Medimagazin logo

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 10 öğretim üyesi alınacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 10 öğretim üyesi alınacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retinal Cerrahi konusunda tecrübeli olmak, Retina Hastalıkları konusunda deneysel hayvan modelleri üzerine çalışması olmak

2

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Adli Tıp

Profesör

1

1

Moleküler Genetik konusunda yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmalarının olması

3

Tıp Fak.

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yandal uzmanı olmak, Behçet Hastalığı ve Kapilleroskopi konularında yayınlanmış çalışmaları olması

4

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Üroloji

Doç. Dr.

1

1

Ürolojik Laparoskopik ve Robotik Cerrahi konusunda deneyimli; yurt dışı robotik ve laparoskopik cerrahi sertifikası olması ve yurt içi/yurt dışı kurslarda laparoskopi eğitmeni olarak görev yapmak.

5

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

1

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, Pediatrik aritmilerin kateter ablasyon yöntemiyle tedavisi konusunda deneyimli ve uluslararası yayınlanmış çalışması olmak

6

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

2

1

Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

7

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Kalp ve Damar Cer.

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda sertifika sahibi olmak

8

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Diyafragma pil uyarı sistemi uygulanmış hastaların takibi konusunda yeterli deneyime sahip olmak

9

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Fiziksel Tıp ve Reh.

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve Sinirbilim alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında yayınlanmış çalışması olması

10

Tıp Fak.

Temel Tıp

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve parazitoloji yandal uzmanı olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

* Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

* Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

* Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

* İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

i̇zmir
katip
çelebi
üniversitesi
tıp
fakültesine
10
öğretim
üyesi
alınacak
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir