Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığından Tam Gün Genelgesi

Sağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesiin iptal kararından sonra Tam Günle ilgili bir Genelge daha yayımladı
Sağlık Bakanlığından Tam Gün Genelgesi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54567092/010. 276
Konu : Tam Gün Yasası Uygulaması

 

2014/ 15

İlgi : 06/03/2014 tarih ve 9428 sayılı (2014/8 nolu Genelge) sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kapsamda yapılacak uygulamalar hakkında 05/03/2014 tarih ve 9428 sayılı (2014/8) Genelge yayımlanmış idi. Bu Genelgenin 3 üncü maddesiyle, 6514 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2955 ve 2547 sayılı Kanunlara tabi tüm tabip ve diş tabiplerinin 18/04/2014 tarihine kadar durumlarım Kanuna uygun hale getirmeleri gerektiği bildirilmiş idi.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 11/04/2014 tarihli ve 28969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan E.2014/61 -K.2014/6 sayılı Kararı ile 6514 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 64 üncü maddenin ve 19 uncu maddesiyle 2955 sayılı Gıılhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa eklenen geçici 1 1 inci maddenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu karar çerçevesinde. 2014/8 nolu Genelgenin 3 üncü maddesinin uygulanma imkanı kalmamıştır.

2955 ve 2547 sayılı Kanuna tabi tabip ve diş tabiplerinden halihazırda serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar (Anayasa Mahkemesince esas hakkında karar verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar) aynı şekilde faaliyetine devam edebilecektir.

Ancak, 6514 sayılı Kanunun diğer hükümleri yürürlükte bulunduğundan ve söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı yeni serbest meslek faaliyetinde bulunmak veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyenlere bu yolu açmadığından, serbest meslek icrasına veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebine ilişkin yapılacak yeni başvurular hakkında ilgide kayıtlı 2014/8 nolu Genelge hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
 

sağlık
bakanlığından
tam
gün
genelgesi
Yorum (2)
dr
Tüm kamu hekimleri de ferdi olarak AYM ne hak mahrumiyeti ve eşit iş konularında dava açmalı ve muayenehane hakkını geri almalıdır. Anayasamızda sağlık hizmeti alma ve verme hakkı kısıtlanamaz. Kısıtlanırsa geri dönüşü mümkün olmayan insan yaşamı ile ilgili olumsuz sonuçlar doğurur. Devletin görevi doğru işlemesini kontrol etmek, çürük elmaları temizlemektir. Muayenehanesinden kamu veya üniversite hastanesini pazarlayana gerekli cezayı vermek devletin ve STK nın işidir.
0
Cevapla
Ziya Akcetin
Tamgün devlet veya üniversitede calisan bir hekim, dinlenme hak ve yükümlülügünü ne zaman yerine getirecek? DInlenmeden, mesai saatinden sonra hastasina saglik hizmeti verirken hata yapmayacak mi? Kamyon söförü bile belli saatten fazla arac sürmezken, bu kadar hassas bir görevi yerine getiren hekimin hizmet verirken dinlenmis oldugunu nereden anlayacagiz? Serbest meslek faaliyetinde israr etmek yerine maas, emeklilik, calisma saatleri, sözlesme sartlari v.s. gibi özlük haklari konularinda süresiz grev dahil gücbirligi yapilsa ve kapitalist bir sistemde sayica az oldugu asikar olan hekimlik mesleginin getirisini yükseltecek bir kavgaya girilse, "star" hekimler de yalnizca serbest meslek icra etseler, devlet ve üniversite (vakif üniversiteleri dahil) kadrolarini bosaltsalar ne olur? Gene bir firca yeme riskim var, ama klavye biraktigin gibi durmuyor!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir