Medimagazin logo

Dahiliye uzmanlarının derneği DAHUDER kuruldu

Türkiye'de dahiliye uzmanları ve asistanlarının karşılaştığı sorunların çözümü ve dahiliyenin geliştirilmesini hedefleyen Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) kuruldu.
Dahiliye uzmanlarının derneği DAHUDER kuruldu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türkiye'de sayıca en fazla olan uzman hekimlik branşlarından biri olan dahiliye uzmanlarının karşılaştığı sorunlarının çözümü ve dahiliyenin geliştirilmesini hedefleyen Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) kuruldu.

Derneğin kurucu hekimleri, derneği tanıtırken tüm dahiliye uzmanı DAHUDER'in resmi internet sitesi üzerinden derneğe üye olmaya davet etti:

"DAHUDER, yetişkin hasta yönetiminde orkestra şefi durumunda olan ve 8000’in üzerindeki uzman sayısıyla dahiliye uzmanlarının mesleki yeterliliklerini mezuniyet sonrası eğitimlerle güncellemek, akademik çalışmalarını desteklemek, yaptığı işe yaraşır düzeyde ulusal ve uluslararası platformlarda sesini duyurabilmek, hastalarına daha kaliteli hizmet vermesini sağlayacak nitel ve nicel çalışma koşullarının oluşturulmasına öncülük etmek amacıyla 03.06.2021 tarihinde ülkemizin farklı illerinden 50 dahiliye uzmanı hekim tarafından kuruldu.

Halihazırda içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize hekimlikte bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Enfeksiyon hastalığı olarak başlayan ve akciğer tutulumu nedeniyle göğüs hastalıklarının bir hastalığı olarak görülme eğiliminde olan COVID, bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği cevabın aşırılığı nedeniyle morbidite ve mortalitelere neden olduğunun ortaya çıkmasıyla dahiliye uzmanlarının müdahalesini gerektiren multidisipliner bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple dahiliye uzmanı, hastaya bütüncül yaklaşımın esas olduğu multidisipliner tetkik ve tedavilerin yöneticisi durumundadır. Bu bağlamda, gerek genel dahiliyeden köken alan yan dallar tarafından ve gerekse de diğer branşlar tarafından yapılan değerlendirmeleri, bütüncül yaklaşım esasına göre sevk ve idare etmektedir. Bu görev her dahiliye hekimini bilgi ve deneyim olarak donanımlı yetişmeye motive etmektedir. Bu nedenle, meslek içi eğitim ve sertifikasyon programları ile dahiliye hekimlerinin bilgilerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi için eğitim programları düzenlemek derneğimizin amaçlarından biridir.  

Hekimlik sanatı öncelikle bir hayatın sorumluluğunu taşıma bilinciyle yapılan ve her hastaya gereği kadar zaman ayırarak, problemlerini detaylı bir şekilde değerlendirip çözümünde ve takibinde aktif rol almayı gerektirir. DAHUDER, her hastanın doktor muayenesinde yeteri kadar süre alması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle, problemleri gerekli ilgi ve zaman ayırma ile bir defada çözülecek olan hastaların gereksiz tetkik, görüntüleme, girişim ve uzman görüşü ile mükerrer gelişlerini önleyerek, hem başvuran hastaların hem de bakım veren ekibin tatmin olduğu bir hasta bakım sürecini desteklemektedir. Hasta bakım sürecinin rahatlıkla şike yapılabilen bir skor tabelasına indirgenmesine karşıdır. Bu bağlamda, dünyada başarılı örnekleri de bulunan söz konusu hasta bakım süreçlerinin ülkemizde de uygulanması noktasında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Dahiliyenin sorumluluk alanlarının geniş olması, sahada sorumluluk alanında olmayan hususlarda da uzmanlarımızın hizmet vermeye zorlanmasına neden olmaktadır. Bireysel olarak bu hususların dile getirilmesi sonuçsuz kalmakta ve her geçen gün bu tarz görevlendirmeler artmakta, karşı çıkılması durumunda da maalesef mobinge varan zorlamalara neden olmaktadır. Bu sebeple dahiliye uzmanlığı hizmet standartları ile ilgili bir konsensüs oluşturulması elzemdir. Bunun için, bir çalışma grubu oluşturup asistanlık eğitiminden başlayarak dahiliye uzmanlarının mesleki sorumluluk alanlarını belirlemek, nitelik ve nicelik olarak optimal hizmet için gerekli koşulları saptamak ve bu koşulların sağlanması hususunda otoriteler ile gerekli görüşmeleri yapmak DAHUDER’in yine öncelikli hedeflerinden biridir.

DAHUDER, mevcut derneklere alternatif veya rakip bir dernek olmak için kurulmadı. Çok sesliliğin daha güçlü bir temsiliyet ve daha doğru bir yaklaşım getireceğinin bilincinde olarak, dahiliye uzmanları tarafından sahanın ihtiyaçlarını yakinen gözlemleyip, üyelerine gerekli desteği sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir.

DAHUDER bir meslek örgütüdür. Bu dernek bünyesinde her dinden, dilden, ırktan ve siyasi düşünceden meslektaşlarımızın mesleki ihtiyaçlarının ve problemlerinin dile getirilerek çözülmesi amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, dahiliye uzmanı olmak ortak paydasıyla tüm  dahiliye uzmanlarına mesleki hususlarda hizmet etmek üzere kurulmuş olup bireysel düşünce farklılıklarının bu birlikteliği bozmasına rıza göstermeyecektir. 

DAHUDER yönetim kurulu olarak dahiliye uzmanlarını ve asistanlarını, internet sitemiz www.dahuder.org üzerinden derneğimize üye olmaya davet ediyoruz."

dahuder
dahiliye uzmanları derneği
dernek
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir