Medimagazin logo

TTB anketi: Öğretim üyelerinin yüzde 85'i aldıkları maaşı tatmin edici bulmuyor

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Nisan ayında gerçekleştirdiği anket çalışması, öğretim üyelerinin çalışma koşulları ve eğitim süreçleriyle ilgili sorunları ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, öğretim üyelerinin büyük bir kısmı (%85) ekonomik açıdan memnun değil.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
TTB anketi: Öğretim üyelerinin yüzde 85'i aldıkları maaşı tatmin edici bulmuyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğretim üyelerinin sorunlarını ortaya koymak amacıyla bir anket çalışması düzenledi. Nisan ayında tabip odaları aracılığıyla ulaştırılan ankete 389 öğretim üyesi katıldı.

Ankete katılan öğretim üyelerinin;

  • 159'u (%41) kadın, 228'i (%59) erkekti.
  • 295'i (%76) kamu üniversitesinde, 53'ü vakıf üniversitesinde (%14), 22'si (%6) eğitim araştırma hastanesi/şehir hastanesinde, 21'i (%5) özel üniversitede/hastanede çalışıyordu.
  • 210'u (%54) dahili, 125'i (%32) cerrahi, 50'si (%13) temel tıp bilimlerinde çalışıyordu.
  • 228'i (%59) profesör doktor, 73'ü (%19) doçent doktor, 70'i (%18) doktor öğretim üyesi, 7'si doktordu (PhD).
  • 359'u (%92) tıp fakültesinde eğitim faaliyetlerine katılmaktaydı.
  • 322'sinin (%83) bulunduğu anabilim/bilim dalında tıpta uzmanlık öğrencileri bulunuyordu.

 

Anket sonuçları

“Eğitim programınız var mı? Neleri içeriyor?” sorusuna katılımcıların 325’i (%84) “seminer sunum saati”, 299’u (%77) “makale sunum saati”, 262’si (%67) “vaka tartışmaları”, 246’sı (%63) “rotasyon programı”, 225’i (%58) “altı ayda bir yeterlilik değerlendirmesi” ve 160’ı (%41) “bilgi, beceri ve tutum yapılandırılmış basamaklı eğitim” cevabını verdi.

“Bulunduğunuz tıp fakültesinde pratik eğitim verilen öğrenci sayısı hakkında görüşleriniz nasıl?” sorusuna katılımcıların 287’si (%74) “eğitimin niteliğini etkileyecek ölçüde fazla” yanıtını verdi.

“Bulunduğunuz anabilim/bilim dalında bir öğretim üyesi ortalama kaç uzmanlık öğrencisiyle ilgileniyor?” sorusuna gelen yanıtlara göre, bir öğretim üyesine düşen uzmanlık öğrencisi sayısı ortalama 5,5'ti. Bazı ana bilim dallarında ise öğretim üyesi başına 65 uzmanlık öğrencisi düşüyordu.

“Sizce öğretim üyelerinin ilgilendiği uzmanlık öğrencilerinin ortalama sayısı eğitimin niteliği açısından nasıldır?” sorusuna katılımcıların 237’si (%61) “sayı eğitimin niteliği açısından yeterli”, 133’ü (%34) “sayı eğitimin niteliği açısından fazla” yanıtını verdi.

Hasta yoğunluğu önemli bir sorun

“Eğitim dışındaki çalışma koşullarınızın yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 212’si (%55) “evet” yanıtını verdi. Ankete katılan öğretim üyelerinin yarısından fazlası, eğitim dışındaki çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle işleriyle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini belirtti.

“Hasta yoğunluğu, öğretim üyeleri için de bir sorun mu?” sorusuna katılımcıların 287’si (%74) “evet” yanıtını verdi.

“Kendinizi idare tarafından baskı altında hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 167’si (%43) “evet”, 153’ü (%39) “hayır”, 65’i (%17) “kararsızım” yanıtını verdi.

“Sizce yaptığınız iş ekonomik açıdan tatmin edici mi?” sorusuna katılımcıların 332'si (%85) “hayır” yanıtını verdi.

“Aylık kazancınız geçinmeye yetiyor mu?” sorusuna katılımcıların 168’i (%43) “hayır”, 158’i “evet”,  62’si (%16) “kararsızım” yanıtını verdi.

Bilimsel çalışmalarınız destekleniyor mu?

“Bilimsel çalışmalarınız (ayni ya da nakdi) yeterince destekleniyor mu?” sorusuna katılımcıların 311’i (%80) “hayır” yanıtını verdi. Ankete katılan 10 öğretim üyesinden 8'i, bilimsel çalışmalarının desteklenmediğini belirtti.

“Bilimsel çalışma yaparken size sağlanan ortam ve koşulların niteliğini yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 302’si (%78) “hayır” yanıtını verdi. Ankete katılan 10 öğretim üyesinden yalnızca 1’inin (%12) bilimsel araştırma için kendisine sağlanan koşulları yeterli buluyordu.

Yüzde 95 emeklilik maaşını yeterli görmüyor

“Muayenehane veya özel hastane gibi seçenekleri düşünerek mevcut görevinizden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 151’i (%39) "evet", 148’i (%38) “hayır”, 82’si (%21) ise “kararsızım” yanıtını verdi.

“Performans sistemi ile ücretlendirme, eğitim ve bilimsel çalışmalarınıza engel oluşturuyor mu?” sorusuna katılımcıların 285’i (%73) “evet” yanıtını verdi.

“Emeklilik ikramiyesi ve maaşı, beklentilerinize uygun mu?” sorusuna katılımcıların 369'u (%95) “hayır” yanıtını verdi.

Son olarak, “Hekimlik mesleğini severek mi yapıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların 289'u (%74) “evet” yanıtını verdi.

ogretim uyesi
universite
ttb
anket
turk tabipleri birligi
Yorum (3)
GÖZÜNÜZ DOYSUN
daha bu devlet size ne kadar ödesin? dünyanın parasını alıyorsunuz.
3
Cevapla
realist
https://medimagazin.com.tr/hekim/abdde-en-cok-hangi-branstaki-hekimler-kazaniyor-111663
Cevapla
dryusuf
@gözünüz doysun .........hekime,hatta hocalarımıza hitap ediyorsunuz..lütfen daha dikkatli konuşun.bir gün sizin de işiniz düşerse ve hele kritikse o zaman aldığımızın aslında ne kadar az olduğunu anlıyorsunuz..
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir