Medimagazin logo

Muayene ücretleri yargıya taşındı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi konusunu yargıya taşıyarak, Danıştay'da yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı
Muayene ücretleri yargıya taşındı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi konusunu yargıya taşıyarak, Danıştay'da yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı.

TEİS, "2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin diğer bazı maddeleri ile birlikte muayene ücretlerini kapsayan maddesinin yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Davanın gerekçesinde ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında, eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payının kişilerin aylıklarından mahsup edilerek veya sözleşmeli eczanelerce tahsil edileceği hatırlatılarak, "Davalı idarenin söz konusu ücretleri, hizmeti sunan sağlık kuruluşu yerine reçetedeki ilacı sağlamakla yükümlü eczaneler vasıtasıyla tahsil etmekteki amacını anlamış değiliz" denildi. Dava metninde şunlar söylendi:

"Dava konusu düzenleme sebebiyle, hastane veznesinden muayene katılım payı tahsil edilmemekte, vatandaş ilaçlarını almak için eczaneye geldiğinde kendisinden muayene ücreti istenmekte, bunun sebebini anlayamayan vatandaş makbuz istediğinde ise kendisine makbuz da verilememektedir. Söz konusu hastanelerin vezneleri mevcutken ve vatandaştan tahsil edilecek ücret karşılığı makbuz verilebilmesi mümkünken, vatandaşla eczacılar karşı karşıya gelmektedir. Zira; dava konusu düzenleme sebebiyle, eczacılar halen mesailerinin büyük bölümünü vatandaşa muayene katılım payını kesmek zorunda olduklarını, bu konuda yasal olarak aracı kılındıklarını, fakat kendilerinin görevi olmadığı için bu ücreti faturalandıramayacaklarını anlatmakla geçirmektedirler. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, muayene katılım payının gelir ve aylıklarından kesileceğini de yine eczacılar bildirmektedirler.

Öte yandan; hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları Tebliğin 6.1. maddesinde her hastane grubu için ayrı miktarlarda belirlenmiş, örneğin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10-YTL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla özel bir hastanede muayene olup, ilacını almak için eczaneye gelen bir vatandaştan, bazen ilaçtan daha yüksek bir miktarda muayene ücreti istenmesi sorun yaratmaktadır.

Vatandaşın söz konusu muayene ücretini ödemeden ilaç alması ise mümkün değildir. Mevzuatta eczacıların muayene ücreti katılım payı tahsili gibi bir görevi yoktur. Tüm bu sebeplerle; kamu yararı taşımayan ve Anayasamızca kabul edilen sosyal hukuk devleti ilkelerine ve angarya yasağına aykırılık taşıyan dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir."

Eczacıların devletin tahsildarı olmadığını vurgulayan TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ise muayene ücretleriyle ilgili sıkıntılarını gerek yetkililere yazılı başvurular yaparak, gerekse basın yoluyla ileterek, tebliğin düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

Saydan, "Ancak gerekli hiçbir girişim yapılmamış, eczacısını hastasıyla karşı karşıya getiren uygulamadan vazgeçilmemiştir. Bu yüzden TEİS olarak, bu konuyu yargıya taşımak durumunda kaldık" dedi.

(ANKA)

muayene
ücretleri
yargıya
taşındı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir