Medimagazin logo

Sağlıkla ilgili medyaya konuşanlar artık iki kez düşünecek

Uzmanlar, medyada sağlık ile ilgili açıklama yapmadan önce artık 2 kez düşünecek. Sağlık Bakanlığı, akreditasyon sistemine geçiyor. Uzman konuklar artık açıklamalarının bilimsel gerçeklere dayandığını yazılı olarak belgelemek zorunda
Sağlıkla ilgili medyaya konuşanlar artık iki kez düşünecek
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı, medya aracılığıyla yapılacak sağlıkla ilgili açıklamaları takibe alıyor. Artık medya kuruluşlarına sağlıkla ilgili konuşan uzmanlar, öncesinde deklarasyon imzalayacak. Açıklamalarının bilimsel gerçeklere dayandığını yazılı olarak beyan edecekler.

NTV'ye konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Şencan uygulamaya ilişkin, “Bizim temelde istediğimiz; herkesin yaptığı açıklamanın etik sorumluluğunu, bilimsel sorumluluğunu üzerine almasıdır. ‘Ağzı olan konuşur’ yaklaşımından, ‘bilen konuşur’ yaklaşımına dönmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


YAYINCI KURULUŞ DA SORUMLU OLACAK

Bakanlık, uygulamayla halkı yönlendiren açıklamalar konusunda sorumluğu artırmayı hedefliyor.

Şencan, “Bu deklarasyon bir tahaahütname haline gelecek, söylediğinde bir yanlışlık, bir eksiklik var ise söyleyen kişi ile birlikte yayıncı kuruluşun da aynı sorumluluğu üstlenmesini istiyoruz” dedi.

KONU SAVCILIĞA KADAR GİDEBİLECEK

Açıklamaları, Bakanlığın bilimsel kurullarının takip edeceğini belirten Şencan, “Mesela birisi çıkıp aşı kısırlık yapar gibi bir yorum yapmış ise zaten bu kurul bunların tamamını bilimsel olarak değerlendirir. Eğer bu beyan gerçeğe dayanmıyor ise o zaman o kişiye sorulacak, bunu neye dayanarak söyledin. Eğer açık bir şekilde hatalı sağlık beyanı var ise bazen açıklama ile düzeltilmesi gerekir bazen de savcılığa şikayete kadar gidecek” diye konuştu.

sağlıkla
ilgili
medyaya
konuşanlar
artık
iki
kez
düşünecek
Yorum (3)
Ahmet Bozdoğan
Siz karar almaya devam edin,canan teyze bu sabah Show tv'de yine saydırıyordu.
0
Cevapla
Dr erhan
Canan teyze bu sabah show tv'deydi. Hocanın gazına gelip şeker yükleme testi yapmayan kadına aferin diyordu. Türkiye bir açık hava tımarhanesi. Buna kesin kanaat getirdim. Kadın profesör ve hekim. Kim medyaya çıkmasını engelleyebilir ki?
0
Cevapla
Alişan Yıldıran (Vatandaş)
AĞZI OLAN KONUŞUR! Bir yaşıma daha girdim. Sağlık Bakanlığı’mızın değerli bürokratları dün (04.06.2015) ““Bizim temelde istediğimiz; herkesin yaptığı açıklamanın etik sorumluluğunu, bilimsel sorumluluğunu üzerine almasıdır. ‘Ağzı olan konuşur’ yaklaşımından, ‘bilen konuşur’ yaklaşımına dönmek istiyoruz” şeklinde bir beyânatda bulunmuşlar (1). Bilenler bilir, Sağlık Bakanlığı’nın bulunduğu mevkiye ‘Sıhhiye’ denilir, bu tabir kişi veya toplumun bedenî, ruhî ve içtimaî olarak iyilik hâlini tarif eder. Sağ’lık kelimesi ise diri olmak, hayatda olmak anlamına gelir. Bunları neden söylüyorum. Çünkü adı geçen bakanlığın ismi, çok da eski olmayan bir tarihde ‘Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekaleti’ idi. Yani, bakanlığın şimdiki adı bile hatalı!. Bakanlığın, halen yürürlükde bulunan 3017 sayılı, 1936 tarihli Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu (2) mûcîbince ve wikide tarif edilen görevleri ise şunlardır (3); • Toplumun hayatını beden,ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, • Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu,tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, • Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini sunmak • İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, • Gerekli aşı, serum,kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak. • Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, • Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, • Kanser, verem ve savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, • Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak (imlâ hataları kaynağa aitdir). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasının 25.ci maddesi; ‘Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz’ (4) der. Başka söze lüzûm var mı? Bakanlığın değerli bürokratlarının açıkladıkları uygulamaya geçmeleri pek mümkin gözükmüyor. Millet ve memleketini canından azîz bilen az-çok mürekkeb yalamış birisi olarak, daha önce de ifade etmeye çalışdığım gibi; mevcud aşı danışma kurulu dağıtılmalı millî bir kurul kurulmalıdır (5), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın aslî işine dönmesi için gereken yapılmalı, emânet ehline tevdi edilmelidir (6). (1) http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-saglikla-ilgili-medyaya-konusanlar-artik-iki-kez-dusunecek-2-12-65952.html (2) http://www.hukuki.net/kanun/3017.13.text.asp (3) http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 (4) https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm (5) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/05/04/etibba-diyor-ki/derhal-milli-bir-asi-bilim-kurulu-ihdas-edilmelidir/ (6) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/04/23/misafir-yazar/deveye-sormuslar-boynun-neden-egri/
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir