Medimagazin logo

İşyeri Hekimlerine Duyuru

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan duyuru
İşyeri Hekimlerine Duyuru
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanuna eklenen hükümlerle kendisine dayanak sağlayan Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

İşyeri hekimliği alanında bu Yönetmeliklerle yaratılan pek çok hukuka aykırılığın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 27 Aralık 2010 tarihinde Danıştay 10. Daire’de Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Söz konusu davalarda, yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin, davalıların savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiş; davalıların savunmaları da 18 Nisan 2011 tarihinde tamamlanabilmiştir. Her iki Yönetmelik ile ilgili olarak açılan davada da yürütmenin durdurulmasıyla ilgili olarak karar verilmesi beklenmektedir.

Diğer yandan, herhangi bir hukuksal dayanağı bulunmamakla birlikte, İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca mevcut işyeri hekimlerinin 27 Mayıs 2011 tarihine kadar yenileme eğitimi almaları zorunlu tutulmuştur. Söz konusu zorunluluğun yerine getirilmemesinin yaptırımı olarak da işyeri hekimliği sertifikasının ‘askıya alınması’ öngörülmüştür. Eğitim kurumu olarak nitelenen özel kuruluşların desteklenmesi amacıyla yapıldığı düşünülen bu düzenlemelerin iptali de tarafımızdan talep edilmiş olmakla birlikte, aktarılan hukuksal süreç nedeniyle, bu konuda henüz bir karar verilememiştir. Bilinmelidir ki, ilgili hükümlerin yürütmesinin durdurulması ya da iptaline karar verilmesi halinde, yenileme eğitimlerine ilişkin zorunluluk ve buna bağlı olarak uygulanan yaptırımlar bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacaktır.

Bu çerçevede, halen işyeri hekimliği yapmakta olan meslektaşlarımızın yenileme eğitimlerini 27 Mayıs 2011 tarihine kadar tamamlamaları Yönetmelik ile getirilmiş bir zorunluluk olmakla birlikte, yenileme eğitimlerine ilişkin düzenlemelerin, bu tarihe kadar, Danıştay kararıyla iptal edilmesi durumunda söz konusu zorunluluk ortadan kalkacağı gibi, bu eğitimler sebebiyle yapılan harcamaların Çalışma Bakanlığından talep edilmesi de mümkündür.

Diğer taraftan, işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan ancak işyeri hekimliği yapmayan meslektaşlarımızın, en azından, Danıştay tarafından verilecek karara kadar yenileme eğitimine katılmalarına gerek yoktur. Bu durum, herhangi bir hak kaybına sebep olmaz. Meslektaşlarımız, gerektiğinde, işyeri hekimliğine başlamadan önce yenileme eğitimini alarak sertifikalarının askı durumuna son verebileceklerdir.

Bütün bunlardan başka, gelinen aşama itibariyle işyeri hekimliği yenileme eğitimi vermeye yetkilendirilen kurum ve kuruluşların kapasitesi ve işyeri hekimlerinin sayısı dikkate alındığında 27 Mayıs 2011 tarihine kadar yenileme eğitimlerini tamamlanmasına fiilen olanak bulunmadığı hususu belirtilerek söz konusu tarihin altı ay uzatılması Çalışma Bakanlığından talep edilmiştir.

Anılan talep sonucu ve yargısal süreçlerle ilgili bütün gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

i̇şyeri
hekimlerine
duyuru
Yorum (2)
dr.e.k
İl özel idareleri, karayolları gibi kuruluşlarda 1700 tl maaşla kurum hekimliği yapan meslektaşlarımıza bu eğitimi zorunlu kılmadan yine iş yeri hekimliği yaptırıyorlar.Hem de hiçbir ücret tahakkuk ettirilmeden.Madem yasa ve yönetmelikler kişilere göre ayrılamaz 0 tl ücretle işyeri hekimliği yaptırdığınız kurum hekimlerinin de işyeri hekimliklerini iptal edin.
0
Cevapla
HASAN SELÇUK
1.laf olsun küp dolsun misali bir açıklama 2.suyu bulandırma 3.yapacak bir şey yoktu bu konu aklımıza geldi işimiz üzüm yemek değil.. 4.konuşmazsan yok oldun sanarlar paranoyası 5.her şeye karşıyız, yok olsun insanlık, ben yapmadıysam bozarım her şeyi anlayışı 6...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir