Medimagazin logo

TTB: Devlet memurlarının istifalarını önleyen yasal bir kural yoktur

TTB: Devlet memurlarının istifalarını önleyen yasal bir kural yoktur
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmemesiyle ilgili bir yazı gönderdi.

İstifa kararı ile ilgili TTB şu açıklamayı yaptı:

 

Devlet memurlarının zorla çalıştırılabilmesine izin veren herhangi bir yasa bulunmamaktadır. İsteyen hekim mecburi hizmette de olsa istifa ederek görevinden ayrılabilir.

Devlet memurlarının istifa hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiştir.

94. maddeye göre, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir….Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.”

94. maddeye uygun olarak istifa ederek görevinden ayrılan kişi altı ay süreyle yeniden devlet memurluğuna alınmaz. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmeksizin görevi bırakır ve bu süre on günden fazla sürerse çekilmiş sayılır. Çekilmiş sayılarak (müstafi olarak) devlet memurluğundan ayrılan kişi bir yıl süreyle devlet memurluğuna alınmaz.

95. maddede ise olağanüstü hallerde istifa düzenlenmiştir: “Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.” Bu maddeye aykırı davranan kişi bir daha devlet memurluğuna alınmaz. Genel hayata müessir afetlerin neler olduğu 657 sayılı Kanunda belirlenmiş değildir. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da da afet açık bir tanımla belirlenmemekle birlikte “Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri” şeklinde ifade edilmektedir. Sayılan olayların tamamı büyük zararlara yol açma potansiyeli içeren doğa olaylarıdır. Bunların benzerlerinin de genel yaşamı etkileyen afetler kapmasında değerlendirilmiş olması, salgın hastalık gibi olayların da söz konusu afet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini düşündürmektedir.

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik’te “Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak İmar ve İskan Bakanlığınca karar verilir.” denilmektedir.

7269 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde umumi hayata müessir afet olarak ani etkili doğa olaylarının kabul edildiği ancak su veya hava kirliliğinden etkilenmeyle oluşan sorunların ya da çeşitli etkenlerle ortaya çıkan salgın hastalıkların bu anlamda afet olarak değerlendirilmediği, yetkili bakanlığın İmar ve İskan Bakanlığı olarak belirlenmiş olmasından da anlaşılmaktadır.

Bakanlığın yayınladığı Genelge’deki, görevden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği hükmünün bütün bu bilgilere göre değerlendirilmesinde; yasaklanan şeyin çekilme (istifa) değil idarenin bunu kabul etmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka anlatımla, devlet memurlarının, çekilme isteği kabul edilene veya yerine atanan kimsenin gelmesine kadar en çok bir aya kadar beklemeleri gerektiğine ilişkin kuraldaki çekilme isteğinin idare tarafından kabul edilmesiyle bir aylık sürenin beklenmesine gerek olmaksızın ayrılabilme yaşanan salgın hastalık sürecinde engellenmekte; idari birimlerin çekilme taleplerini kabul etmemeleriyle bu yönde talepte bulunan sağlık çalışanlarının bir aya kadar daha görevde kalmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde, çekilmek isteyen çalışanın yerine görevlendirme yapılabilmesi için idare bir aylık süre kazanmaktadır.

Sonuç olarak, yaşanmakta olan COVİD-19 salgın hastalığı genel hayata müessir afet kapsamına alınmadığı sürece, bu dönemde devlet memurluğundan ayrılmak mutlak surette idarenin kabulüne bağlı değildir. Devlet memurluğundan çekilmek isteyen sağlık çalışanları çekilme isteğini bildirdikten sonra, bir ay daha görev yaptıktan sonra görevden ayrılabilirler.

istifa
doktor
ttb
devlet memurlarının istifası
Yorum (2)
Can K
Nihayet TTB hekimleri ilgilendiren bir konuda açıklama yaptı. İstifa konusunun yasal durumunu hekimler de yöneticiler de bilmiyor. İstifanın onay gerektiren bir durum olduğu zannediliyor. İstifa onaylanan bir durum değildir. Yalnızca 1 ay bekletilebilir.
15
Cevapla
hasan
Dünya ve ülkemiz COVID-19 pandemisinin yola açtığı bir afetten yanıp kavrılıyor, ülkemizde deprem olmuş, İzmir yıkılmış viran olmuş. Macron çıldırmış ülkemizi tehdit ediyor. Tam bu anda böyle bir görüş ne anlama gelir bilmiyorum. Keşke odamız sahaya inip hiç olmazsa bir paramedeğin yaptığı gibi bir depremzedenin elini tutsa, hiçbir şey yapamazsa da bari dua etse dua etmese de kayıplarımıza nur içinde yatsın dese, onu da diyemezse ışılar içinde uyusunlar dese. Ben destekleyici hekimlik hizmetlerinden vazgeçtim, bari bunları deseler razıyım. Düştüğümüz şu duruma bakın.
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir