Medimagazin logo

Toplu görüşmelerden sağlık çalışanları neler kazandı?

Kamu görevlileri için 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Buna göre 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı içinse 3+4 artış ve enflasyon farkı konusunda uzlaşmaya varıldı.
Toplu görüşmelerden sağlık çalışanları neler kazandı?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kamu görevlileri için 2016 ve 2017 yıllarını ilgilendiren 3. dönem toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Buna göre 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı içinse 3+4 artış ve enflasyon farkı konusunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıca eylül ayından geçerli olmak üzere memur emeklilerine 100 TL’lik artış getiren düzenlemeyle 2016 yılından itibaren emekli olacak kamu görevlileri 3 bin 765 TL ek kazanım elde edecek. Toplu sözleşmede ayrıca, 2005 yılından itibaren memuriyete başlayanlara 1 derece verilmesi, eş durumu tayinlerinde 3 yıl şartının kaldırılması gibi kazanımlar da bulunuyor.
 
  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜ GÜLECEK
 
Sağlık-Sen’in toplu sözleşme masasında elde ettiği kazanımlar, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek. Kamu İşveren Heyeti’yle yapılan görüşmeler sonrası 2016 ve 2017 yılı için geçerli olacak 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde imzalanan mutabakat metninde, sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacakları payın artırılmasından izinli günlerde döner sermaye kesilmemesine kadar birçok kazanım bulunuyor. Ayrıca, önceki yıllarda elde edilen kazanımlar da aynen geçerli olacak.
 
  Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversite hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 derece verilmesinin de yer aldığı kazanımlarda, yıpranma payı konusunda da 2016 yılından itibaren uygulanmak üzere Bilim Kurulu kurulması yer alıyor. Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanları hizmet kolunda toplu sözleşme masasında elde ettiği kazanımlar şöyle:
 
  "Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversite hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 derece kazandırıldı. (Bu kazanım sayesinde düşülen dereceye göre 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edilecek.) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.) Üniversite hastanelerinde ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.) Adli Tıp Kurumu’nda ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.)
 
  Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayıları 0,40’dan 0,50’ye çıkarıldı. (Bu kazanım sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir sağlık çalışanı 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)
 
  Komisyon kararı aranmaksızın re’sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduğu kurum veya görevlendirildiği kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapılacak.
 
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin hem döner sermaye tavan katsayısının 1.50’den 1.70’e çıkarılması, hem de hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılması sağlandı. (350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bu kazanım ile GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandırıldı)
 
  Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlara döner sermayede 0,10 ek puan alındı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 2.50’ye çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde çalışan bir uzman hekim 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısının 0.50’ye çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personeli 400 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  Çevre Sağlığı ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan alındı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 100 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  AFAD’a bağlı kampların bulunduğu illerde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarının tavan katsayılarının 1.80’e çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde bu illerde görev yapan sağlık çalışanlarının 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardımı yapılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek)
 
  2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için BİLİM KURULU kurulması sağlandı.
 
Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayısı 1.50 olanların tavan katsayılarının 1.70’e çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde Adli Tıp Kurumu personeli 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan çalışanların nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate, haftada 12 saate çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan yaklaşık iki bin personel 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  Kanunla belirtilen uzman hemşirelik ve uzman ebelik şartlarını taşıyanların özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı ödenmesi sağlandı. (Bu kazanım sayesinde uzman ebe ve uzman hemşireler 40 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
 
  Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin tavan katsayıları 1.50’den 1.70’e çıkarıldı. (Bu kazanım sayesinde GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandırıldı)
 
Üniversite hastanelerinde görev yapanların döner sermaye katsayılarının YÖK ile birlikte daha adil bir şekilde yeniden değerlendirilmesi kararı alındı.
 
  Adli Tıp Kurumu’nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalışanların tavan katsayılarının yüzde 10 artırılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde hekimler 500 TL’ye kadar, diğer çalışanlarımız 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)"

 

toplu
görüşmelerden
sağlık
çalışanları
neler
kazandı?
Yorum (29)
a.s
Kazanımlardan; 1)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. şeklinde düzenleme yapılmış. burada tabip dışı personel ile ortalamadan alan hekimler için bir sorun yok iken, puanıyla alan hekimlerin faydalanmasını garanti altına almıyor. Sağlık bakanlığı düzenlemeyi puanıyla alan hekimleri mağdur edecek şekilde uygulayabilir. Çünkü mevcut ibare sadece ortalamadan alanlar için garanti. Halbuki ibare...5-10 güne kadar izinli günlerde ortalamadan ek ödeme alınır şeklinde geçseydi puanıyla alanları garanti altına alırdı. 2)Tabip dışı personeli kadro ünvan katsayısı 0,05 artırıldı. Bu artış kadro ünvan katsayısı ağrılıklı olarak 0,4 ve altında olduğu için diğer personelde ortalama %10-20 arasında bir artış sağlamıştır. ancak Bu kaynağın ana kaynağı hekim döner sermayesinin azalmasına dayanmaktadır. Sağlık sen daha önce hekimlerinde mininimum hastane ortalamasının %80 ninden almasıyla ilgili düzenleme yapılırken diğer personelin ek ödemelerinin 150-200 TL azaldığını söylüyordu. halbuki bir çok ay analiz edilmiş ve bundan ötürü ek ödeme katsayılarında sadece %2,3 civarında düşme tespit edilmişti. Ortalama 600 TL ek ödeme alan personel için 13,6 Tl ye tekabül ediyordu. Bu yeni düzenlemeyle Temmuz 2015 ek ödeme bordrosu için simülasyon yaptım. Hekim ek ödemelerinde %5,6 lık bir düşüş oluştuğu tespit edildi. Bunun yerine keşke hekimi mağdur etmeyecek başka bir formül bulsalardı. Sağlık sen daha önce personel için gösterdiği hassasiyeti hekimler içinde gösterseydi. 3)tavan ek ödemesi %150 olan personelin, %170 yükseltilmesi hekimi mağdur etmeyen personel için çok olumlu bir gelişme. Çünkü daha önce tavana takıldığından dolayı kimsenin işine yaramayan para kasada kalıyordu. Bu üç husus personellerin tamamını ilgilendirdiği için irdeledim.
0
Cevapla
bigmücahid2002
Kamil ömür , bir teşekkür ettiğini, Allaha hamd ettiğini duyamayacak mıyız senden ? Tüm şer odaklar Erdoğan ve ak partiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ordu darbe için tahrik ediliyor. Dolar , altın , avro uçmuş gitmiş. Yakında ne doner ne başka birşey bulamayabiliriz. Buradan yıllarca hamd edin, şükredin, bunu da bulamayabiliriz ileride diye yazdım durdum. İnşaallah korktuğumuz başımıza gelmez. Ya Rabbi ! Sen içimizdeki ahmaklar nedeniyle bizi cezalandırma , amin
0
Cevapla
a.s
Değişiklikler 2016 yılında geçerli olur. daha önceki toplu sözleşme maddeleri de yılını beklemişti.
0
Cevapla
a.s
Sayı bigmücahid2002 burada sağlık sisteminin eksikleri eleştirilir. Bura siyaset yeri değil. Siyaset yapacaksanız hekimlik yapmayın emi.
0
Cevapla
drovuz
hala sadaka zihniyetinde olup herşeye boyun eğenler, verilen 3 kuruşa sevinenler var. Beyler biz döktüğümüz terin, harcadığımız yılların karşılığını istiyoruz, sizin gibiler yüzünden alamıyoruz.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir