Medimagazin logo

Pulmoner rehabilitasyon multidisipliner bir yaklaşım gerektirir

Pulmoner rehabilitasyon haftası nedeni ile Medimagazin gazetesine açıklama yapan, Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, Kronik obstruktif akciğer hastalığının (KOAH) tüm dünyada ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada geldiğini söyledi.
Pulmoner rehabilitasyon multidisipliner bir yaklaşım gerektirir
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu  adına konuşan Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, Türkiye’de kronik solunum sistemi hastalıklarının hem ölüm hem de hastalık yükü açısından ilk sıralarda yer aldığını söyledi.  

 

  Kronik solunum sistemi hastalıklarının, daha da artmasının beklenildiğini belirten Aytür, “Avrupa ülkelerinde, her yıl toplumun yaklaşık yüzde 10’u yeni kronik akciğer hastalığı tanısı almaktadır. Kronik obstruktif akciğer hastalığının (KOAH) tüm dünyada ölüm nedenleri arasında iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra dördüncü sırada geldiği belirtilmektedir.” diye konuştu.

 

 Türkiye’de yapılan bir çalışmada 40 yaş üzeri insanlarda KOAH’ın görülme sıklığının yüzde 13,6 olduğunun bildirildiğini söyleyen Dr. Aytür,“Sağlık Bakanlığı’nın 2008 yılı verilerine göre hastaneden taburcu olanların dağılımına bakıldığında, solunum sistemi hastalıklarının toplam nüfusta yüzde 11,2 ile 2. sırada olduğu görülmektedir. Tüm bu veriler, kronik akciğer hastalığının toplumsal etkisini ve etkin tedavisinin önemini ortaya koymaktadır.”dedi.

 

Multidisipliner ekibin, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, göğüs hastalıkları uzman hekimi, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, iş-uğraşı terapisti, hemşire ve gerekirse konuşma terapistindenoluştuğunu belirten Dr. Aytür şunları söyledi: “Solunum sistemi hastalığı olan kişilerde hastanın bireysel tedavisine entegre edilen pulmoner rehabilitasyon (P)R; hastalığın belirtilerini azaltıp fonksiyonel durumu en iyi hale getirerek, günlük yaşama katılımı ve yaşam kalitesini artırarak, hastalığın sistemik etkilerini geri döndürerek veya stabilize ederek sağlıkla ilişkili harcamaları azaltmaya yönelik uygulanan organize, kişiye özel reçetelendirilmiş ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından yönetilen programlardır. Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma gözlenen kronik solunum hastalığı olan her hastaya PR yapılabilir.”

 

Akciğer hastalıklarında klasik tedavi yöntemleri ile yapılan uygulamalarda akciğer mekaniğinde ve fonksiyonlarında ilaçlarla birlikte görülen minimal değişiklikler dışında bir değişiklik umulmadığını söyleyen Dr. Aytür, “PR nefes darlığından, anksiyeteye, hareketsizliğe, kondüsyon bozukluğu ve sosyal izolasyona uzanan kısır döngüyü kırabilen tek tedavi yöntemidir. Bu programların nefes darlığınıazalttığı, kas (kuvvetini) direncini ve dayanıklılığını, yaşam kalitesini, günlük yaşam fonksiyonlarındaki bağımsızlığı artırdığı, bireyin akciğer hastalığı ile ilgili bilgisini artırarak, bireysel tedavi stratejilerini geliştirerek, uzun süreli egzersiz sorumluluğunu kazandırarak hastaneye başvuruları/yatışları azalttığı kanıta dayalı tıp bağlamında gösterilmiştir. Pulmoner rehabilitasyon endikasyonu olan hastalıklar; obstrüktif hastalıklar (KOAH, astım, kistik fibrosis, bronşektazi, bronşiolitis obliterans), restriktif hastalıklar (interstitisiyel hastalıklar: çevre ile ilişkili akciğer hastalığı, interstisiyel fibrozis), nöromuskuler hastalıklar (amyotrofik lateral skleroz, spinal kord yaralanması, spinal muskuler atrofiler, motor nöron hastalıkları, Postpolio sendromu, herediter nöropatiler, frenik sinir nöropatisi, guillain- barre sendromu, multipl sklerozis, Friedreich ataksisi, miyelopatiler) ve diğer hastalıklardan (akciğer kanseri, primer pulmoner hipertansiyon, pre-post torasik ve abdominal cerrahi, pre-post akciğer transplantasyonu, pre-post akciğer volümü azaltma cerrahisi, ventilator bağımlılığı, respiratuvar hastalığı olan pediatrik hastalar, obezite ile ilişkili respiratuvar hastalık) oluşmaktadır.” dedi.

 

Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, sözlerine şöyle devam etti: “Pulmoner rehabilitasyona aday bireyin detaylı değerlendirilmesi, uygun yaklaşımın belirlenmesinde ve hastaya özel programın hazırlanmasında önemlidir. Pulmoner rehabilitasyon multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinden, tüm ekip üyeleri hastanın değerlendirilmesinde yer almalıdır. Bu değerlendirme sonrasında elde edilen bulgulara göre problemli alanların tedavisine yönelik bireysel bir PR programı çizilir. Pulmoner rehabilitasyon programları; hasta eğitimi ve sigara bıraktırma, diyet uygulamaları, psikososyal destek, oksijen desteği, iş uğraşı tedavisi, bronşiyal hijyen teknikleri ve kontrollü solunum tekniklerini de içeren egzersiz eğitimini kapsamaktadır. Egzersiz eğitimi için bireyin egzersiz kontrendikasyonları yönünden detaylı değerlendirilmesi, bireye zarar vermeyecek, kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açmayacak en uygun egzersiz tipinin belirlenmesi önemlidir. Egzersiz ile oksidatif kapasitede düzelme, kas kuvveti ve yorgunluğunda düzelme ile iskelet kası fonksiyon bozukluğunun düzelmesi, dolayısı ile akciğerin iş yükünün azalması ile ilişkili olarak dispnede azalma PR’da klinik olarak anlamlı ve objektif olarak gözlenen değişikliklerdir.”

 

Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, “Bu programlar; 6-12 hafta süre ile, haftada en az 3 gün, her bir seans ortalama 3-4 saat sürecek şekilde planlanarak, yatarak veya ayaktan olmak üzere hastanede ve ev temelli olarak uygulanabilir. Elde edilen kazanımların devam etmesi için mutlaka idame programlar oluşturulmalıdır.”şeklinde konuştu.

 

Hastaların PR hizmetine erişim oranları incelendiğinde; genel olarak, KOAH olan bireylerin yüzde 2’sinden azının PR  hizmeti alabildiğinin öngörüldüğünü ifade eden Aytür, “Ankara’da kardiyak rehabilitasyon ve/veya pulmoner rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerinde sağlık personeli arasında yapılan bir anket çalışmasında, kardiyak ve pulmoner rehabilitasyonun gerekliliğine inanan sağlık personeli oranının sadece yüzde 68, uygun hastaları bu tedavi için yönlendirme oranının ise yüzde 47 olduğu saptanmıştır. Aynı merkezlerde kardiyak rehabilitasyon ve pulmoner rehabilitasyon için aday hastalar arasında yapılan sorgulamada ise, sadece yüzde 36’sına hastalıkları ile ilişkili rehabilitasyon konusunda bilgilendirme yapıldığı, bilgilendirme yapılan hastaların da yüzde 60’ının yapacakları egzersiz konusunda yanlış bilgiye sahip oldukları görülmüştür.” dedi.

 

Ayrıca açıklamada pulmoner rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması için Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı bünyesinde kurulan “Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubunun” hizmet içi eğitim programları ve akademik araştırmalarının sürdürülmekte, pulmoner hasta grubuna hizmet veren sağlık personelinin bu konuda farkındalığının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

pulmoner
rehabilitasyon
multidisipliner
bir
yaklaşım
gerektirir
Yorum (7)
Derya
Bu kadar önemli ne varmış bu haberde...herkes biliyor pulmoner rehabilitasyonun multidisipliner ekip işi olduğunu ATS(American Thoracic Society) 2013 ve Türk Toraks derneği gibi rehberler anlatıyor zaten ekibi de çok güzel tanımlıyor: Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire, İş-Uğreşı Terapisti, Egzersiz Fizyoloğu, Sosyal Hizmet Uzmanı ve konsültan diğer hekimler... sağlıkla ilgili pek çok önemli şey varken "önemli" haber yapılacak konu mu bu
0
Cevapla
aydin sinal
önce elbirligiyle(simdi multidisiplin deniyormus) hastaya ve cevresindekilere sigarayi yasak edin,yoksa ne kadar ugras verirseniz aktiv ve pasif iciciler icin tedavi fayda etmek.
0
Cevapla
mustafa han
Derya hanım fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimlerini yazmayı unutmuş.
0
Cevapla
KY
SOLUNUM HASTALIKLARI ÇEVRE VE HAVA KİRLENMESİNE BAĞLI OLARAK ARTIYOR. BUNLAR ÖNLENMEDEN REHABİLİTASYON YAPILSA NE YAZAR?
0
Cevapla
zekeriya
mustafa bey sizin o dediğiniz eskide kaldı artık.rehabilitasyonun olduğu yerde rehabilitasyon rotasyonu almış tüm uzman hekimler çalışır.pulmoner rehabilitasyonda göğüs hastalıkları uzmanları,ortopedik rehabilitasyonda ortopedistler,nörolojik rehabilitasyonda da nörologlar takımın başı olarak hareket edecekler.fizyoterapistlerde fizyoterapi ve rehabilitasyonun olduğu her yerde var oldular olmaya da devam edecekler. (kaynak:6225 sayılı kanunun ek madde 13-b)
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir