Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının sonuna "Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir." cümlesi eklenmiştir.

"İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır."

"Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "ve 24 üncü" ibaresi ", 24 ve 31/A" şeklinde; ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının sonuna "Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır." cümlesi eklenmiştir.

"Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "daha önce görev yaptıkları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve 26 ncı maddelere" ibaresi ", 26 ve 31/A maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "hizmet bölgesinde" ibarelerinden sonra gelmek üzere "son" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

atama ve yer değiştirme yönetmeliği
sağlık bakanlığı
Yorum (13)
dr.mikro
Sağlık Bakanlığı'nda atama nakiller %90 oranında TORPİL'e bağlıdır. Yönetmelik göstermeliktir. Torpilim olmadığı için her iki mecburi hizmetimi de 6. bölgede yaptım. Oysa Ankara'nın doğusunu görmeyen binlerce hekim vardır. Mecburi hizmet doktor açığı yaşanan illere hekim gönderilmesi için çıkmıştır ama kura münhallerine bakarsınız aynı branşta birileri Hakkari, Şırnak, Muş'a giderken torpilliler İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin'e (hangi şehirde yaşamak istiyorsa oraya) gider. Kurum içi atamada 20-30 bin hizmet puanı ile tercih edilen illeri mecburi hizmete açma gerekçesini kim açıklayabilir. Gariban torpilsiz gider 6. bölgede çakılır kalır mecburi hizmet bitince torpillilerden sıra gelirse kurum içi atamada atanmayı bekler. 2. Mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 26 bin puanla kurum içi atama ile geldiğim hastaneye torpilli zat PDC fazlası olarak ‘’mecburi’’ hizmete geldiği için ortalamadan döner alamıyoruz. Arkadaşın keyfi için 5 aile maaş+sabit dönere çalışıyor. Diğer konu iller arası atama zaten üç idi ikiye düşürmüşlerdi tekrar üç yapmışlar. Düzeltecekseniz atamalardaki torpili kaldırın mecburi hizmeti sadece 5.6. bölgeye açın.
107
Cevapla
Torpil Kalksın
...ancak bu bendin birinci cümlesi STRATEJİK personel için uygulanmaz." Yani hekim aile birliği önemli değil.Torpilli isen aile birliği, sağlık mazereti,mecburiyi istediğin ilde yapma özgürlüğün var ama torpilin yoksa yandın. Mersin Halk Sağlığında Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışan kişi puanıda düşük (muhtemelen hastaneye geçip gelirini arttırmak istiyor) önce kurum içi atamada düşük puanlı bir kadro açılıyor.Bir ay sonra muhtemelen mazeret ataması ile (gittiğin ilde 2 yıl çalışma zorunluluğun var) hop Mersin Şehir Hastanesi'ne sormazlarmı insana madem mazeretin vardı zaten Mersin'de çalışıyordun neden tayin istedin diye...İşin özü torpilin varsa her şey mümkün yoksa engel çok...
109
Cevapla
Dr.Cevdett
Ciddiyet lütfen! iller arası atama zaten üç idi ikiye düşürmüşlerdi tekrar üç yapmışlar. ''Ben yaptım oldu'' anlayışı ile kurumsallaşma sağlanamaz. Ankara'nın batısına zorunlu hizmet kurası mı açılır?
39
Cevapla
Herkes Gider
Mikrobiyolog arkadaş herkes gider MERSİN'e mazeretinden yararlanmış anlaşılan. Ama kimse sen zaten Mersin'de idin neden başka ile tayin istedin bir ay sonra geri döndün dememiş. Olay tamamen DUYGUSAL sanırım. Bakanlık atamalarında insanların önündeki en büyü engel TORPİL. Mecburi hizmet kurum içi mazeret atamalarında torpille her şey oluyor ama torpiliniz yoksa yandınız torpillilerden sıra gelirse atamanız oluyor yoksa bir yerlere çakılıp kalıyorsunuz.
30
Cevapla
Herkes Gider
Mikrobiyolog arkadaş herkes gider MERSİN'e mazeretinden yararlanmış anlaşılan. Ama kimse sen zaten Mersin'de idin neden başka ile tayin istedin bir ay sonra geri döndün dememiş. Olay tamamen DUYGUSAL sanırım. Bakanlık atamalarında insanların önündeki en büyü engel TORPİL. Mecburi hizmet kurum içi mazeret atamalarında torpille her şey oluyor ama torpiliniz yoksa yandınız torpillilerden sıra gelirse atamanız oluyor yoksa bir yerlere çakılıp kalıyorsunuz.
41
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir