Medimagazin logo

Dicle Nörolojide asistanlar "sorun" yaşıyor

Diyarbakır Tabip Odasından yapılan açıklama...
Dicle Nörolojide asistanlar "sorun" yaşıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Geçen hafta itibariyle Dicle Üniversiyesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalındaki asistan hekimler yaşadıkları sorunlar itibariyle yaklaşık 13-14 gündür çalışmıyor. Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Cengiz GÜNAY  konu ile ilgili Tabip Odasına başvuran hekimlerin ciddi anlamda sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Günay, kendilerine iletilen sorunları şu şekilde sıraladı:
 
 
 
Bizler, Dicle Üniversitesi Nöroloji Kliniği Uzmanlık Eğitimi öğrencileri olarak aşağıda sıraladığımız sorunlardan muzdaripiz.
 
 
1-      Genelde üniversitemizde ve özelde kliniğimizde asistan eğitiminin öncelikli olması gerekirken hizmet hastanesi mantığıyla sağlık hizmeti sunumu ön planda tutulmakta ve mesai içi ve dışı tüm sağlık hizmetleri sunumu asistan hekimler üzerinden yürütülmektedir.
 
2-      Özellikle son yıllarda kadroya alınan Yardımcı doçentler odalarında doçentlik dosyalarını hazırlamakla meşgul olduklarından eğitim çalışmalarımızda yeterince yer almamaktadırlar. Poliklinikte hastalar ile asistanlar yalnız bırakılmakta başımızda uzman bulunmamaktadır. Hasta muayeneleri kendi bilgi ve becerilerimizle yapılmaktadır. Hastaların danışılması telefonla yapılmakta, çoğu zaman hastaların tedavileri telefon talimatıyla yapılmakta ve  bazen de hastaları odalarına istemektedirler.
 
3-      Klinik , poliklinik ve yoğun bakımlarda tıbbi sekreterin yapması gereken işlemler asistanlar üzerinden yapılmaktadır. Hasta dosyaları asistanlar tarafından düzenli şekilde hazırlanmasına rağmen bu dosyaların dijital ortama aktarılması yine asistanlar tarafından yapılmaktadır. Kliniklerde ilaç ve malzeme temini asistanlar tarafından yapılmaktadır.
 
4-      Sabah toplantıları ve eğitim seminerleri kağıt üzerinde olmasına rağmen birkaç hoca dışında düzenli yapılmamaktadır.
 
5-      Asistan sayısı yetersiz olmasına rağmen performans sistemine geçildiğinden beri klinik ve yoğunbakım yatak sayısı takip edebiliceğimizin kat ve kat fazlasına çıkarılmıştır. ( 8 yataklı yoğun bakım 21 yatağa çıkarılmış, 26 yataklı servise 12 yataklı ek klinik eklenmiştir.)
 
6-      Çalışma programlarımız belirlenirken Türk Nöroloji Derneğince belirlenen Asistan Karnesine uyulmamaktadır.
 
7-      Eğitimimizin bir parçası olan rotasyonlarımız kağıt üzerinde kalmakta bu süreler içerisinde kendi kliniğimizde aktif olarak çalıştırılmaktayız.
 
8-      Yukarıda saydığımız tüm sağlık hizmetleri tamamen asistan hekimler tarafından verilmesine rağmen bu işlemlerin sonucundaki performans kayıtları kliniğimizde görevli öğretim üyeleri adına kaydedilmektedir. Bu durum da, yasal olmayan ve gerçeği yansıtmayan haksız kazançlar elde edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Buna rağmen asistan hekimler olarak bizlerin aldığı performans ücretleri çok düşük tutulmaktadır.
 
9-      Asistan hekimlerin alabileceği maksimum performans ücretleri yasanın idareye vermiş olduğu takdir sınırının çok altında tutulmaktadır.
 
10-  Mevcut tüm bu olumsuz koşullar bizlerin çalışma azmi ve isteğini kırmakta, psikolojimizi bozmaktadır. Problemlerimizi hocalarımızla paylaştımızda , “sizler asistansınız yapmak zorundasınız. Bizler de zamanında yaptık. Hepiniz 4 yılda bitirmek zorunda değilsiniz, gerekirse birkaç yıl sürenizi uzatırız. EEG – EMG zaten yan dal oluyor bunların eğitimini vermek zorunda değiliz” şeklinde yapıcı olmayan uslupda diyaloglar olmaktadır.

 

Nöroloji AD. Sekreteri tarafından cep telefonlarımıza her gün düzenli olarak “Dekanlık makamının resmi yazısı gereğince rotasyonlar, raporlar, izinler iptal edildi. Gelmediğiniz her gün için tutanak tutulup dekanlığa gönderiliyor” şeklinde sms mesajları gönderilmektedir.
 
Böyle bir ortamda sağlıklı bir psikolojiye sahip olmak mümkün değildir. Kendimizi güvensiz ve sahipsiz hissetmekteyiz. Zorlu bir sınav sürecinden sonra hak ederek elde ettiğimiz kazanımların gayri yasal ve keyfi uygulamalarla elimizden alınmaya çalışması içinde bulunduğumuz durumu daha da sıkıntılı bir hale sokmaktadır.
 
Sonuç olarak bizler, bu kutsal mesleğin sorumluluklarını bilen ve sonuna kadar yerine getiren genç hekimler olarak sorumluluklarımızdan kaçmayan ve eğitimimize katkıda bulunacak her türlü sağlık hizmetinde yer almayı görev addetmiş insanlarız.
 
                        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Asistanları
dicle
nörolojide
asistanlar
"sorun"
yaşıyor
Yorum (49)
wind
Bizim hastanede de böyle.:-(
0
Cevapla
ferhat barış
Dicle tıp mezunu bir hekim olarak nörolojideki asistan arkadaşların sıkıntılarını az çok tahmin edebiliyorum fakat bu durumu genel sekreterliğini ürolojideki asistanlara zülum eden bir doçentin yaptığı diyarbakır tabip odası aracığıyla kamuoyuna duyurmaları samimi gelmedi bana
0
Cevapla
Murat Çelik'ten
Helal olsun size asistan kardeslerim. Keşke aynı sıkıntıyı yaşayan tüm asistanlarda aynı eylemi yapabilse. Korkutmalara kulak asmayın. Böyle gelmişse böyle gitmez diyeceksiniz ki sistem değişsin. Bakanlık ve YÖK derhal tüm asistanların ortak sorunu olan yukarıdakiler çözüm bulsun. Bir uzman hekim olarak sizleri kutluyorum. Ayrıca sizin aleyhinize yapılan tüm SMS leri konuşmaları ve de yazışmaları saklayın. Tehdit edenler cezalarını çekerler elbet. Üniversiteler yan gelip yatma yeri değildir. Yard. Doç olsan bile eğitim vermiyorsan, hasta bakılırken orada değilsen, odanda sadece danışma organı olarak görev yapıyor isen aldığın tüm para haram olsun hepinize. Eğitime zaman ayıramıyorsanız kusura bakmayın ama ayrılın uzman hekimlik yapın. Kadro işgal etmeyin.
0
Cevapla
Lokman hekim (dr)
Zaten bütün Türkiye'de asistan eğitim sistemi böyledir. Tıp fakültesi hastanelerini hzimet hastanesi konumuna getiren sağlık bakanlığının performans dayatmasıdır. Asistan hekimler yanlış hedefi şikayet ediyorlar
0
Cevapla
sa
Bu sorunlar birçok üniversitede belirli düzeylerde farklı şekillerde ( ör: mobbing ) yaşanmaktadır! bu konuyu gündemde tutmak için hergün yorum yazacağım.. yetkililere duyurulur!!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir