Medimagazin logo

Aile hekimliği ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Aile hekimliği ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"11) Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42'si oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;

i) 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin % 10'u,

ii) 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 21 'i,

iii) 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin % 31 'i, 

iv) 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin % 42'si

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geçici aile hekimine ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile hekiminin, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"11) Aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİGİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına, tavan ücretin % 3'ü oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;

i) 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 1,5'i,

ii) 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin % 3'ü,

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile sağlığı çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz."

MADDE 5- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

aile hekimligi
sozlesme ve odeme yonetmeligi
resmi gazete
Yorum (46)
yorumsuz
20.000 lira maaş alan bir aile hekimi bu zamla 8.000 lira destek 8.000 lira teşvik alabilecek yani 36.000 lira gelir elde edebilecek, bence 4 sene her ay 10 nöbet tutup uzman olmaya gerek yok.
15
Cevapla
yorumsuz
aile hekimleri izin alırsa kesinti yok, hastanelerde görev yapan hekimlerde her güne 400 lira kesilecek haksızlık değil mi?
9
Cevapla
nevzat kulukçu
pek çok sağlık ocağında aile hekimleri işe nöbetleşe gelerek birbirinin hastasına bakıyor. 4 doktor varsa ikisi geliyor diğer gün ikisi geliyor. mesaiyi yarıya indiriyorlar. yazlık bölgelerde ise abartıp 4 doktor varsa haftanın her günü 1 er kişi geliyor. mesaiyi 4 e indiriyorlar.
12
Cevapla
Dr Civanım
peki ya toplum sağlığı merkezleri? bunu da ayrıca mı yapacaklar? bir müjde daha mı bekliycez?
5
Cevapla
uzmandr
@yorumsuz keşke aile hekimi olsaydım. ama egomuzu tatmin edemezdik belki de o zaman :) ya da özele giderim istersem diyemezdim belki de......
5
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir