Medimagazin logo

2 özel 1 devlet üniversitesi akademisyen alacak

2 özel 1 devlet üniversitesi akademisyen alacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalı/Bilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KD. ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları /Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Profesör

1

 

6204/1-1

—— • ——

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesine Öğretim Üyeleri alınacaktır. Aranacak niteliklere web sitemizin http://www.ismu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Diş Hekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.: Kartal Dev.Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL

M.Ü.Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : Anadolu Hisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Profesör

1

Konservatif Diş Tedavisi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

 

 

 

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent

1

Moleküler Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.

Hemşirelikte Yönetim

Doçent

1

Hemşirelikte doktora yapmış olmak, Hemşirelik Yönetim'de en az onbeş yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak, Hemşirelik Yönetim alanında ders vermiş, lisansüstü tez yönetmiş olmak. Liderlik, etik ve örgütsel davranış konularında yayınları olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.

Kardiyopulmuner

Fizyoterapi Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Yüksekokul mezunu olmak, Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Yurt içi ve yurt dışı hareket bilimi ve performans Iaboratuvarlarında proje yürütmek ve araştırmacı olarak görev almak.

Ortopedik Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

1

Protez - Ortez - Biyomekanik programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış ve Ortopedik Fizyoterapi alanında çalışıyor olmak,

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

Biyoistatistik Doçentlik Belgesine sahip olmak, tercihen yurtdışında Biyoistatistik ve/veya Epidemiyoloji üzerine çalışmış olmak ve yine tercihen 2.dil (Fransızca v.b.) bilmek.

Kardiyoloji

Doçent

1

İnvazif ve Non-inzavif (ileri ekokardiyografik teknikler) konusunda deneyimli olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

İnvazif kardiyolog (kompleks koroner girişimlerde) yeterli deneyime sahip olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz

Doçent

1

Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile ilgili tecrubesi ve yurtdışı eğitim belgesi olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olup, yurt dışında Nefroloji ve epidemiyoloji konusunda çalışmış olmak.

Nükleer Tıp

Doçent

1

PET/CT ve Gama Prob uygulamaları konusunda deneyimli olmak. Radyasyon güvenliği konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak, İngilizce ders verme deneyimi olmak.

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Mezunu olmak, Viral Hepatitler Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda SCI indekse giren yayınlara sahip olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak,

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İlk ve Acil Yardım

Profesör

1

Acil Tıpta çözüm üretecek cerrahi bilgilere sahip olmak.

2
özel
1
devlet
üniversitesi
akademisyen
alacak
Yorum (2)
uzman
TTBni Yıldırm Beyazıt Üniversitesine açıldığı gibi bir listeye noter tasdiki yaptırmaya ve ardından dava açmaya davet ediyorum, samimi iseler. koşullara baksanıza, YBÜden ne farkı var bu ilanın.
0
Cevapla
asistan
alacakları doktorun ismini vermedikleri kalmış e bilimsel yarış da güzelim yurdumda bu kadar olur ancak,bize de amerikayı ağzı açık takip etmek düşer...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir