Medimagazin logo

2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru..
2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre 2011 yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.
1. Dönem tayini başvuruları; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://personel.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 17/05/2011 tarihi Salı günü başlayıp, 30/05/2011 tarihi Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya Sağlık Grup Başkanlığına veya notere onaylatmak suretiyle APS veya bir kargo şirketi ile en geç 03/06/2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 03/06/2011 tarihinden sonra giriş yapan ve  belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.
2.  İstihdam Planlama Komisyonu’nun 13/05/2011 tarihinde yapılan toplantısında 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.
2011 Yılı Ocak döneminde bu kısıtlama kapsamında bulunanların ayrılışları 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
1. paragraftaki kısıtlama 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.
3. 2’inci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
4. 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama sonucu 45 (Kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması re’sen iptal edilenlerin, 2011 yılı Haziran Dönemi Kurum içi Naklen Atama müracaatları gerekli diğer şartları taşımaları halinde kabul edilecektir.
5. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 30/05/2011 tarihi itibariyle  kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
6. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2011 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
A ) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/01/2011 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 14/06/2011 tarihinde PBS’den ilan edilecek ve 14/06/2011 tarihinden 15/06/2011 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
B ) Alınan itirazlar 20/06/2011 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.
C) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
7. 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 03/06/2011 – 14/06/2011 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
8. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 14/06/2011 tarihinde ilan edilecektir. 14/06/2011 tarihinden 15/06/2011 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 15/06/2011 – 20/06/2011 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 20/06/2011 tarihinde ilan edilecektir.
9. Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 03/06/2011 tarihinden sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. A. 2010 yılı Haziran, Eylül ve 2011 Yılı Ocak dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.
 B. 30/05/2010 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
C. Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
D. Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2011 yılı Haziran Dönemi Kurum İçi naklen Atama Kurasına müracaat edebilecektir. Ancak, Kurada yerleşen bu personelin atamasının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 30/05/2011 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmesini feshetmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
E. 30/05/2011 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
F. Stratejik personel dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde açılan münhal yerlere müracaatları halinde dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
G. Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 14/06/2011 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.
11. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.
12. Yukarıda belirtilen  şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 23/06/2011 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.     
13. Yerleştirme sonuçları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
14. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2011
yılı
haziran
dönemi
kurum
i̇çi
naklen
atama
kurası
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir