Medimagazin logo

Ortak kullanımda döner ve nöbetler nasıl ayarlanacak?

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılması esasları yeniden düzenlendi.
Ortak kullanımda döner ve nöbetler nasıl ayarlanacak?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılması için esaslar belirlendi.

Buna göre, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750 bine kadar olan illerde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapacak.

Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti planlamasına göre o ilde planlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilecek.

Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi yada tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket edilecek. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenmiş sağlık planlamaları esas alınacak.

İHTİYACI DEKAN VE HASTANE YÖNETİCİSİ BELİRLEYECEK

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte kullanım ve işbirliği uygulanabilecek.

Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de birlikte kullanım veya işbirliği protokolü imzalanabilecek. Dal hastaneleri hariç olmak üzere birlikte kullanım protokolü imzalanacak hastane sayısı ikiden daha fazla olamayacak.

Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak, YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından birlikte belirlenecek.

Öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları protokol hazırlanması sırasında belirlenebileceği gibi gerektiğinde güncellenebilecek.

EĞİTİM HİZMETLERİ NASIL SÜRDÜRÜLECEK?

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri, Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülecek.

Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumlu olacak. Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütülecek.

Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık tesislerinde de yapabilecek.

Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlar ile rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşıyacak. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan tarafından mezuniyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilecek. Ancak bu durum üniversite kadrolarına yükselmede hak oluşturmayacak.

DOKTORLAR VARSA NÖBET HİZMETİNİ DE YERİNE GETİRECEK

Birlikte kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanacak. Yönetici görevlendirmeleri, Kamu Hastaneleri Birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülecek. Birlikte kullanımdaki tesislerde, bir eğitim sorumlusu ile bir idari sorumlu görevlendirilebilecek.

İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm tabipler, eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmekle ve ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde nöbet tutulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini de yerine getirmekle yükümlü olacak.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve Hazine payı, Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddesi gereğince ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılacak.

Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20'si oranında uygulanacak. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personelinden hizmet içi eğitimlere katılanlara Ek Ödeme Yönetmeliği'nde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılacak
.

EĞİTİM ALANINDA ÖN LİSANS DA DAHİL EDİLDİ

İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilecek. Bir ilde aynı birliğe bağlı olmasına bakılmaksızın, tüm sağlık tesisleri ile işbirliği yapılabilecek.

Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsayacak.

Yönetmelikle 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Bu yönetmeliğin yayımından önce imzalanmış olan protokoller, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde uygun hale getirilecek.

ortak
kullanımda
döner
ve
nöbetler
nasıl
ayarlanacak?
Yorum (3)
Selami
Binlerce hekimin bir Allah'ın kuruşu Döner alamadığı bu ülkede bunları konuşmak zulüm değilse nedir? Sayın Bakanımızın yapması gereken en acil iş mağdur edilen hekimi SGK ve TSK hekimine verilen Ek Denge Tazminatı kapsamına almaktır. Önünde hazır bekleyen bir torba yasa var, tek gerekli olan şey iradedir.
0
Cevapla
Kubra Isik
Universite kadrosunu olan docentin doner sermaye carpani 3.5, basasistan docentininki 2.5, aynı işe 2 kat fazla para.
0
Cevapla
m ali
başasistan ile yardımcı doçent 1 yıldan sonra eğitim görevine katılabilirler deniyor ama eğitici destekleme puanı ve yan dal uzmanı puanı (başasistan 2.5 yardımcı doçent ise yan dal uzmanı gibi 3)neden başasistanlara verilmiyor
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir