bahçesi'nde ''Tam Gün Yasası ve Performansa Dayalı Ücret Uygulamasını'' protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.
     Hekimlerin çalışma haklarının her geçen gün kötüleştiğini, ''Tam Gün Yasası''ile yapılan düzenlemelerin hekimlerin sağlıkta çalışma barışını bozduğunu iddia eden Amuk, Türk Tabipler Birliği'nin hekimler adına hükümetten talep etiği 15 başlığın bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
     Hekimlerin taleplerinin yerine getirilmemesinin sağlık alanında yeni sorunlara neden olacağını savunan Amuk, şunları kaydetti:
     ''Taleplerimizin hükümet tarafından yerine getirilmesi için hekimlerimiz 2 gün süreyle iş bırakıyor. Doktorlar 19 ve 20 Nisan'da çalışmayacak. Hekimlerin çalışma hakkı ve özgürlüğünü ihlal eden düzenlemeler kaldırılmalı. Tam gün çalışma konusunda Türk Tabipler Birliği'nin önerdiği düzenleme yapılana dek, 5947 sayılı Tam Günü Yasasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hareket edilmeli. Hekimlere insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sunulmalı. Ayrıca sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran ve sağlık hizmetinin önündeki engel olan bütün katkı ve katılım payları gibi ilave ücretler kaldırılmalı.''
     Açıklamanın ardından hekimler olaysız olarak dağıldı.
    


     -DENİZLİ-
    
     Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Acil Servis önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denizli Şubesi üyeleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek 2 günlük iş bırakma eylemini başlattı.
     SES Denizli üyelerinin iş bırakma eylemine, Tabip Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk-İş üyeleri, PAÜ Tıp Fakültesi'nden bazı öğrenciler ile bazı hasta ve hasta yakınları destek verdi.
     PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis dışındaki birimler ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin katıldığı eylemde, sağlık çalışanları uzun süre halay çekti. Hastaların hastane pencerelerinden izlediği eylemde açılan dövizlerle çalışma şartları protesto edildi.
     Denizli Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Örgütlenme Sekreteri Dr. Sefa Gez, yaptığı basın açıklamasında, mesleki bağımsızlık istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
     ''Tanı ve tedavimizi kısıtlayan sosyal güvence kurumunu istemiyoruz. Yanlış teşhis koymamak için uzun saatler boyu çalışmamak istiyoruz. Haftada 56 saatten fazla çalışmak istemiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Hastane anonim şirketine gelen hastayı muayene ve tedavi eden sözleşmeli köle olmak istemiyoruz.''

 

SİİRT'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI
 

SİİRT (İHA) - Türkiye genelinde doktor ve sağlık çalışanlarının 'Herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti' adı altında başlattıkları eyleme CHP ve BDP de destek verdi. Sağlık çalışanları YSK kararını da kınadı.


Siirt Devlet Hastanesi Polinikler önünde masa kuran sağlıkçılar öğle saatine kadar oturduktan sonra saat 12.30'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP ve BDP de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Gülhan Tekin, sağlıkta dönüşüm programın bir Dünya Bankası programı olduğunu belirterek, "Sağlıkta Dönüşüm denilen programın halk sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra biz çalışanlara olumsuz etkileri bugün artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Sağlıkta bir insan hakkı olmaktan çıkarılmış üzerinden kar edecek bir meta haline getirilmiştir. Oysa bizler herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir hizmet sunmak istiyoruz. Sağlıkta ve Sosyal hizmet sunumu ortamını dinamitlediği, çalışma barışını bozduğu, çalışanları birbirine rakip hale getirdiği hastalara müşteri gibi bakılmasına neden olduğu için tüm dünyada vazgeçilen performansa göre ücret uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz. Bugün emekçiler ne yazık ki devlet eli ile güvencesizliğe itilmekte ve taşeron firmaların insafına terk edilmektedir. Neredeyse büyük bir kısmımız 35-40 saatlere varan aralıksız ve karşılıksız çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Bu kölece çalışma koşullarına isyan ediyoruz" dedi.


Konuşmasının ardından YSK'nın 12 milletvekilinin veto etme kararını değerlendiren Tekin, YSK'nın kararını kınadıklarını söyledi.
Basın açıklamasına CHP'nin Siirt 3 Milletvekili adayı ve BDP İl Başkanı Faruk Sağlam ve parti yöneticileri katıldı. Basın açıklamasının ardından Faruk Sağlam sağlık çalışanlarıyla tek tek tokalaştı. Siirt'teki hastanelerde öğle saatlerine kadar eylemden haberi olmayan yüzlerce hasta dönmek zorunda kaldı.

 

 

GAZİANTEP'TE DOKTORLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI

 

GAZİANTEP (İHA) - Türk Tabipler Birliği'ne bağlı doktorların ülke genelinde başlattığı 2 günlük greve Gaziantep-Kilis Tabip Odası'na üye hekimler de katıldı.


Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi önünde toplanan doktorlar, sloganlar atarak Maarif Meydanı'na kadar yürüdü. Acil hastalar dışındaki poliklinik hastalara 2 gün boyunca bakmama kararı alan doktorlar, performans sistemini eleştirdi. Performans sisteminin doktor ile hasta ilişkisini bozduğunu söyleyen hekimler, bu sistemin sağlıkta verilen hizmeti düşürdüğünü savundular. CHP Gaziantep milletvekili Akif Ekici ve CHP Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Şeker de doktorlara destek verdi.


Maarif Meydanı'nda basın açıklaması yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Bay, performans sistemi yüzünden hasta ve doktorlar arasında sürekli sorun yaşandığını belirterek, "Bugün ve yarın hastalarımıza bakmayacağız. Halkımızın bizi anlayışla karşılayacağını biliyoruz. Çünkü biz kendimizi iyi hissetmiyoruz. Biraz dinlenerek güç toplamak istiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla konuşmak, dertleşmek istiyoruz. Çünkü performans hayatımıza girdikten sonra buna da fırsat bulamıyoruz. Yaptığımız iş bırakma, hukuk ve etik açısından bakıldığında kurallara uygun bir eylemdir" dedi.
Konuşmaların ardından grup bir süre sloganlar attıktan sonra dağıldı.

doktor
grev
hekim
grev
eylem
Yorum (3)
Sibel Gögen
BİZ GREVDE DEĞİLİZ AMA GALİBA BİZİM MAAŞLARI YATIRANLAR GREVDE!!! AYIN 19 U ANKARADA HALA AİLE HEKİMLERİNİN MART MAAŞI YATMADI. İLGİLİLERE DUYURULUR...
0
Cevapla
hasan can
neden grevde değilsiniz tuzunuz kurumu 20000 aile hekimi var kimse katılmıyor hallerinden mem nunlar demekki ama az kaldı seçimden sonra sıra sizde o zaman da yanınızda hiçbir sağlık çalışanını bulamayacaksınız
0
Cevapla
Kudret Karatepe
Sağlık da "sayı"dan daha onemlisi "kalite"dir, Doktor değilim ancak dışarıdan Mühendis gözü ile baktığımda, mevcut uygulama ile yetkililer standartları düşürmekte, zeki ve çalışkan gruptaki motivasyonu azaltmakta ve de, her alanda olduğu gibi, ehilsiz kişileri öne çıkarma çabası içinde olmaktadırlar. Oy çabası uğruna herkese şirin görünme rolleri oynayanlar, bilinçsizce hastahanelere müracatları artırmakta bu kalabalıkda gerçek tedaviye ihtiyacı olanlara gereken tedavinin uygulanmasını önlemektedirler. Doktorlar da son kanun/yönetmeliklerle, başlarına sorun almamak için gereksiz analiz istekleri ile gerçek hasta olmayanı oyalamaktadır. Bu da masraf ve hasta sayısını artırmaktadır.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir