Medimagazin logo

Asistan Hekimleri ilgilendiren olumlu hukuksal karar!

Asistan Hekimleri ilgilendiren olumlu hukuksal karar!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun hukuksal desteği ile, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da görevli asistan hekimler tarafından açılan davalarda, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, asistanların tez savunma sınavına akabinde yapması zorunlu rotasyonlar tamamlandıktan sonra uzmanlık sınavına alınmasına yönelik işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2011 tarihli genelgesinin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, Tıp Fakültesi Dekanlığı işlemi ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2011 tarihli genelgesinin (a) bendine yer alan “…uzmanlık eğitimleri devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencileri, 1219 sayılı Kanuna ek 14.maddesine eklenen EK-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı çizelgelerdeki sürelere göre uzmanlık eğitimlerini tamamlayacaktır” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar gerekçesinde, “…davacıların uzmanlık eğitimine başladığı tarihte yürürlükte olan 2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalının eğitim süresinin 5 yıl olarak belirlendiği, Tıpta ve Diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesi uyarınca davacılar hakkında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerinin uygulanmaya devam olunacağının açık olduğu, 6225 sayılı yasa ile uzmanlık eğitimi süresi 4 yıl olarak belirlenmiş olsa da anılan yasa hükmünün yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimine başlamış olanların haklarının saklı olduğunun düzenlendiği, davacılar hakkında önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağının açık olduğu, bu düzenlemelere aykırı olarak davacıların uzmanlık eğitimlerini 4 yılda bitirmeleri yönünde tesis edilen işlemlerde hukuka ve mevzuata uygunluk olmadığı” değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi kararı, benzer durumda olan ve uzmanlık süresi kısaldığı için kısaltılan süreye göre tez ve uzmanlık sınavına dahil edilen asistanlar için de uygulanabilir nitelikte bir karardır.
 

asistan
hekimleri
ilgilendiren
olumlu
hukuksal
karar!
Yorum (7)
drde
anlamadım yani bu arkadaslar 1 yıl daha mı asistan olmak istiyor traji komik:)))
0
Cevapla
mehmet demir
Asistanlık eğitimi süreleriyle ilğili meclis yasa çıkardı bu dava meclisdeki yasadan önce çıkmıştı.Davayı açan asistan arkadaşlar tjod vs gibi meslektaşlarını rakip olarak gören derneklerin magduru ( 4 yıllıkları 5 yıla,5 yıllıkları 6 yıla çıkarmışlardı).sağlık bakanlığı güzel bir icraatla gerçek hakkı olan süreleri oluşturdu.Sayın Sağlık Bakanlığımız bu karara itiraz edip yürütmenin devam etmesini saglayacaklardır.mevcut şuanki sürelerin devamının sağlanması dileklerimle
0
Cevapla
doktort
şimdi anlamadım.yürütmesi durdurulan maddeye göre ne olacak.kim nekadar sürede mezun olacak.asistanlığının sonuna gelen arkadaşlara ne olacak?
0
Cevapla
mehmet demir
bir arkadaşım dava açan asistanlardan biriyle konuşma fırsatı buldu.neden dava açtınız diye ''HOCALARIMIZ BİZE DAVA AÇMAMIZ İÇİN ZORLADI ''demiş
0
Cevapla
rıfat hasbelen
ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle malpraktisde asstanların cezai sorumluluğunun olmadığı vurgulanmalı, çünkü bazı duyduğum davalarda hocalar suçlarını asistanların üzerine yıkmaya çalışıyorlar.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir