Medimagazin logo

Yenidoğan ünitelerine 'Anne Otelleri' kurulacak

Yenidoğan ünitelerine 'Anne Otelleri' kurulacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : B.lO.l.TKH.0.09.00.00
Konu :Anne Otelleri

.............................................. KAMU HASTANE BİRLİĞİNE

(GENEL SEKRETERLİK)

Anne sütünün yenidoğan bebek için en kaliteli besin olduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Anne ve bebek arasındaki bağın doğumdan hemen sonra geliştiği ve bu bağın kuvvetine göre süt üretiminin artığı göz önüne alındığında annelerin bebeklerinden uzak kalmaması gerektiği ve özellikle annenin; anne sütü üretimi ve bebek ile bağlarının gelişmesi için tensel temasın gerekliliği herkesin malumudur.

Oysa yenidoğan yoğun bakın ünitelerinde yatan bebekler bu bağdan hatta birçoğu anne sütünden nispeten mahrum kalmakta ya da yeni doğum yapmış anne kendi travmasını atlatmadan 2 saatte bir sağlık tesisine bebeğini emzirmeye gitmek zorunda kalmaktadır. Hatta şehir dışından geldiyse ve kalacak yeri olmaması durumunda sağlık tesisinin koridorlarında yada bahçesinde beklemek durumunda kaldıkları bilinmektedir. Bu durum anneyi hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda yıpratmaktadır.

Diğer taraftan ülkemizin bazı bölgelerinde kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım imkânsız hale gelmekte ve bundan mütevellit doğumu yaklaşmış gebelerin sağlık tesislerine ulaşamadığı da bilinmektedir.

Bu sebeple 16.04.2008 tarihli ve 2008/29 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile doğumu yaklaşan gebelerin konaklamalarının sağlanması için lazım gelen tedbirlerin alınması hususunda talimat verilmiş idi. Mezkûr Genelge gereğince doğumu yaklaşan gebelerin yaşayabileceği olumsuzluğa mani olunması bakımından gebelerin sağlık tesislerinde misafir edilmesi, ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeğin iyileşme süresinin kısaltılması, anne bebek bağının geliştirilmesi amacıyla gebe ve annelerin sağlık tesisi içinde kalabilecekleri anne otelleri oluşturulması planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde yapılacak hazırlık işlemlerine esas olmak üzere;

1) Bünyesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi barındıran sağlık tesislerinin yenidoğan yoğun bakım kuvöz sayısını dikkate alarak, ihtiyaca cevap verecek sayıda anne yatağı planlaması,

2) Bünyesinde doğum salonu barındıran sağlık tesislerinin bölgenin coğrafi, fiziki şartları ile ulaşım imkânlarını göz önüne alarak talebe cevap verebilecek sayıda gebe yatağı planlaması,

3) Gebelerin ve annelerin kaldıkları odaların ayrı ayrı planlanması,

4) Oda içerisine ihtiyaca uygun sayıda kıyafet dolabı ve komodin planlanması,

5) Her odada tuvalet ve banyo bulunması, bunun mümkün olmaması halinde yatan hastalardan ayrı tuvalet ve banyo planlanması,

6) Odaların temizliğinin HHKS da belirtilen standartlara göre yapılması,

7) Annelere günde 3 öğün yemek verilmesi,

8) Anne otellerinde kalan annelere, emzirme eğitimi, aile planlaması eğitimi, genel bebek bakımı, kişisel hijyen, ilkyardım vb. kontlarda günün belirli saatlerinde düzenli olarak eğitimler verilmesi, verilen eğitimlere yönelik "aylık ve yıllık planlar oluşturulması ve bu planların anne oteli faaliyet dosyasında saklanması,

9) Annelerin eğitimlerini alabilecekleri, boş zamanlarında dinlenebilecekleri, yemeklerini hep beraber yiyebilecekleri ve diğer annelerle iletişim kurabilecekleri çok amaçlı odalar planlanması,

10) Çok amaçlı odalarda kütüphane, televizyon, buzdolabı ve su ısıtıcısı bulunması, mümkünse bahsi geçen eşyaların her odada olacak şekilde planlanması,

11) Odaların fiziksel tasarımının sağlık tesisi atmosferinden farklı olması,

12) Anne otellerinde misafir edilen annelerin kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerinin dosyalama standartlarına uygun olacak şekilde muhafazası,

13) Her yıl aralık ayında anne oteli talep eden kişi sayısının ve anne oteli hizmeti verilen kişi sayısının Kurumumuza bildirilmesi,

14) Anne oteli kurulması, yatak artırımı/azaltılması durumlarının her aşamada kurumumuza bildirilmesi,

Gerekmektedir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip ve doğum salonu bulunan bütün sağlık tesislerimizin yukarıda belirtilen hususları yerine getirmek için gerekli tedbirleri alması ve uygulamalarını bu minvalde yürütmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL
Kurum Başkanı

yenidoğan
ünitelerine
'anne
otelleri'
kurulacak
Yorum (1)
uz
çok güzel ve geç kalmış bir uygulama. Ama ülke gerçeklerini düşününce yenidoğan yatağı bulmak bile bazan çok zor oluyor, inşallah hayata geçirilebilir.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir