Medimagazin logo

TTB: Bakanlıkla görüşmelerimiz olumlu gidiyor!

Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nu ziyaretleri sonrası gelişen süreçte, görüşmelerin olumlu gittiğini ve umutlu olduklarını belirtti
TTB: Bakanlıkla görüşmelerimiz olumlu gidiyor!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türk Tabipleri Birliği heyeti 25 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etmiş, o görüşmede TTB'nin Sağlıkta Dönüşüm Programı'na ilişkin olumsuz görüşü tekrar vurgulanmıştır. Yine de; mevcut yanlış politikaların içinde dahi olsa sağlık alanında yaşanan kimi sorunların çözülebilmesinin veya hafifletilebilmesinin mümkün olabileceği düşüncesi paylaşılmıştır. Her iki taraf bundan böyle TTB ve Bakanlık yetkililerinin düzenli olarak bir araya gelerek sağlık alanındaki sorunları değerlendirmeleri ve çözüm yollarını görüşmelerinde ortaklaşmışlardır.

 

Bu doğrultuda; ilk görüşmeden sonra dört görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere TTB’yi temsilen Genel Sekreter Dr. Özden Şener ve hukuk bürosundan Av. Mustafa Güler, Bakanlık’tan ise ilk görüşmeye Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, sonraki üç görüşmeye Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik katılmışlardır.

 

Görüşmelerde;

- Kamuda ve özelde çalışan bütün hekimler için fiili hizmet zammı (yıpranma payı),

- Emekli hekim aylıklarının insanca geçinilebilecek bir düzeye çıkarılması,

- Hekim aylıkları arasındaki uçuruma varan dengesizliğin giderilmesi,

- Sağlıksız çalışma koşulları,

- Şiddet ve SABİM/BİMER mekanizmaları,

- Sağlık hizmetinin niteliği,

- Sağlık Uygulama Tebliği kaynaklı sorunlar,

- Kişisel veriler ve hasta mahremiyeti,

- İşçi sağlığı,

- Toplumsal olaylarda gaz kullanımı,

- Alternatif/geleneksel tıp denilen şeyler,

- Reklamlar ve tanıtım ihlalleri,

- Acil servislerdeki hasta yükü,

- Birinci basamakta sevk zinciri,

- Aile hekimliği sözleşmeleri,

- Tıp/uzmanlık  eğitimindeki sorunlar,

- Tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının yüksekliği,

- ÖSYM, TUS ve YDUS,

- TÜSEB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

- Asistan kadrosu dağılımındaki dengesizlik,

- Asistan hekim aylıklarının eşit ve güvenceli hale getirilmesi,

- Gebe ve yeni annelerin nöbetleri,

- Yabancı uyruklu asistan hekimlerin sağlık güvencesi,

- Branşında tek olan uzman hekimlerin çalışma düzeni (7/24 icap nöbeti),

- Uzman kadrosunda çalışan uzman hekimlerin kadro sorunu,

- Amir/yönetici baskısı ve kötü muamele,

- İşyeri hekimliğindeki sorunlar,

- Kurum hekimlerinin sorunları,

- Muayenehane hekimlerinin sorunları

başlıklarında saptamalar ve sorunlara çözüm önerileri konuşulmuştur.

Bugüne dek yapılan görüşmeler olumlu bir seyir izlemiştir. Kesin bir kanaat açıklanabilmesi mümkün olmamakla birlikte gelinen noktada TTB olarak sağlık alanında yaşanan kimi sorunların çözülebileceğine/hafifletilebileceğine dair umudunu korumaktadır.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

ttb:
bakanlıkla
görüşmelerimiz
olumlu
gidiyor!
Yorum (17)
oftalmolog
Eğer tabipler birliği bu konuları çözüme kavuştursun ben de ömrüm boyunca kendisine üye olurum. Ama zor...
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
A dan Z ye ideolojisi ticari ve bilimsel örgütlenmesi yerine daha çok siyasal örgütlenmesi olan bir sağlık sistemi var. Maliyetleri sekiz dokuz kat , sağlıkta yapılan işlemleri son on yılda üç kat artırmış durumda ! Bu meşum verilere duyarsız olan kültürel , sosyal , bilimsel ortamımız var. Sağlık sistemi ithalat ihracat oranları bakımından %90dışa bağımlı. Yani bu sağlık sistemiyle hem personelimize hekimize tükenme sendromu yaşatıyoruz hem bütçeyi aşırı zorluyoruz.Kaynakları döner sermaye , performans sistemi ve uzun vadede CEOların hastanelerde daha çok işlem yapma mentalitesine dayanan yaklaşımları dayatmasıyla süreceğe benziyor. TTB böylesi yanlışların olduğu bir ortamda neye umutlanıyor ? Sağlıkta ,sağlık çalışanlarının kendi sorunlarını ifade edecekleri dengeli bir örgütlenmeyi , özerklik ve liyakatın prestijini soyal ve kültürel olarak eleştirmedikten , öngörmedikten ve ifade etmedikten sonra umutlu olma konusunda kısa zaman dilimine bağlı geçici düzelme dışında , zman kaybı dışında umutlu omayı gerektirecek veri ufukta yoktur. Doğruları ve ihtiyaçları gündelik hayatta pekiştirecek , etkin kılacak yaklaşımları ve organizasyonları planlamadan , bunu hergeçen gün daha yaygınlaştırmadan ,hayata geçirecek ifadeler edinmeden umutlu olmak mümkün görünmüyor. Rakamlar , sorunlar , sorunara tepki düzeyimiz , itibarımız son görüşelerle nasıl umutlu olmayı gerektiryor , enteresandır. Siyasal aktörler gelip geçicidir ,aslolan sağlık sisteminin ve çalışanlarının bilgi , deneyim , yaklaşım aktarımları ve özerklik ve örgütlülüğüdür. Sağlıkta ticarileşme , siyasallaşma , bütünsel yaklaşım , stadart kayıt , bilgi aktarımı , tanımlamış muayne ve işlem süreleri , nitelikli zamanda nitelikli iş , malpraktis sürecinin özerk kurullara bağlı mahkemelere intikali , sağlık çalışanlarının iş ortmaındaki şiddete maruz kaldıklarında olması gereken adli süreçler gibi SORUNLARI VAR ! Bunları TTB nin siyasal iktiidarın ve bizlerin belirli bir uslup ve yöntem dahilinde çok daha yaygın ve zengin ortaklaştırmamız , çözümlememiz gerekiyor. Bunlar olursa , bunların ufku ve perspektifi varsa umut söz konusu olabilir.Yapılan yanlışların kamuoyuna net ifadelerle anlatılması , doğruların gerekçeleriyle söylenmesi gerekiyor.Zira halkın da hekime , sağlık çalışanına ve sağlık sistemine gösterilen şiddet ölçeğinde dışa vuran bir bakışı var ! Onlarla da kamuoyu bilgilendirme araçlarıyla bu sorunları yeterli derinlikte ve yaygınlıkta paylaşmak gerekiyor. Dr.Mücahit Altuntaş İç hastalıkları uzmanı
0
Cevapla
Mustafa
"Hekim aylıkları arasındaki uçuruma varan dengesizliğin giderilmesi" temel önceliklidir! Kurumsal Ek ödemesi olmayan binlerce hekim ve Kurum Hekimlerine, TSK ve SGK hekimine verilen %700 lük Ek Denge Tazminatı verilmelidir.
0
Cevapla
Bülent Erdener
Sayın Oftalmolog meslektaşım aynen katılıyorum 50 seneyi aşkındır hangi sorunu çözmüş kü bunu çözsün. Fayda beklemiyorumda öncelikle zarar vermesin. Teröristin sırtındaki 1 cm lik laserasyonu görmedi diye bir meslektaşımız hakkında dava açan TTB dir. Daha ileriye bile gitmeye gerek yok.Sene 2000 yılında mail attım bir takım rahatsızlıkları belirtip ve ekledim sizinle aynı mesleği paylaşmaktan utanıyorum yazdım.O zaman ki genel sekreter sekreteri aradı beni.G.Sekreter sizinle görüşecek dedi.Yıl oldu 2015 hale bekliyorum
0
Cevapla
op.dr
Her fırsatta Türk Tabipleri Birliği'ni eleştirmeyi hatta karalamayı görev edinmiş sevgili meslektaşlarım; Meslek örgütleri,sendikalar üyeleri ile vardır.Üyeleri tek vücud olarak arkalarında durmazlarza hiçbir kazanım elde edemezler.Öncelikle tüm hekimler aramızdaki suni ayrımları kaldırarak tek vücud olmalı ve TTB nin ve kararlarının arkasında durmalıyız acak o zaman bu gidişe dur diyebiliriz yoksa bu kötü günleri bile mumla arayacağımız günler yakındır. Yönetime yönelik eleştirilere gelince arkadaşlar TTB seçimle belirleniyor gelir düşüncelerinizi savunur yönetimi eleştirir ve aday olursunuz bunun yolu budur.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir