Medimagazin logo

Torba Kanun yayınlandı: Nöbet ücretleri yüzde 50 arttı

"Torba Kanun teklifi" olarak adlandırılan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Torba Kanun yayınlandı: Nöbet ücretleri yüzde 50 arttı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol


Kanuna göre, lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra, "uzman ebe" olarak çalışacak.

İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak. Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.

Mektebi Tıbbıyeyi Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.

Kanunla, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 2 bin 735 kadro ihdas ediliyor. Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde 50 oranında artırılıyor.

Ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenecek.

- Kızılay'a KDV istisnası

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi Darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine ait iktisadi işletmelerin, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

Türkiye Kızılay Derneğinin, afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketi faaliyetleri, savaş ve olağanüstü hallerdeki görevler ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dahil) yerine getirilmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; derneğin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri KDV'den istisna olacak.

torba
kanun
yayınlandı:
nöbet
ücretleri
yüzde
50
arttı
Yorum (9)
Alper hayırlıoğlu
6639 sayılı kanun bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Torba kanun olduğu için farklı konuları kapsamaktadır. Bizimle ilgi olan 5,6,7 ve 8. maddeleri ise çoğumuzun beklediği ve çok önemsediği maddelerdir. Bununla birlikte kanunun ilgili maddeleri detaylı olarak incelendiğinde anladığım kadarı ile; tüm yetki mütevelli heyetine verilmiş görülmektedir. Norm kadro belirlenmesinde ve atamalarda uygunluğu ve yürütmeyi bu kurul yürütecek gibi görünmektedir. Eğitim hastanesinde çalışanların tümünü içeren bir madde göremedim. Belki kanun hazırlanırken şimdi eğitim görevlisi olan eski klinik şefleri başta olmak üzere eski şef yardımcıları, eğitim görevlisi olan doçent ve prefösörler ile eğitim görevlisi olmayan doçent ve profesörlerin ve eğitim hastanesinde çalışan başaasistan ve uzman hekimlerin durumlarım da düşünülmüş olabilir. Ancak bu durum kanuna tam olarak yansımış görünmüyor. Her ne kadar YÖK den onay alınacağı belirtiliyor ise de nasıl bir atama yapılacağı, şimdi hastanelerde çalışanlara öncelik verilip verilmeyeceği, önceliğin nasıl verileceği, kadrosunda yükselmelerin aynı hastanelerde olup olamayacağı net olarak belli değildir. Ayrıca eğitim araştırma hastaneleri üniversitenin kurumlarıdır deniyor ama tüm eğitim hastaneleri ile afiliasyon yapılacağına dair bir cümle göremedim. Yani anlayacağınız üniversite personeli olabilmek için en az kanunun çıkmasında yaşadığımız zorluklar kadar zorluk yaşama ihtimalimiz var gözükmektedir. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlıklı ve uzun ömür versin. Yoksa tümümüzün özlük haklarının iyileştirilebilmesi için daha çok beklememiz gerekebilir. Hepinize kadronuz olmasa da, paranız ve gelecek güvenceniz az da olsa sağlıklı ve mutlu bir gelecek dilerim. Hoşcakalınız.
0
Cevapla
esatb
hayırlı olsun, anayasa mahkemesinin olası bir yürütmeyi durdurma kararına karşı eğitim görevlilerinin hızla kadrolara yerleştirilmesi gerekir. umarım yönetmelikler hazırdır. bir merak ettiğim konu var, bilen varsa yanıtlarda memnun olurum: EAH lerinde kaç doç ve prof var ve doçentlerden kaçının profesörlük atama zamanı gelmiştir (aslında geçmiştir demek lazım, zira en az 20 yıldır doçent olanlar var)
0
Cevapla
esatb
alper hocaya hitaben söylemek isterim: kanunda afiliasyon hastane bazında olacak diyor, ama göztepe EAH si medeniyet üniversitesi ile afiliye olduğu için siz akademik kadroya alınmayabilirsiniz (umarım yanılıyorumdur)
0
Cevapla
esatb
Sayın Kamil hocam, Anayasada hiç bir kısımda bir devlet üniversitesinin mütevelli heyeti kuramayacağına dair madde geçmemektedir. Yüksek Öğretim Kurumlarının nasıl kurulacağına dair maddeler ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. Anayasadaki Üniversitelerle ilgili maddeler aşağıdaki gibidir ve dolayısıyla sevinmenize gerek yok: Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması KANUNLA düzenlenir.
0
Cevapla
Alper Hayırlıoğlu
Değerli meslektaşlarımın endişelerini çoğumuz taşımaktayız. Yazdığınız gibi bizim hastane bir başka devlet üniversitesi ile şu an için afiliye durumdadır. Ancak yasada bu konu ile ilgili de bir madde bulunmamakatdır. Yani mektebi tıbbiye-yi şahanenin herhangi bir afiliye hastanesi bir başka kurum ile de afiliye de olabilir. Ya da yetkililer isetrlerse diğer afiliasyona ,usulune uygun şekilde son verebilirler.Yada başka bir çözüm bulunabilir. Ama eğer dr esat bey'in belirtiği gibi Ankara, İzmir ve İstanbuldaki aynı konumdaki 3 hastane ile afiliasyon yapılmaz ise, o zaman çıkarılan yasa hedefine varmamış olur. Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerimizin böyle bir adaletsizlik yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Yine de bu konu bizi aşar ve ülkeyi ve kurumlarımızı yönetenlerin takdirindedir. Ama her nekadar eleştirsek de burası Muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyetidir.Hoşcakalınız.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir