Medimagazin logo

<b>Bakanlık şef ve şef yardımcısı atayacak</b>

<b>Bakanlık şef ve şef yardımcısı atayacak</b>
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atanacaktır.

İlgili uzmanlık dalında profesör veya doçentlik unvanı almış olanlar, Bakanlığımız web sitesinde ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.


Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere Bakanlığımızca, ilgili uzmanlık alanlarında üç profesör veya klinik şefi tespit edilecek ve tespit edilen profesör veya klinik şefleri adaylar hakkındaki mütalaalarını, öncelik sıralaması yaparak ayrı ayrı Bakanlığımıza bildireceklerdir. Atamalar bu mütalaalara göre yapılacaktır.


Müracaat edecek adaylar;


* Müracaat edeceği branşta uzman olmak ve profesör veya doçentlik unvanına sahip bulunmak,


* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımak,


* Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,


* Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde atanabilecek durumda bulunmak,


* Görevini yapmasına engel hali bulunmamak,


şartlarını taşıyacaklardır.


İlan edilen kadrolara müracaatlar 20.10.2008 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 03.11.2008 günü saat 18.00’de sona erecektir.Müracaatlar 09.00-18.00 saatleri arasında (mesai saatleri içerisinde ) yapılacaktır.


Müracaat tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


Müracaatlar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Prof. Dr.Nusret Fişek Caddesi No: 41 06434 Yenişehir/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır.


Müracaat şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde belirtilen kadrolardan sadece birine;


- Müracaat ettiği kadro ve hastane adını belirten bir dilekçe ekinde,


- Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya,


- Profesör veya Doçentlik belgesinin tasdikli sureti,


- Uzmanlık belgesinin tasdikli sureti,


ile birlikte müracaat edebileceklerdir.Not 1. Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir dosyalar, her bir dosya taşımaya elverişli (APS kutusu, plastik kapaklı kutu, ......vb.) kutu/kutulara yerleştirilerek teslim edilecektir.Not 2. Başvuru dilekçesi Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Tıpta Uzmanlık Eğitimi Personeli Şube Müdürlüğü’ne (Oda No:3) teslim edilecektir.Kadrolarla ilgili dosyayı .pdf formatında indirmek için tıklayınız.
(Dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda acrobat reader programının kurulu olması gerekmektedir.)

Örnek başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


<b>bakanlık
şef
ve
şef
yardımcısı
atayacak</b>
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir