Medimagazin logo

Devlet, 'işyeri hekimine çok çalış, 20-30 tane işyerine koştur' diyor

Adana Tabip Odası “İşyeri Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları ve İşyerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular” paneli düzenledi.
Devlet, 'işyeri hekimine çok çalış, 20-30 tane işyerine koştur' diyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Adana Eczacı Odası Toplantı Salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak “İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumlulukları” konusuyla ATO Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, “Risk Analizinde İşyeri Hekiminin Sorumlulukları” konusuyla A Grubu İş Güvenliği Uzmanı Sabahattin Öztaş ile “İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları” konusuyla Dr. Ergün Vijdan katıldı.


Soma’da yaşamını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Çok kısa süre önce yaşadığımız ‘Soma İşçi Katliamı’ bir kez daha iş yerlerindeki güvenlik sorunlarının ve hekimin sorumluluklarının tartışılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yıllardır ülkemizin kanayan yarası olan, ancak son 12 yılda taşeronlaşma, güvencesiz, esnek çalışma sistemleri gibi çalışma şekillerinin giderek tüm ülkeyi ve tüm iş alanlarını adeta vakum gibi içine alması ile çözümsüzlükler reddedilemez bir biçimde su yüzüne çıkmıştır. Daha fazla kar için ucuz iş gücü ve rant kaygısıyla sadece bu iş yerlerinde çalışanlar değil, iş yeri hekimleri de okkanın altına itilmiş ve bu şekilde işverenin sorumlulukları başka meslek gruplarına aktarılmaya çalışılmıştır. Bu panel’de siz hekim arkadaşlarım karşılaştığınız sorunlara hukuki çözümler bulacaksınız. Konusunda uzman arkadaşlarım merak ettiğiniz sorun ve sorularınıza cevap vereceklerdir. Sizlere geldiğiniz için, konuşmacı arkadaşlarıma da değerli bilgilerini bizlere aktaracakları için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Panelin moderatörlüğünü yapan Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Suntur, tüm hekimleri oda çatısı altında bir arada toplanarak sağlanacak birliktelik ile her türlü sorunun karşısında daha güçlü bir direnç sağlayabileceklerini ifade etti.

VİJDAN: "YÖNETMELİK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"
İşyeri hekimlerinin görev ve yetkilerinin çok geniş bir yelpaze olduğunu belirten Dr. Ergün Vijdan, “İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluk eğitimleri hakkındaki yönetmelikte yasa her şeyi karşılamıyor. Bu alanla ilgili 40-50 tane daha yönetmelik yayımlandı. İşçi ölümleri devam etti. Demek ki bir yasa çıkarılırken mutlaka o alanda söz sahibi olan taraflarla bir masaya oturup, etraflıca düşünüp, yasa çıkarmak gerekir. Devlet, işyeri hekimine çok çalış, 20-30 tane işyerine koştur diyor. Bunun karşılığında benden bir güvence bekleme diyor. İşini yanlış yaparsan sen yargılanırsın diyor. İşveren sana rücü eder diyor. Bütün bunlar olurken, işyerinde kötü giden bir şey olursa bana bildir diyor. İşyeri hekimi ücretini işverenden alıyor, yukarıya işvereni şikayet etmemiz bekleniyor" diye konuştu.

ÖZTAŞ: "RİSKE YOL AÇAN ETMENLER CİDDİ ELE ALINMALI"
İşyeri hekimlerinin sorunlarının sektörün genel sorunlarından farklı düşünmemek gerektiğini söyleyen A Grubu İş Güvenliği Uzmanı Sabahattin Öztaş, “Bizim Türk halkı devletin sopasından korkar. Yani o sopayı halkın tepesinde hissettirmediğini hiçbir sistemi yaşama geçirme şansınız yok. Bunu da denetimlerle yapacak. Türkiye’de tam iki milyon işyeri var. Çok sayıda denetçinin olması gerekiyor. Risk değerlendirmesi yaparken Ortamın riskleri, Nadiren faaliyet riskleri ve Kimyasallardan kaynaklı sağlık riskleri gibi hekimlerin 3 temel kriterleri var. Kanserojen maddelerle çalışılan yerlerde özellikle kanser riskinin değerlendirilmesi buna yol açan etmenlerin ciddi bir şekilde ele alınıp, değerlendirilmesi, doku bozulmaları yine bir sağlık riski olarak önünüzde duruyor” dedi.


Öztaş, daha sonra sürekli ısı, tozlu, gürültülü ve kas iskelet sistemini bozacak çalışmaların olduğu ortamlar hakkında hekimlerin bilmesi gereken işlevleri anlattı.

ATICI: "SORUMLULUKLARINIZI TAM VE ZAMANINDA YERİNE GETİRİN"
Sorumluluktan kurtulmanın en iyi yolunun sorumlulukları tam ve zamanında yerine getirmek olduğunu belirten ATO Avukatı Ebru Atıcı Sevindik, yaptığı konuşmada “Meslek hastalıkları, iş kazaları, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklı işyerinin kusuru yüzünden zarar gören çalışanların uğradığı zararlar işverene yükleniyordu. Bu düzenlemelerle birlikte işyerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına rücü hakkı olduğundan bu zararları işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından isteyecekler. Gerekli belgelerle, gerekli uyarıları yazılı bir biçimde üzerinize düşen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirirseniz tam ve zamanında işverene iletirseniz zarara uğramazsınız. Eksiklikler olursa o zarardan kaynaklı işveren rücü edecektir. Bu yüzden sorumlulukları tam ve zamanında yerine getirmek önemlidir” ifadelerini kullandı.


Sevindik’in Yargıtay kararlarından örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasının ardından katılımcılar merak ettikleri sorulara cevap buldular.


Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Özalevli, konuşmacılara teşekkür ederek belgelerini verdi.

devlet
'işyeri
hekimine
çok
çalış
20-30
tane
işyerine
koştur'
diyor
Yorum (6)
Bayburtlu Zihni
Benim doktorum koşturmuyor mu.Hem de nasıl koşturuyor.Gündelikçi kadınlardan daha az ücrete evet diyor ve yine koşturuyor.Fiyat kırıyor yine koşturuyor.Koşma be kardeşim. Kimse tehditle yaptırmıyor.Pancar çapacısı gibi muameleyi hak edersen elin oğlu da ırgat yapar seni kullanır da kullanır.Tepe tepe.
0
Cevapla
h.u
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ücretini aldığı yeri nasıl hakkıyla denetlesin, gerektiğinde yetkili kurumlara nasıl şikayet etsin. Amaç göstermelik bir şeyler yapmaksa bedeli çok ağır oluyor görüyoruz. İş yeri hekimleri ve iş güvenlik uzmanları ilgili bakanlık tarafından görevlendirilmeli ve bağımsız çalışabilmeli. Ücreti nüfus, tehlike grubu ve bölgeye göre katsayılandırılıp pazarlığa meydan verilmemeli. Bu şartlar oluşturulmadığı sürece maalesef ocaklara ateş düşmeye devam edecek.
0
Cevapla
kubra
Türk Tabipleri Birliğini göreve davet ediyorum. Meslektaşlarımız çok yoruluyorlar. Umarım sizlerin hesaplarınız tutmaz.
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
h.u (dr)doğru söylüyor."İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ücretini aldığı yeri nasıl hakkıyla denetlesin, gerektiğinde yetkili kurumlara nasıl şikayet etsin". Bu baştan bu yanlışı düzeltmek gerekiyor.Zaten ülkemiz iş kazaları ve ölümde Dünya sıralamasında.O zaman çok açıktır ,çoklu ve bağımsız denetim şarttır.Bunu derhal görmeli ve daha bağımsız kurullar oluşturmaya ve çoklu denetim , karşılıklı denetim ve eleştiri kültürünü geliştirmeye ve sürdürmeye gayret etmeliyiz. Somadaki faciada benzer nedenlerin etkisi çok büyük.Bakın mevcut İSG yasalarlarına çok büyük risk ve eksiklikler atlanıyor.Neden atlanıyor ? İş yeri hekimi ve İSG uzmanı devlete yada siyasi bir erke bağımlı değil bağımsız ,özerk , yine bir üst kurul tarafından denetlenen bir sisteme tabi olmalı. Bunlar , tüketici hakları derneği, TTB veTMMOB gibi meslek odaları ,Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililieri , üniversite , sendika , iş güvenliği uzmanı gibi toplumun değişik kesimlerince yönetilen ve denetlenen bir bağımsız , toplumun ihtiyaçlarını savunan bir yapıya bağlı olmalı.
0
Cevapla
Azmi
6331 İş Kanununa dayalı çıkarılan çıkarılan İşyeri Hekimliği Yön deki en temel yanlış; işverenin emrinde çalışan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının kendi patronunu ÇB na ihbar edilmesinin istenmesidir ki bu pratikte neredeyse mümkün değildir. Ücret yönünden bağımsız olmadıkça ihbar eden ertesinde işi bırakmak zorunda kalacaktır.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir