Medimagazin logo

AR-GE’ye ayrılan bütçenin iki katı promosyon için harcanıyor

Antalya’da gerçekleştirilen 13. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu’nda ruh sağlığına dair bütün konular masaya yatırıldı. Sempozyum kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Halis Ulaş, Türkiye’nin ilaç piyasasında ilk 10’un içerisinde bulunduğunu kaydetti
AR-GE’ye ayrılan bütçenin iki katı promosyon için harcanıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Antalya’da gerçekleştirilen 13. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu’nda ruh sağlığına dair bütün konular masaya yatırıldı. Sempozyum kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Halis Ulaş, Türkiye’nin ilaç piyasasında ilk 10’un içerisinde bulunduğunu kaydetti.


Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Dış İlişkiler Sekreteri Uzm. Dr. Halis Ulaş, ilaç endüstrisi ve ilaç tüketimi ile ilgili olarak, ilaç endüstrisi ile ilgili pazar araştırmaları yapan Kıtalararası Pazarlama Hizmetleri (Intercontinental Marketing Services-IMS) şirketinin sağlık verilerine göre, dünyada ilaç endüstrisinin toplam ilaç satışlarından elde ettiği toplam gelirin her geçen yıl arttığını söyledi.

Türkiye’nin büyüme oranı 17.2
Dünya ilaç pazarının 2007 yılında, önceki yıla kıyasla yüzde 6,4 oranında büyüyerek 712 milyar dolara ulaştığını ifade eden Uzm. Dr. Halis Ulaş, “Türkiye yüzde 17.2 oranındaki büyüme oranı ile dünyada ilaç pazarının en fazla büyüme gösterdiği ilk 5 ülkeden biridir. Dünyada ilaç satışlarından elde edilen gelirin bölgesel dağılımına bakıldığında ise en büyük paya Kuzey Amerika sahipken; Kuzey Amerika’yı sırasıyla Avrupa ve Japonya izlemektedir Bu pazarın yaklaşık dörtte biri psikiyatrik hastalıklarda da kullanılan merkezi sinir sistemi ilaçlarının satışı ile oluşmaktadır. Dünya genelinde en çok kar edilen ilk 10 ilaçtan üçü antipsikotiktir. 2009 yılında ise dünyadaki toplam ilaç pazarının 820 milyar doları bulması öngörülmektedir” diye konuştu.

Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin 2 katı promosyon için harcanıyor
TPD Dış İlişkiler Sekreteri Uzm. Dr. Halis Ulaş, ilaç endüstrisi açısından yeni bir ilacın keşfedilmesinden piyasaya sunulmasına kadar geçen sürecin oldukça uzun ve pahalı olduğunu ifade etti. Ulaş, bir ilacın ruhsatlandırılarak piyasaya sunulabilmesi için yaklaşık 12 yıllık bir süre ve 500 milyon dolarlık bir bütçe gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle ilaç firmaları toplam ilaç satışından elde ettikleri gelirin yaklaşık yüzde 15’ini araştırma geliştirme çalışmalarına ayırmaktadır. Genellikle ilaç endüstrisi, ilaç fiyatlarındaki yüksekliği AR-GE’ye ayrılan bütçenin fazlalığı ile açıklama eğilimindedir. Ancak ilaç endüstrisi ilaç tutundurma ve pazarlamasına; araştırma ve geliştirmeye ayırdığının iki, üretime ayırdığının ise bir buçuk katı bütçe ayırmaktadır. İlaç endüstrisinin tutundurma çalışmalarına, araştırma geliştirme çalışmalarının 2 katı bütçe ayırması ilaçların daha fazla reçetelenmesine ve ilaç endüstrisinin daha fazla kar elde etmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

Türkiye Sağlıkta dönüşümün sonucu en hızlı büyüyen pazar oldu
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulanmaya başladığı 2003 yılından günümüze toplam sağlık harcamalarının önemli bir artış eğilimi içinde olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ulaş, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti anlayışı yerine büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz ilaç ve tıbbi teknoloji tüketimine odaklı tedavi edici sağlık hizmeti anlayışını önceleyen Sağlıkta Dönüşüm Programının kaçınılmaz sonucu olarak ilaç pazarımız dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline gelmiştir” dedi.
Türkiye ilaç endüstrisinin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika ve Güney Kore ile birlikte dünya ilaç pazarının hızlı büyüyen pazar grubunu oluşturduğunu ifade eden Ulaş, “Bu 7 ülkenin dünya ilaç pazarındaki payı 2002 yılında yüzde 11’ken 2006 yılında yüzde 18.2’ye, 2008 yılında yüzde 24’e ulaşmıştır. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin pazar payı yüzde 51.6’dan yüzde 33’e gerilemiştir” dedi.

Türkiye gelişmiş ülkeleri geride bıraktı
Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının (İEİS) verilerine göre 2002 yılında toplam 789 milyon kutu ilaç tüketildiği ve toplam ilaç pazarının 4.8 milyar TL olduğunu sözlerine ekleyen TPD Dış İlişkiler sekreteri Uzm. Dr. Halis Ulaş, “Ancak 2008 yılının verileri incelendiğinde ilaç tüketimi kutu bazında 1. 379 milyara ve ilaç pazarı da 12.1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) raporuna göre bu artış, hastaların ilaca ulaşma oranındaki artışla açıklanmaktadır. OECD ülkeleri arasında ilaç tüketiminin ulusal gelire oranı hesaplandığında Türkiye tüm gelişmiş ülkeleri geride bırakmaktadır. Türkiye’de 2006 yılında ilaç tüketiminin ulusal gelire oranı yüzde 1.75’dir, bu oran ilaç tüketiminde açık ara dünya lideri olan ABD’den bile yüksektir. İngiltere’de ise bu oran yüzde 0.65’tir” diye konuştu

Türkiye ilk 10 içinde
Dünyada ve Türkiye’de ilaç endüstrisinin pazar payını ve karını her geçen yıl artırdığını dile getiren Ulaş, özellikle Türkiye ilaç pazarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin de etkisiyle çok hızlı bir ivmeyle artarak dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini söyledi. Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının neredeyse yarısını ilaç harcamalarının oluşturduğunu ifade eden Ulaş, “Her ne kadar ilaç tüketimindeki artış hastaların ilaca ulaşımının artışı ile açıklanmaya çalışılsa ve kişi başına tüketilen yıllık ilaç ücretinin halen OECD ülkelerinin çok altında olduğu iddia edilse de; ilaç tüketiminin ulusal gelire oranı hesaplandığında Türkiye’nin tüm gelişmiş ülkeleri geride bıraktığı gözlenmektedir” dedi.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda hasta olan kişilere tedavi edici sağlık hizmeti sunulması biçimindeki geleneksel tıp yöntemlerinin terk edilerek, sağlığın koruması ve geliştirilmesini temel alan çağdaş hekimlik yöntemlerinin uygulanmaya çalışıldığını söyleyen Ulaş, “Çağdaş hekimlik uygulamaları henüz hastalık ortaya çıkmadan müdahale şansı tanıdığı için uzun dönemde ilaç tüketimini azaltması bakımından bireyler ve hükümetler için çok ekonomik bir sistemdir, ancak şu anda ülkemizde uygulanmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Programı, çağdaş hekimlik uygulamaları ile örtüşmemektedir” şeklinde konuştu.
ar-ge&#8217
ye
ayrılan
bütçenin
iki
katı
promosyon
için
harcanıyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir