Medimagazin logo

TBMM'de kritik görüşme: 7. madde değişti!

TBMM Genel Kurulunda hekimlerin özlük haklarını yakından ilgilendiren kanunla ilgili bir maddede değişiklik yapıldı
Kaynak: MEDİMAGAZİN
TBMM'de kritik görüşme: 7. madde değişti!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor.

İlk 7 Maddenin görüşmeleri sırasında Ak Parti milletvekilleri tarafından verilen önerge ile 7. madde değişti.

Hekimler için kritik gün: Özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurulunda bugünkü görüşmeler başladı

 

ÖNCEKİ MADDE 

MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutan bu fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."

 

ÖNERGEYLE KABUL EDİLEN MADDE

MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "görevli personele" ibaresi "görevli memur ve sözleşmeli personele" şeklinde, ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "% 200'ünü" ibaresi "%215'ini" şeklinde, (j) bendinde yer alan "%150'sini" ibaresi "%200'ünü" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez."

BU AKŞAM SAAT 20:00 DA KONUYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER İÇİN CANLI YAYINDA MEDİMAGAZİN YOUTUBE KANALIMIZA BEKLİYORUZ

"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."

Değişiklikle ilgili konuşan Ak Parti milletvekili İsmail Güneş önerge  ile ilgili şunları söyledi:

Değerli milletvekilleri, bu maddede verdiğimiz önergeyle buradaki personelin tavan göstergelerini yükselterek daha fazla ek ödeme almasını sağlıyoruz.

Değerli milletvekilleri, tabii ki biz şimdiye kadar AK PARTİ iktidarları olarak hep sağlık çalışanlarımızın yanında olup bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii, bu kanuni düzenlemede de sağlık çalışanlarımıza birtakım iyileştirmeler getiriyoruz. Daha önceki konuşmacılar da yaptığımız bu düzenlemede işte, sadece doktorları içerdiği veya diğer yardımcı sağlık personelini içermediği ve diğer taraftan mahsuplaşma olduğu için bunun çok etkili olmadığı yönünde iddialarda bulundular. Tabii, bizim uzun süredir üzerinde durduğumuz sabit döner sermayenin genel bütçeye aktarılması hepimizin hedefiydi, bu kanun teklifiyle bunu sağlıyoruz. Dolayısıyla da bir uzman hekimin diyelim ki 7.500 lira maaşı, artı, 6-7 bin lira sabit döner sermayesi varsa bundan sonra maaşı aşağı yukarı 13-14 bin lira civarında olacaktır. Ve diğer taraftan, burada bir hemşire de aşağı yukarı 8-9 bin lira maaşa ulaşacaktır. Burada tabii ki muhalefetin dile getirdiği "Mahsuplaşmadan dolayı burada siz vermiyorsunuz." diyor, bunu aşmak için de biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar: Burada tavan ek göstergelerini yükseltiyoruz ve dolayısıyla da bir uzman hekimin önceden brüt 38 bin olan ek ödeme tavanını 46 bine yükseltiyoruz, burada aşağı yukarı yaklaşık uzmanlara da 6 bin lira civarında bir iyileştirme yapıyoruz ve diğer tarafta da yardımcı sağlık personeline de hemşirelere de aşağı yukarı 1.000-1.500 lira civarında iyileştirme yapıyoruz. "Yahu, siz bu tavanları yükseltseniz bile bu tavanlara ulaşan yok." diyebilirsiniz. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar: Burada biz, bir kere, artık döner sermaye dağıtımında hastane bazlı sistemden vazgeçiyoruz ve tamamen Bakanlık bazlı sisteme geçiyoruz. Burada aynı hizmeti üreten 2 hekim farklı hastanelerde çalıştığı için eskiden farklı döner sermaye alıyordu, bunu hemen hemen ortadan kaldırıyoruz. Diğer taraftan da döner sermayeden eskiden yaklaşık 12 milyar TL gibi bir para dağıtılırken şimdi bunu aşağı yukarı 10 milyar daha artıracağız ve böylece, dağıtılan para miktarı arttığı için, insanların tavana ulaşması daha kolay olacaktır.

 

Aralık ayındaki yasa tasarısının neden geri çekildiği belli oldu!

 

Burada önemli bir olay da şu: Burada, tabii ki "Az hasta bakan veya kendisi istediği hâlde hasta bakamayan doktorlarımızın durumu ne olacak?" derseniz, inşallah Sağlık Bakanlığımız bir yönetmelik çıkaracak, onları da mağdur etmeyeceğiz. Aşağı yukarı buradaki hedef şu: En azından bu 14 bin lira maaşın üzerine aşağı yukarı 6-7 bin lira daha bir ek performans alabilecek; dolayısıyla da buradan hem hemşirelerimiz hem doktorlarımız, herkes yararlanacaktır diye ben ümit ediyorum.

TBMM'de Medimagazin haberini gösterdi: Hani Pratisyene 25 bin, uzmana 30 bin idi?

Bir diğer önemli olay şu: Tabii ki aile hekimlerimizin aldığı maaşlarla ilgili "Yahu, siz hekimlere bir şey yapmıyorsunuz." dediler. Gerçekten, biz diyelim ki aile hekimliğine geçmemiş olsaydık -bugün, işte, 27 bin aile hekiminden aşağı yukarı 25 bini pratisyen hekim- eski sistemde olsaydı 10.500 lira civarı maaş alacaktı ama arkadaşlar, biz bunlara, tabip olan yani uzman olmayan aile hekimine, eğer D grubundaysa, eğer tabanı dolduruyorsa bugün aşağı yukarı 25 bin lira maaş artı 6.700 lira da gider veriyoruz. Eğer biz bunu yapmasaydık bunlar aynı işi yapacaklardı ve pratisyen hekim olarak çalıştıkları sağlık ocağında aşağı yukarı 10.500 lira civarında bir maaş alacaklardı. Buradan da hekimlerin ne kadar yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz.

Değerli arkadaşlar, burada diğer bir önemli düzenleme şu: Tabii ki emeklilik katsayıları... Daha önce uzman hekimlerimizin, hekimlerimizin 2018 yılında emekliliklerine seyyanen 2 bin lira zam yapmıştık ve burada da bu düzenlemeyle de uzmanlara aşağı yukarı 2.100 lira, pratisyenlere de 1.600 lira... 

tbmm
genel kurul
7madde
hekim maaslari
Yorum (45)
serdar halim
hayırlı olsun herkese devletimizi büyüktür çalışanını yanlız bırakmaz. yeterki arkasında olalım bu ülke bizim arkadaşlar
7
Cevapla
Mustafa
almanca çalişan arkadaşlar çalışmalarınızı hızlandırın. baksana yine ysp nin dönerin arttırmışlar. artık bu ülkemden doktora nede doktordan ülkeye fayda var
34
Cevapla
Kasier soze
aylardır doktorlar aşağı yukarı sekreter, güvenlik, zabıta kadar maaş alıyor, burda hiyerarşik düzen bozulmadı mı? nerdeydiniz?
43
Cevapla
Uzman hekim
uzman hekim yılbaşında vergi dilimsiz 14 bin aldı zaten. aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?
73
Cevapla
misafir
inandırıcılığınızı tamamen kaybettiniz. sizlere kesinlikle inamıyoruz..20 yıldır verdiğiniz hiç bir sözü tutmadınız. en son aralık kandırmaca vakası hafızalarımızda
74
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir