Medimagazin logo

Bakanlıktan kurumların ihtiyaçlarının karşılanması hakkında yazı

Bakanlıktan kurumların ihtiyaçlarının karşılanması hakkında yazı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Konu : Kurumların ihtiyaçlarının karşılanması

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra nolu genelge.

 

Bilindiği üzere ilgi genelge ile genelge ekindeki listede isimleri belirtilen kurumların, tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını, Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Kapsamındaki Ġdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına Ġlişkin Yönetmelik ile 13/02/2009 tarihli ve 2009/10 sıra nolu Bakanlığımız genelgesi çerçevesinde, Ġl bünyesinde Ġl Sağlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği kurumdan temin etmeleri talimatlandırılmıştır. Uygulamaya ilişkin geri bildirimler ve Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen tıbbi malzeme alımlarının genelge kapsamında tedarikçi kurumca temin edilme zorunluluğunun kaldırılarak, tedarikçi kurumun vereceği genel izne dayalı olarak bağlı kurumların kendilerince temin edilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Bundan sonra ilgide kayıtlı genelge kapsamında yer alan ve tedarikçi kurumlarca karşılanacağı bildirilen ihtiyaçlardan, ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen tıbbi malzemeler ilgili tedarikçi kurumun genel izniyle bağlı kurumlar tarafından temin edilebilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına İç Denetim Birimi Başkanlığına Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

bakanlıktan
kurumların
ihtiyaçlarının
karşılanması
hakkında
yazı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir