Medimagazin logo

“Dumansız hayat” 3. yılını doldurdu

Kamu hizmet binaları, eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence yerlerinin kapalı alanlarında sigara yasağıyla başlayan ''dumansız hayat'' 3. yılını doldurdu.
“Dumansız hayat” 3. yılını doldurdu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-    Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, hem kapalı ortamlarda, hem de evlerde tütün dumanına maruziyet azalırken, sigarayı bırakanların sayısı büyük ölçüde düştü. Araştırma, tütün kullanımının erkeklerde yüzde 47'den 40'a, kadınlarda yüzde 15'den 13'e indiğini, kapalı ortamlarda sigara dumanına maruziyetin ise yüzde 38'den 14'e düştüğünü ortaya koydu.


     Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 19 Mayıs 2008'de yürürlüğe giren hükümleriyle kapalı alanlarda sigara yasağı başlamıştı.


     Uygulamayla kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, koridorlar dahil, her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan, birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanları ve taksiler dahil, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu tolu taşım araçlarında tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştı.


     Bu alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi için tahsis edilmiş alanlar kaldırılmış ve kapalı alan tanımı getirilmişti.


     Buna göre, sabit veya seyyar bir tavanı ya da çatısı (çadır, güneşlik v.b) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup, yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler kapalı alan olarak değerlendirilmişti.


     Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında, şehirler arası veya uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan deniz yolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturuldu.


     Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar asıldı ve bunlara uymayanlar için ciddi para cezaları getirildi.


     Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'undaki lokanta, kahvehane ve kafeterya gibi yerler için öngörülen yasaklar ise 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girdi.
    
Yüz güldüren gelişmeler
    
     Sağlık Bakanlığı'nın 15 yaş üstünde 8 bin 342 kişi üzerinde yaptığı çalışmada da aradan geçen süreçte tütün kullanımı ve sigara dumanına maruziyet konusunda halk sağlığı açısından yüz güldüren gelişmeler olduğunu ortaya koydu.


     Küresel Yetişkin Tütün Araştırmaları Karşılaştırma Tablosu'nda, 2008 ile 2010 yılına ilişkin oranlar karşılaştırıldı.


     2008'de 9 bin 30 kişi üzerinde yapılan çalışmada, yüzde 31.2 olan tütün kullanımı oranı 2010'da yüzde 27.1'e düştü.


     Sigarayı bırakan erkek tiryakilerin oranı ise kadınlardan daha yüksek oldu.


     2008'de tütün kullanım oranı erkeklerde yüzde 47.9 iken bu oran aradan geçen sürede yüzde 40.7'ye indi. Kadınlardaki tütün kullanma oranı ise yüzde 15.7'den 13.8'e indi.


     Hergün sigara kullanma durumu, genelde yüzde 27.4'den 24.7'ye, erkeklerde yüzde 43.8'den yüzde 38'e, kadınlarda da yüzde 11.6'dan 11.8'e düştü.


     Kapalı ortamda sigara dumanına maruziyet yüzde 38.5'den 14.9'a, evlerde sigara içilmesine izin verme oranı yüzde 59.7'den yüzde 39.8'e, toplu taşıma araçlarında sigara dumanına maruziyet yüzde 16.5'den 10'a, kamu binalarında sigara dumanına maruziyet yüzde 11.3'den 7.4'e, restoranlarda sigara dumanına maruziyet yüzde 55.9'dan 13.9'a geriledi.


     Sigara paketleri üzerindeki uyarıları fark edip sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı 2008'de yüzde 46.5 iken bu oran 2010'da yüzde 38.4 olarak bulundu.


     Sigara reklamı, promosyonu veya tanıtımıyla karşı karşıya kalanların oranı yüzde 13.3'den yüzde 10.3'e düştü.


     Sigaranın ciddi hastalıkları neden olduğunu düşünenlerin oranı 2008'de yüzde 97.32 iken 2010'da bu oran yüzde 96.2 olarak bulundu.

“dumansız
hayat”
3.
yılını
doldurdu
Yorum (1)
mehmet aydın
Sigara denetimlerinin yapılmadığını bir çok kişinin kapalı mekanlarda rahatça içtiğini görüyorum. Ciğerlerinize sigara dumanı girmeden yollarda yürümek artık çok zor. İçmeyenler artık açık havada oturamıyor. Kafelerin tek tarafı dahi açık olsa herkes sigara içiyor. Bir kez bile denetim yapan uyaran görevli görmedim. Kanun,içmeyenler aleyhine birçok eksiklik barındırdığı gibi uygulama göstermelik.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir