Medimagazin logo

Hekimlerin sigortalılığında çok şey değişti

Dr.Resul KURT'un DÜNYA GAZETESİ'ndeki yazısı...
Hekimlerin sigortalılığında çok şey değişti
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bir kimsenin 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olabilmesinin en temel şartı bir hizmet akdine tabi çalışmasıdır. Dolayısıyla bir kimsenin sigortalılığı değerlendirilirken öncelikle hizmet akdinin var olup olmadığı sorgulanacaktır. Hizmet akdi ise bağımlılık unsuru ile diğer sözleşmelerden ayrılmaktadır.

Her ne kadar kanunda açıklama getirilmese de SGK tarafından yayınlanan genelgeler ile çoğu meslek grubu için ayrıntılı düzenleme yapılmakta ve sigortalılık işlemlerine yol gösterilmektedir.

2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesi, bu boşluğu doldurmak için çıkarılmış ve ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Daha sonrasında önce 2014/5 sayılı Genelge ve son olarak da 2015/19 sayılı Genelge ile düzenlemeler yapılmıştır.

23.04.2015 tarihli 6645 sayılı Torba Kanun'la yürürlüğe koyulan ek madde ile hekimlerin sigortalılık durumları düzenlenmiştir. Bu maddenin ayrıntılı uygulaması ise 2015/19 sayılı SGK genelgesinde "Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler" başlığında açıklanmıştır.

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılacağı ve 23.04.2015 tarihinde önce SSK kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin hakların saklı olduğu hususları düzenlenmiştir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimlerin sigortalılığı aşağıda belirtilen esaslara göre belirlenmektedir;


1- Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri halinde, hizmet alım sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılır.

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından SSK'lı olarak bildirim yapılması halinde, özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan istenilecek ve sözleşme metninde çalışmanın SSK kapsamında bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin bir hükmün olup olmadığı kontrol edilecektir. Hizmet alım sözleşmesi metni içerisinde çalışmanın SSK kapsamında bildirilmesine ilişkin bir hükmün bulunması halinde yapılan bildirimler geçerli kabul edilecek, aksi halde yapılan bildirimler iptal edilerek BAĞ-KUR kapsamında sigortalı sayılır.


2- Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, 23.4.2015 tarihinden önce özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşmelerinde herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte çalışmalarının SSK kapsamında bildirilmesi halinde, bu bildirimlerin 23.4.2015 tarihine kadar olan kısmı geçerli kabul edilecek, bu tarihten itibaren ise Bağ-Kur kapsamında yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.


3- Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerden, 23.4.2015 tarihinden önce özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşmelerde herhangi bir hüküm bulunmayan ve Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı başlatılanların, SGK'nın denetimle görevli memurları tarafından söz konusu özel sağlık hizmet sunucusunda yapılan denetimler neticesinde, bu çalışmaları en fazla 23.4.2015 tarihine kadar olan kısmı SSK kapsamında sayılabilir.


4- Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, SSK kapsamında çalışmaları devam ederken, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde 23.4.2015 tarihinden sonra hizmet alım sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet vermeye başlamaları ve sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmaması halinde, hizmet alım sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle Bağ-Kur kapsamında sigortalılıkları başlatılır.


5- 23.4.2015 tarihinden önce sözleşmelerinde SSK kapsamında olma yönünde hüküm bulunmayan hekimlerin sigortalılıkları 22.4.2015 tarihi itibarıyla sona erdirilir. 23.4.2015 tarihinden önce SSK kapsamında sigortalı olarak bildirilenler hakkında 22.4.2015 tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmesi gereken işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. Bu kapsamdaki sigortalıların 2015 yılı Nisan ayı aylık prim ve hizmet belgesinin 22 gün olarak düzenlenmesi gerekmekte olup işverenlerden alınacak 8 günlük iptal belgesi ile takip eden aylarda da aynı şekilde aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde geriye yönelik olarak iptal aylık prim ve hizmet belgesi alınmaktadır.

hekimlerin
sigortalılığında
çok
şey
değişti
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir