Medimagazin logo

TTB'den YÖK Başkanı'na ziyaret

13 Nisan 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. İskender Sayek ve Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’tan oluşan bir heyetle YÖK başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı ziyaret etti
TTB'den YÖK Başkanı'na ziyaret
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
13 Nisan 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. İskender Sayek ve Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’tan oluşan bir heyetle YÖK başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyarette 27 Mart 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği tarafından Ankara’da yapılan “Tıp Fakültelerinde ve Tıp Eğitiminde Kriz” Çalıştayının sonuçları aktarıldı, üniversitelerde norm kadro, rotasyonlar, tam gün uygulaması, yeni tıp fakültelerinin kurulması, tıp fakültelerinde öğrenci sayılarının arttırılması, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının durumu gibi güncel konular tartışıldı.

Tıp eğitiminin insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bir mesleğin mensuplarını, “hekimleri” en nitelikli biçimde yetiştirmeyi hedeflediği, ancak Tıp fakültelerinin bugün ciddi bir krizin içinde oldukları;

• Plansız biçimde, alt yapı olanakları oluşturulmadan, eğitim kalitesini tehlikeye sokacak şekilde öğrenci kontenjanlarının ve tıp fakültesi sayılarının artışından duyulan kaygı,
• Tıp fakültelerinin finansman yapısının değiştirilerek kamusal desteğin azaltılması, Fakültelerin tamamen döner sermayeye bağımlı kılınması ve akademik merkezlerin işletmeye dönüştürülmesinin doğurduğu mali sıkıntılar, bilimsel çalışmaların ciddi biçimde tehlikeye girmesi,
• Bu finansal yapı içerisinde “tam gün çalışma” sistemine geçilmesi ve bunun performans sistemi ile döner sermaye gelirlerinden karşılanmasının planlanması, bu durumda akademik merkezlerin eğitim ve araştırma işlevlerinden daha da uzaklaşarak iyiden iyiye hizmet hastanelerine dönüşme olasılığı,
• Tıp fakülteleri için yürütülmekte olan norm kadro çalışması ile akademik kadro temini ve geçişlerinin engellenmesinin, akademisyenlerde ciddi kaygı ve motivasyon eksikliği yarattığı,
• Tıp Fakültelerinde Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının kapatılarak Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlanmasının tıp eğitiminin niteliğini olumsuz etkileyeceği,
• ü Hekimler için yürürlükte olan zorunlu hizmetin şimdi de rotasyon adı ile öğretim üyelerine bir kez daha uygulanmakta olduğu iletildi.

Görüşmede
Niteliksiz hekim yetiştirmenin bedelinin insan yaşamı olduğunun unutulmaması gerektiği dile getirilerek aşağıda sunulan kapsamda TTB önerileri ifade edildi.

1. Yeni tıp fakülteleri açılmamalıdır. Mevcut üniversite ve tıp fakültelerinde alt yapı ve insan gücü olanakları yeterli değilse, kalıcı çözümlere yönelik uzun dönemli stratejiler geliştirilerek uygulamaya konmalı; eğitime, kurumların eğitim alt yapısına yönelik eksiklikleri giderilinceye kadar ara verilmelidir.

2. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) çalışmaları desteklenmelidir. Var olan Tıp Fakülteleri UTEAK tarafından değerlendirilmeli ve akredite edilmeli, yeterli bulunmayan fakülteler verilecek süre içinde yeterlilik koşullarını sağlamalıdır. YÖK bu fakültelerin yeterlilik koşullarını sağlamaları konusunda destek olmalıdır.

3. Yeni kurulmuş Tıp Fakülteleri öğrenci almadan önce UTEAK tarafından değerlendirilmeli, UTEAK tarafından yeterli bulunmayan fakülteler yeterlilik koşulları sağlanıncaya dek kesinlikle tıp eğitimi vermemelidir.

4. Tıp eğitiminin niteliğini göz ardı eden biçimde öğrenci sayısının arttırılması durdurulmalıdır.

5. Türkiye’de hekim sayısı yetersiz değildir, temel sorun bölgesel dağılım eşitsizlikleri ve istihdam modelleridir. Bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için teşvik edici uygulamalar gündeme getirilmelidir.

6. Yeni tıp fakültelerine kalıcı kadro yetiştirilmesi için stratejiler geliştirilmeli, bu amaçla öğretim üyesi yetiştirme programları desteklenmeli ve sistematik hale getirilmelidir.

7. Üniversitelerin kendi yetiştirdiği öğretim elemanlarının kendi kurumlarında kalmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerle, yan dal uzmanı olduktan sonra mecburi hizmet nedeniyle kurumlarından ayrılmak durumunda kalan öğretim elemanlarının, kurumlarında kalabilmeleri sağlanmalıdır.

8. YÖK rotasyon v.b. kararları alırken katılımcı mekanizmaları çalıştırmalıdır. YÖK karar süreçlerine üniversiteler ve tıp fakülteleri aktif olarak katılmalıdır. Tüm öğretim üyelerini ilgilendiren konularda tartışma platformları yaratılmalıdır. Tıp eğitiminin tüm taraflarının (öğretim üyeleri, uzman ve asistanlar, hastalar, öğrenciler) katkılarının alınması sağlanmalıdır. Bu konuda Türk Tabipleri Birliğinden ve uzmanlık derneklerinden destek alınmalıdır.

9. Komşu illerdeki tıp fakültelerinden eğitimin yürütülmesine destek sağlanması, gönüllülük temelinde ve teşvik edilerek gündeme getirilmelidir. Tıp fakültelerinde rotasyonun sağlık hizmetlerindeki açığı kapatmayı hedeflemesi kabul edilemez.

10. Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Tıp Fakültelerinin içinde yaşamsal bir işlevi vardır, kapatılmamalıdır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından tıp eğitimi konusunda çözüm önerilerinin ayrıntılı bir biçimde tartışılacağı ve YÖK, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, uzmanlık dernekleri gibi ilgili tarafları bir araya getirecek bir kurultay düzenlenecektir. Bu kurultayda sağlık insan gücü planlaması, yeni tıp fakültelerinin açılması, tıp fakültelerinin değerlendirilmesi ve akreditasyonu, öğretim üyesi yetiştirme programları, kontenjanlar, öğrenci sayılarındaki artışlar, norm kadro, rotasyonlar, özlük hakları, tam gün çalışma gibi temel kavramların tartışılması ve önceliklerin katılımcı süreçlerle ortaya konması hedeflenmektedir.
ttb'den
yök
başkanı'na
ziyaret
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir