Medimagazin logo

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 24 akademisyen alınacak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 24 akademisyen alınacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.25.ve 26., maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

D U Y U R U L U R .

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 104

0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104

0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı

 

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1

1

 

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları (Hematoloji)

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi Yandal uzmanı olmak

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanı olmak

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Çocuk Hematolojisi Yandal uzmanı olmak

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları (Neonatoloji)

Profesör

1

1

Yeni Doğan (Neonatoloji) Yandal uzmanı olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Dermatoskopidedeneyimli olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

4

1

 

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

 

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

VitreoretinalCerrahi uygulamalarında deneyimli olmak

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavisinde deneyimli olmak

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

İş Sağlığı alanında tez yapmış olmak

Halk Sağlığı

Yrd.Doç.

4

1

Obezitekonusunda çalışmalar yapmış olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

RomatolojiYandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

(Nefroloji)

Profesör

1

1

NefrolojiYandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

(Hematoloji)

Profesör

1

1

Hematoloji Yandal Uzmanı olmak

Nöroloji

Profesör

1

1

 

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Doktoru ve Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji dalında doktora yapmış olmak

Üroloji

Profesör

1

1

 

Üroloji

Yrd.Doç.

3

1

 
çukurova
üniversitesi
tıp
fakültesi'ne
24
akademisyen
alınacak
Yorum (1)
op.dr.tkk
vitreoretinal cerrahi gibi ileri bilginin yanında tecrübe isteyen bir konuyu dahili branşlar gibi yan dal eğitimide olmadığı için bir uzman göz doktoru nerede öğrenebilir yada nerede çokça cerrahi tecrübesi kazanır vitreoretinal cerrahiler uzmanlık eğitiminde ucundan kıyısından bir serklaj geçmek yada kor vitrektomi yaptırmak dışında hiçbir asistana ellettirilmeyen cerrahilerdir,bu konuda kendini geliştirmek yada bu işi hakkınca öğrenip kariyer yapmak isteyen kişilerin daha en başından yolu kesiliyor,üniversiteye girilir,emek verilir,bu iş işin ehillerinden öğrenilir ve tecrübe edilir,daha en başından bunu bilen gelsin demek haksızlık.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir