Medimagazin logo

Sağlık personelinin aldığı döner sermaye, ek ödemeden az olmayacak

Kaynak: MEMURLAR.NET
Sağlık personelinin aldığı döner sermaye, ek ödemeden az olmayacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Halk sağlığı müdürü, yardımcıları için döner sermaye

Sağlık Bakanlığı döner sermaye yönetmeliğine, "halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı" kadroları için ek yaptı.

Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına eklenen aşağıdaki bent uyarınca, il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacak.

Eklenen hüküm şu şekildedir:

“ç) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.”

Döner sermaye ödemesi, 375'e göre ödenen ek ödemeden az olamaz

Yönetmeliğe yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkaraya göre, tabip dışında kalan personelin aldığı döner sermaye ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre ödenen ek ödemelerden az olmayacak. Az olursa, katkıya bağlı olmaksızın fark aylıkla birlikte verilecektir.

Eklenen hüküm şu şekildedir:

“(5) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.”

sağlık
personelinin
aldığı
döner
sermaye
ek
ödemeden
az
olmayacak
Yorum (4)
önder
375 khk dan neden sadece tabip dışı personel yararlanıyorda tabipler yararlanamıyor,bir çok pratisyen hekimin aldığı ek ödeme 375 sayılı khk nin altında kalmaktadır.Ayrıca tabip dışı personelin aylık hakedişi 375 in altındaysa ne olacak?döner sermayeden ödenecek demiş yani hekimin hakkını gasp edip yardımcı sağ. per. verecek böyle adalet olmaz 375 in altında kalan personelin aradaki farkı genel bütçeden ödenmelidir.
0
Cevapla
ADEM
bu yönetmeliğe "bakanlık dışı personel" ilavesi yapmak aklınıza gelmiyor mu? 6000 sağlıkçını ne döner, ne performans ve de denge tazminatı alamadığını bilmiyor musunuz
0
Cevapla
HASAN
SB dışındaki kurumlarda tamgün çalışmakta olan kamu hekimleri on yıldır bir kuruş bile döner veya bunu dengeleyecek ek tazminat ve performans ödemesi alamamaktadırlar. Bu açık haksızlık, adaletsizlik için hiç bir yetkili kılını kıpırdatmamakta, körleri sağırları oynamaktadırlar. Allaha havale ediyorum..
0
Cevapla
ayşe eren
dahili branşlarla hariciye branşlarının performans puanları birbirinden ayrı hesaplanmadıkça haksızlıklar önlenemez.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir