Medimagazin logo

Muayenehanelerde hangi değişiklikler yapmak gerekiyor? İşte sık sorulan sorular!

Kaynak: www.izmirtabip.org.tr
Muayenehanelerde hangi değişiklikler yapmak gerekiyor? İşte sık sorulan sorular!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihinde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile muayenehanelerin taşıması gereken fiziki ve teknik şartlara ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır.
 
03.08.2010 tarihinden bu yana 4 yılı geçen sürede, yönetmeliğin birçok maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiş veya yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay kararları üzerine birçok madde yeniden düzenlenmiş, değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Geldiğimiz noktada, Danıştay kararlarının ve bu alanda yürütülen mücadelenin de sonucu olarak, muayenehane açılış işlemleri ve uyum işlemlerinde, önceki düzenlemelere nazaran nispeten kolaylık sağlandığı ifade edilebilir. Ancak, yönetmelikteki düzenleme gereği, 03.08.2015 tarihine kadar yerine getirilmesi gereken bazı koşullar da geçerliliğini korumaktadır.
 
Muayenehane açılış işlemleri, uyum süresi ve uyum işlemleri konusunda meslektaşlarımızdan çok sayıda soru gelmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuat ve yargı kararları sonrasında ortaya çıkan son durum da dikkate alınarak, meslektaşlarımızın yapması gereken işlemlere dair bir bilgilendirme yazısı hazırlanmıştır.
 
Ayrıca, ilgili mevzuatın doğrudan muayenehanelerle ilgili maddeleri ( 12/D, Geçici 7.madde, ek-1-d) meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
 
 
İZMİR TABİP ODASI
 
 
1-) 03.08.2015 Tarihine Kadar Muayenehane İçin Uygunluk Belgesi Almak Gerekir Mi?
Yönetmeliğin geçici 7.maddesine göre, 03.08.2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin 03.08.2015 tarihine kadar uygunluk belgesi alması gerekmektedir.
 
2-) 03.08.2015 tarihine Kadar Uygunluk Belgesi Alınmazsa Muayenehane Kapanır mı?
Yönetmeliğin geçici 7.maddesinde, 03.08.2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerden  03.08.2015 tarihine kadar uygunluk belgesi almayanların faaliyetlerinin Valilik tarafından durdurulacağı düzenlenmiştir.
 
3-) Uygunluk Belgesi Almak İçin Hangi Koşulları Yerine Getirmek Gerekmektedir ?
Uygunluk belgesi almak için, yönetmeliğin 12/D maddesinde ve ek 1-D maddesinde belirtilen koşullara uygunluk sağlayarak istenen belgelerle İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
 
4-) Uygunluk Belgesi Almak İçin Son Güne Kadar Beklemek Gerekir Mi?
Yönetmelik, 03.08.2015 tarihini, uygunluk belgesi almak için son tarih olarak belirlemiştir. Bu süreç içinde, uygunluk belgesi alma işlemini kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı düzenlemeler yapılması da muhtemeldir.  
 
Yangın belgesi veya başka bir madde hakkında Danıştay tarafından verilecek muhtemel yürütmenin durdurulması kararları ise, meslektaşlarımızın uygunluk belgesi alma işlemlerini kolaylaştırabilecektir.
Uygunluk belgesi almak için 03.08.2015 tarihine kadar beklemek meslektaşlarımızın takdirinde olmakla birlikte, yönetmelikteki koşulları taşıyan meslektaşlarımızın uygunluk belgesi almak için son güne kadar beklemesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.
 
5-) Muayenehane İçin Depreme Dayanıklılık Raporu Almak Gerekir Mİ?
 
Depreme dayanıklılık raporu zorunluluğu Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bu karara bağlı olarak, depreme dayanıklılık raporu zorunluluğu yönetmelikten çıkarılmıştır.
 
6-) Muayenehanenin Bulunduğu Binada Asansör Zorunluluğu Var Mı?
 
Muayenehanenin bulunduğu binada asansör zorunluluğunu içeren maddenin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. Bu nedenle, binada asansör zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
7-) Muayenehanenin Bulunduğu Bina İçin Engelli Rampası, Merdiven Yüksekliği, Kapı Genişliği, Sedye Asansörü Gibi Zorunluluklar Var Mı?
 
Bu zorunluluklar Danıştay tarafından iptal edilmiş olup yönetmelik metninden de bu zorunluluklar çıkarılmıştır.
 
8-) Muayenehanenin Bulunduğu Bina İçin Yangın Raporu Almak Gerekir Mi? 
 
Muayenehanenin bulunduğu binada yangına karşı önlemlerin alındığını gösteren İtfaiye raporu zorunluluğu Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Ancak, Sağlık Bakanlığı, 15.10.2014 tarihinde bir genelge yayınlayarak muayenehanenin bulunduğu daire için bu zorunluluğu getirmiştir. Bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması için İzmir Tabip Odası tarafından dava açılmıştır.
 
Bu zorunluluk için yargı süreci devam etmekle birlikte, muayenehanenin bulunduğu daire için yangın belgesi almak isteyen hekimler için İl Sağlık Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda, meslektaşlarımızın yangın belgesini almakta yaşadığı zorluklar önemli oranda giderilmiştir. Birçok meslektaşımız yangın uygunluk belgesini almıştır.  Bu konuda sorun yaşayan meslektaşımız olduğu takdirde Oda’mıza başvurması uygun olacaktır.
 
Dileyen meslektaşlarımız yargı sürecini de bekleyebilir.
 
9-) Muayenehaneyi Taşımak veya Müşterek Muayenehaneye Çevirmek İçin Hangi Koşulları Yerine Getirmek Gerekir ?
 
03.08.2010 tarihinden önce açılan muayenehanelerin başka bir adrese taşınmak istenmesi veya müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde, yönetmeliğin 12/D maddesinde ve ek 1-D maddesinde belirtilen koşullara uygunluk sağlanarak istenen belgelerle İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
muayenehanelerde
hangi
değişiklikler
yapmak
gerekiyor?
i̇şte
sık
sorulan
sorular!
Yorum (3)
mustafa
ben daha 2 gün önce başvurdum,asansör zorunlu şayet asansör düzayak değil de 3-5 merdiven bile olsa engelli rampası da zorunlu, izmir tabip odası yanlış bilgi veriyorsunuz
1
Cevapla
yeşim
asansör şart
0
Cevapla
berk bahadıroğlu
asansörün zorunluluğunun yürütmesi durduruldu. Haber doğru.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir