Medimagazin logo

Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kapatılmasına Yürütmeyi Durdurma

İzmir Tabip Odasından yapılan açıklama...
Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kapatılmasına Yürütmeyi Durdurma
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge 26.01.2010 tarih ve 2365 sayılı Sağlık Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge’de, 21 Eylül 2010 tarihinde değişiklik yapılarak her ilçede ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan İl merkezlerinde tek bir toplum sağlığı merkezi kurulması, birden fazla Toplum Sağlığı Merkezi bulunan ilçelerdeki Toplum Sağlığı Merkezlerinden Müdürlükçe uygun görülen dışındaki TSM’lerin 1 ay içinde kapatılması düzenlenmiştir.

Her ilçede sadece bir TSM kurulması ve birden fazla TSM olan ilçelerdeki TSM’lerin kapatılmasına yönelik 21.09.2010 tarihli Yönerge Değişikliğine karşı Oda’mız tarafından açılan iptal davasında; Danıştay 10. Dairesi Yönerge Değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen hususların Yönetmelik ile düzenlemesi gerektiği, TSM’lerinin kuruluş, personel ve görev tanımlarına ilişkin düzenlemelerin de Yönetmelik ile yapılması gerektiği, dava konusu düzenlemelerin Yönerge ile düzenlenmiş olduğu ve hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. 

Danıştay 10. Dairesi kararı gereğince, Bornova, Buca, Konak, Karşıyaka, Karabağlar’da bulunan TSM’lerin kapatılması hukuka aykırı hale gelmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Sağlık Bakanlığı tarafından kararın gereğinin yapılması gerekmektedir.

 

Türk Tabipleri Birliği tarafından 26.01.2010 tarihli Yönerge’ye karşı açılan iptal davasında,   Danıştay 10. Dairesi, 31.12.2010 tarihinde, TSM’lerin ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilmesine ilişkin Yönerge’nin 25. maddesinin 2. fıkrasının; iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütebilmesine ilişkin 34. maddesinin 2. fıkrasının (ğ) bendinin; sağlık evi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve diğer benzer birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşları ile halk sağlığı laboratuarlarındaki görevli personelin kadrolarının toplum sağlığı merkezlerine aktarılması ve fazla personelin atanmasına ilişkin Geçici 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Karar için tıklayınız...

toplum
sağlığı
merkezlerinin
kapatılmasına
yürütmeyi
durdurma
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir