Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı, muayenehane açma yetkisini valiliklere bıraktı

Sağlık Bakanlığı, muayenehane açılışı başvurusunda dikkat edilecek hususları yeniden belirledi.
Sağlık Bakanlığı, muayenehane açma yetkisini valiliklere bıraktı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Bakanlığın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, muayenehane açılış başvuruları, müdürlüklerin incelemesinden sonra Ankara’da değil, valiliklerce (sağlık müdürlüklerince) değerlendirilecek. Valiliklere muayenehane yetki devri yapan bakanlık, halen Ankara’da bulunan başvuruların da ilgili şehirde sonuçlandırılmasına karar verdi.

 

    Sağlık Bakanlığı, muayenehane standartlarıyla ilgili geçtiğimiz Temmuz ayında yayımlanan genelgeyi yürürlükten kaldırarak, yeni bir genelge yayımladı. Müsteşar Nihat Tosun imzalı genelgede, muayenehane uygunluk belgesi başvurularının artık tamamen sağlık müdürlüklerince değerlendirilmeye tabi tutulacağı belirtildi. Önceden, başvuruların, müdürlüklerce değerlendirildikten sonra dosyaların bakanlığa gönderildiğinin hatırlatıldığı genelgede, bundan böyle muayenehane açılış müracaatlarının tamamen valiliklerce (müdürlüklerce) yapılacağı vurgulandı. Halen bakanlıkta bulunan müraacatların da müdürlüklerce karara bağlanacağının dile getirildiği genelgede, muayenehane uygunluk belgesinin nasıl düzenleneceğinin de önceden tanımlandığı hatırlatıldı.

 

TEK HEKİM İÇİN EN AZ 16 METREKARELİK MUAYENEHANE OLACAK

Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın, Danıştay’ın, ilgili yönetmeliğin bazı fıkralarının yürütmesini durdurmasının ardından muayenehane açılışı esnasında yaptığı düzenlemelere de yer verildi. Aynı mekânın birden fazla tabip tarafından kullanılması durumunda; hasta bekleme salonunun genişliği, tek hekim için en az 12 metrekare, iki hekim için 24, ikiden fazla her hekim için ilave 5 metrekare olmak üzere kullanım alanı olacak. Pansuman odası, bebek emzirme ve bakım odası, arşiv birimi ve tuvalet ortak alan olarak kullanılabilecek. Her hekim için asgari 16 metrekarelik muayene odası, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere göre oluşturulacak.

 

    Muayenehanenin, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere, müstakil olarak açılan sağlık kuruluşu olması sebebiyle müşterek muayenehaneler de dâhil, şirket sahipliğinde açılmasına izin verilmeyecek. 03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamında açılmış muayenehaneler; 03/08/2015 tarihine kadar depreme dayanıklılık raporu hariç, diğer belgelerle 12/D maddesine uyum sağlayarak uygunluk belgesi alacak. Muayenehanelerde fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacak.

 

MÜRACAATLARDA YANGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER YOK

Genelgede, Sağlık Bakanlığı’na intikal eden başvuru dosyalarında; muayenehanenin açılacağı mekânda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren belgede, binanın yangın açısından uygunluğuna dair hususların yer almadığına dikkat çekiliyor. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusunda 19/8/2008 tarihinden önce olanlarda, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren belgede binaya dair bilgilerin de yer alması gerektiğinin vurgulandığı genelgede, başvurusu bu tarihten sonra olan binalarda sadece muayenehanenin içinde alınan tedbirlerin yer almasının yeterli olacağı dile getirildi. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapılan binalarda depreme dayanıklılık raporu istenmeyecek.

 

    Bundan böyle, bütün muayenehane müracaatlarının, sağlık müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacağının kaydedildiği genelgede, işlem çıktısı alınarak düzenlenen uygunluk belgesiyle birlikte bakanlığa gönderileceği açıklandı.

sağlık
bakanlığı
muayenehane
açma
yetkisini
valiliklere
bıraktı
Yorum (8)
ali veli
sağlık bakanlığı muayene hane yetkisini valiliklere bırakmış reçete denetleme negatif performans yetkisini çalışma bakanlığına bırakmış pardonda hangi yetki elinde
0
Cevapla
tugay eroğlu
Sağlık bakanlığı artık sağlık politikaları üretemediği için ( zaten ozeka ve kapasite yoktu inanmayan varsa hocalarına sorun) bol bürokrasi ve engeller üretti Dr la halkı karşı karşıya bıraktı bürokrasidede döndü yine aynı noktaya geldi. zaten sağlıkta dönüşüm şeyde aynı öyle olacak döncek aynı noktaya gelecek.
0
Cevapla
çetin
Yeni genelgede istenen wc, asansör, merdiven, merdiven sahanlıkları, rampa vs. için yapılan kroki ve çizimleri gördünüz mü arkadaşlar? Mesken giriş kapısı da 90 değil, 91,5 cm. olacakmış. Her gün çıkardıkları farklı genelgeler nedeni ile bize kestirdikleri fatura için tazminat davaları açmalıyız arkadaşlar.. Bu nereye kadar böyle.. Bir de ruhsatlandırılmanın Sağlık Bakanliği ya da Valilikçe yapılmasının bence hiç bir farklı tarafı yoktur. Sonuçta gelip denetleyen hep aynı Sağlık Müdürlüğü..
0
Cevapla
murat karagöz
bu genelge ile kamuda çalışan doktorlar tekrar muayenehane açabilmek için başvuru hakkına sahip oluyor mu ? bu konu aydınlatılmamış
0
Cevapla
Muayenehane açabilecek kaç tane babayiğit kaldı ki yönetmelik çıkartılıyor. Devlet kendi eliyle, SGK kanalıyla haksız rekabet yaparken kaç tane muayenehane çalışabilir. Maalesef hekimlik sanaatının en iyi uygulandığı, hasta mahremiyetinin en fazla uygulandığı muayenehane tarihe karışmak üzeredir. Hepimizin başı sağolsun. Ancak 8-10 yıl sonra hekim enflasyonu olduğunda hekimleri bekleyen acı sonu göremeyen bu günün popülist idarecileri o zaman işsiz hekimlere ne derler bilemiyorum. Herhalde afrika ve ya ortadoguyu gösterirler.Çünki bu gidişle o zaman serbest çalışacak ortam olmadığından hekimler iş bulabilirlerse ya kamuda memur, ya özel hastanelerde işçi ve ya limon satıcısı olacak.(onu da yapmalarına izin verirlerse) Saygılar.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir